29. november overleverte Toregir Husby, en av de to rettsoppnevnte psykiaterne, rapporten om Breivik til tingrettsdommer Nina Opsahl i Oslo tingrett. Rettspsykiater Randi Rosenqvist stiller seg nå kritisk til de sakkyndiges vurderinger. (Foto: Montasje)
29. november overleverte Toregir Husby, en av de to rettsoppnevnte psykiaterne, rapporten om Breivik til tingrettsdommer Nina Opsahl i Oslo tingrett. Rettspsykiater Randi Rosenqvist stiller seg nå kritisk til de sakkyndiges vurderinger. (Foto: Montasje)

Psykiatri-nestor kritisk til Breivik-diagnose

Den tidligere lederen av den rettsmedisinsk kommisjonen bekymret over at man ikke har sett på andre mulige diagnoser.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har ledet den rettsmedisinske kommisjonen i flere år, sier ifølge et intervju med det tyske magasinet Spiegel at hun stiller seg tvilende til om den terrorsiktede 32-åringen Anders Behring Breivik er paranoid schizofren. Det var 29. november at konklusjonen i rapporten fra de to rettssakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby ble gjort offentli
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2