Kritisk til psykisk helsevern:

Psykolog: – Noen ganger har jeg tenkt «hvor raskt kan jeg få deg ut igjen?

Psykolog Jørgen Flor mener bærebjelken i psykisk helsevern er «pill råtten», og synes det er på tide å la seg inspirere av fastlegeordningen.

Psykolog Jørgen Flor forteller om et system innen psykisk helsevern der mange søkere får avslag, og at mange som mottar behandling ikke får nok timer hos psykolog. Han mener systemet har feil fokus.- Det er fokus på logistikk og at pasientene skal gjennom et forløp, men ikke innholdet i behandlingen, sier han.Flor skrev nylig et innlegg hos