Randi Rosenqvist
Randi Rosenqvist

Psykiater slår tilbake mot kritikk i Breivik-saken

Psykiater Randi Rosenqvist mener kritikerne har blåst hennes rolle i Breivik-saken helt ut av proporsjoner.

– Jeg er helt avslappet overfor beskyldninger om å ha brutt taushetsplikt, for det har jeg ikke. Som ansatt i kriminalomsorgen på Ila fengsel har jeg rett og slett bare gjort jobben min, og det er ikke som behandler, sier Rosenqvist til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Psykiatri-nestor kritisk til Breivik-diagnose

Mente Breivik var tilregnelig

Den 29. november i fjor konkluderte de to første rettspsykiatriske sakkyndige i Breivik-saken med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

Da Oslo tingrett i forrige uke bestemte å oppnevne to nye sakkyndige, henviste domstolen til den tvil som har oppstått rundt spørsmålet om den terrorsiktedes tilregnelighet, med en klar hentydning til Rosenqvists vurderinger av ham på Ila som ikke-psykotisk og dermed tilregnelig.

Tilfredsstillende fengselsforhold

Dette har gjort at Breiviks forsvarere har anket tingrettens oppnevnelse av nye sakkyndige, og hevder retten har bygd sin avgjørelse på taushetsbelagte opplysninger. Noe de mener må føre til at avgjørelsen må oppheves.

– Jeg fikk i oppdrag av fengselsdirektøren å gi vurderinger av siktede som fengselet kunne bruke for å avgjøre hvordan fengselsopplegget skulle være for ham, sier Rosenqvist, som understreker at hun fant at Breivik var ikke-psykotisk, rolig og samlet, og at fengselsforholdene ut fra hans tilstand dermed var tilstrekkelige og tilfredsstillende. (©NTB)

LES OGSÅ: – Breivik lider av paranoid schizofreni

Mer innhold fra TV 2