psykiatrisk akuttmottak (Foto: TV2)
psykiatrisk akuttmottak (Foto: TV2)

Psykisk syke overlates til seg selv

Svikt i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser gjør at unødig mange ender opp med å bli innlagt på nytt.

En fersk undersøkelse avdekker omfattende svikt i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Loven gir flere rett på oppfølging i bolig- og støttekontakttjenester, men det sviktes grovt landet over. Konsekvensen er at unødig mange må legges inn igjen. Kjempealvorlig - I sommer har vi hatt en landsomfattende undersøkelse i våre lokal- og fylkeslag. Dette for å se hvordan tilstanden er etter opptrappingsplanen. Vi har funnet to ganske alvorlige ting, noen man

Mer innhold fra TV 2