Psykolog om ekteparet: – Størst belastning på Finnes

Massiv medieomtale kan gi helseplager i flere år, advarer Kim Edgar Karlsen. Psykologspesialisten mener Sindre Finnes er mer utsatt i mediestormen enn ektefellen.

EKSPERT PÅ STRESS: Kim Edgar Karlsen har gitt ut bok sammen med Fanny Duckert om hvordan ledere opplever mediekritikk. Foto: Per Haugen / TV  2
EKSPERT PÅ STRESS: Kim Edgar Karlsen har gitt ut bok sammen med Fanny Duckert om hvordan ledere opplever mediekritikk. Foto: Per Haugen / TV 2

Psykologspesialist Kim Edgar Karlsen er ekspert på stressmestring og har dybdeintervjuet toppledere som har vært utsatt for massiv personfokusert kritikk i mediene.

Han mener Erna Solbergs ektefelle Sindre Finnes er mest utsatt av de to i den omfattende mediedekningen som har pågått i snart en uke.

Solberg uttrykte overfor TV 2 torsdag at aksjesaken har vært vanskelig for ekteskapet.

– De befinner seg begge to i en veldig krevende situasjon, men ut fra den mediesituasjonen som pågår, så er det Finnes som er mest utsatt for direkte kritikk knyttet til sine handlinger, sier han.

Grubling og bekymring

Risikoen for helseskader øker når kritikken dreier om fra sak til person, sier Karlsen.

Finnes får kritikk mot seg som privatperson, mens når det gjelder Solberg er fokuset på hennes rolle som statsminister, forklarer han.

– De aller fleste opplever det å stå i et kritisk personfokusert medietrykk som dypt belastende. De blir preget av symptomer på stress, slik som grubling, bekymring, angst og søvnvansker over tid, forteller psykologen.

Solberg gikk hardt ut mot ektemannen på sin pressekonferanse sist fredag og kalte ham uærlig. Hennes nestleder Henrik Asheim fulgte opp, og sa Finnes bevisst hadde løyet.

TOK KONTROLL: Erna Solberg med Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen inviterte alle de store mediene til intervjuer torsdag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2
TOK KONTROLL: Erna Solberg med Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen inviterte alle de store mediene til intervjuer torsdag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Men om Høyre har gått for hardt ut og kastet Finnes «under bussen» for å redde partilederen, vil psykologen ikke mene noe om.

– Jeg har ikke noe meninger om hvordan Høyre har respondert i denne saken, men det viktige her er at et stort, samlet og ensidig negativt medietrykk vil kunne sette den som omtales i en veldig krevende og belastende situasjon, sier han.

Sosial fordømmelse

Karlsen har dybdeintervjuet over 60 ledende politikere, helsepersonell og idrettsutøvere sammen med psykolog og professor Fanny Duckert i boken « I medienes søkelys».

Utmattelsessymptomer og en følelse av offentlig skam følger gjerne med mediestormer, opplyser psykologen.

– Det er en opplevelse av sosial fordømmelse, og på en måte bli støtt ut av fellesskapet hvis mediekritikken blir for omfattende, for stor og for ensidig negativ.

STÅR SAMMEN: Erna Solberg fortalte torsdag at hun og mannen Sindre Finnes står sammen i krisen.
Foto: Naina Helen Jåma / NTB
STÅR SAMMEN: Erna Solberg fortalte torsdag at hun og mannen Sindre Finnes står sammen i krisen. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Foto: Naina Helen Jåma

Toppolitikere som Erna Solberg har større mulighet til å beskytte seg enn en privatperson, fordi de har en mediestrategi og mulighet til å ta kontroll selv.

– Men selv erfarne politikere som er durkdreven i politiske debatter og er godt medietrent vil kunne oppleve at situasjonen endrer seg når fokuset rettes mot deres personlige liv, integritet og habilitet, sier psykologen.

Det er viktig at det er et system rundt ledere som kan gi støtte og råd i utsatte situasjoner, sier Karlsen.

Men selv da kan situasjonen komme ut av kontroll, framholder han.

– Når saken dreier mot det personlige plan, og man også står i risiko for å miste verv, posisjon eller arbeid, så kan støtten fra dette nettverket endre seg noe.

PSYKOLOGSPESIALIST: Kim Edgar Karlsen oppfordrer mediene til å ta et skritt til siden.
PSYKOLOGSPESIALIST: Kim Edgar Karlsen oppfordrer mediene til å ta et skritt til siden.

Karlsen vil ikke ta stilling til om medietrykket er for stort og ensidig i dekningen av Solbergs habilitet.

– Jeg vil ikke si om mediene gjør rette eller gale vurderinger. Det må de selv gjøre. Det som er et sårbart punkt i denne saken og andre store saker, er at mange redaksjoner interesserer seg for én og samme sak. Og hvem har da ansvar for helheten, spør han.

Ikke alle tåler det

Psykologspesialisten råd er at redaksjonene må ta et sideblikk og kritisk vurdere merverdien av et nytt oppslag, en ny personlig vinkling og hvilke konsekvenser det kan få på enkeltpersoner.

– Nå søker jo politikere offentlighet, og hvis de ikke fyller rollen sin, må de ikke da tåle kritikk?

– Det må de, og mediene plikter jo å ettergå dem med kritisk journalistikk. Det viktige er at de ikke slutter å gjøre presseetiske vurderinger og tenker kritisk om omfang og vinkling på sakene. Vi kan gjerne mene at politikere burde tåle alt, men vi må vite at ikke alle gjør det.

Når krisen er der er det viktig å ha god sosial støtte rundt seg, og det kan være behov for profesjonelle råd, sier han.

– Hva med å trekke seg unna mediene?

– Det kan være en helt nødvendig strategi for å restituere seg og hente seg inn. Veldig mange av de vi har snakket med har behov for å regulere kontakten med mediene underveis i en sånn prosess, rett og slett fordi at det er vanskelig å stå oppreist gjennom det.