ptilsyn-gullfaks-F - - Gullfaks-hendelse svært nær dødsulykke

Petroleumstilsynet mener marginalt endrede omstendigheter kunne medført dødsfall for en mann som ble skadd på Gullfaks A i februar. Tilsynet mener Statoil gjør de samme feilene gjentatte ganger.

Tilsynet har avdekket flere avvik hos Statoil etter en hendelsen hvor en person ble skadd under en løfteoperasjon 28. februar. En dekksarbeider kom i klem mellom to konteinere og pådro seg brudd i kragebeinet. Han befant seg i et ikke-sikkert område da han ble truffet.

- Hendelsen hadde potensial til at dekksarbeideren kunne blitt drept. Det kunne også ha oppstått større materielle skader, skriver Petroleumstilsynet i sin rapport.

Petroleumstilsynet er misfornøyde med at Statoil i hendelsen på Gullfaks A på nytt begår lignende feil som de som er avdekket under tilsyn og granskinger på andre installasjoner. De betegner funnene som «alvorlige, både enkeltvis og samlet».

Granskingen av Gullfaks-hendelsen har påvist at løfteoperasjonen ikke ble tilstrekkelig planlagt og risikovurdert og at det ikke var tilstrekkelig bemanning. Tilsynet har avdekket prosedyrebrudd og mangelfull overvåking, kontroll og ledelsesoppfølging.

- Summen av avvikene viser at utførelsen og praksisen for rutinemessige løfteoperasjoner med offshorekran på Gullfaks A var lite robuste. Barrierene som skal hindre en alvorlig hendelse, var ikke gode nok. Feilhandlinger ble ikke observert eller korrigert, refser tilsynet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2