ENERGIKRIG: President Vladimir Putins forsøk på å skape kaos i det europeiske energimarkedet fikk motsatt effekt. Foto: Gavriil Grigorov
ENERGIKRIG: President Vladimir Putins forsøk på å skape kaos i det europeiske energimarkedet fikk motsatt effekt. Foto: Gavriil Grigorov
Krigen om kraften:

Putin ville skape gass­kaos – fikk motsatt effekt

Stenging av russisk gassforsyning gjennom Nord Stream skulle skape varig uforutsigbarhet og energikrise i Europa. Det motsatte har skjedd.

I slutten av august ble leveransene av russisk gass gjennom Gazprom-eide Nord Stream 1 stanset. Begrunnelsen var at det skulle gjøres vedlikeholdsarbeid som skulle vare i tre dager.

Rørene ble aldri åpnet igjen. Europa mistet daglige forsyninger av 33 millioner kubikkmeter gass.

Alle vestlige analytikere har forstått dette som et svar på sanksjonene som ble satt i verk mot Russland etter landets invasjon av Ukraina i februar.

Gassprisen falt

I september ble både Nord Stream 1 2, som ble ferdigstilt så sent som i 2021, rammet av kraftige eksplosjoner, og tilførsel av russisk gass ble umuliggjort.

SABOTASJE: 27. september tok den svenske kystvakten dette bildet av gass som strømmet opp av den ødelagte ledningen øst for Bornholm. Foto: HANDOUT
SABOTASJE: 27. september tok den svenske kystvakten dette bildet av gass som strømmet opp av den ødelagte ledningen øst for Bornholm. Foto: HANDOUT

Det er ikke bevist, men det er stor enighet om at russerne selv stod bak sabotasjen mot sine egne rørledninger.

Om hensikten var å skape gassmangel og drive prisene i taket, er planen feilslått.

Analytikere av kraftmarkedet i Europa kan nå fortelle at effekten ble den motsatte.

Fant forutsigbare alternativer

– Det som ble konsekvensen var faktisk at gassprisen falt. Markedet ble roligere. Mye av usikkerheten forsvant, for da visste vi hva vi hadde å forholde oss til. Landene måtte da se etter andre muligheter, og bygge egen lagerkapasitet for gass, forklarer senioranalytiker i Volue Insight, Lene Hagen.

Forutsigbarheten var altså viktigere for prisutviklingen enn tilgang til gass fra den uforutsigbare Vladimir Putin.

Europeiske land måtte finne andre leverandører av gass, og store avtaler ble inngått med USA og land i Midt-Østen om leveranser av LNG. Lagringskapasitet i Nederland og Tyskland har kommet i stand raskt.

LNG står for «liquefied natural gas», altså flytende naturgass.

ANALYTIKER: Lene Hagen i Volue Insight
ANALYTIKER: Lene Hagen i Volue Insight

– I Europa har vi nå en svært god lagersituasjon på gass. I de fleste land nærmer vi oss en lagerkapasitet på 100 prosent. Mange laster av LNG står faktisk og venter utenfor kysten av Spania.

Påvirker strømregningen vår

Prisen på gass påvirker prisen på strøm i hele Europa. Det handler om den totale produksjonen av energi i ulike former.

Slik sett kan vi nordmenn sende en liten takk til Putins feilslåtte strategi når vi betaler strømregningen i vinter. For den kunne ha blitt langt høyere enn den nå blir.

– Kombinasjonen av en kraftig redusert gasspris som vi nå ser i markedet og god fyllingsgrad i vannmagasinene våre, gjør at det letter prispresset. Vi ser at det reflekteres i markedet, at prisene faller kraftig. Det gjelder også forventningene om prisene fremover mot vinteren, sier Hagen.