Forberedt på angrep på norske politikere:

PST slår alarm: Frykter angrep på norske politikere

Isolering og mer tid på internett kan føre til radikalisering. PST frykter at det kan føre til angrep på norske politikere.

Selv om trusselen mot myndighetspersoner i Norge har vært stabil de siste årene, forventer Politiets sikkerhetsavtale (PST) en økning av trusselhendelser mot norske politikere. Det kommer fram i en analyse.Én av hovedårsakene til det er nettopp covid-19, og valgkampen inn mot stortingsvalget 2021.Det er også mulig at den økte oppmerksomheten om ytringsfrihet og opplevde krenkelser av islam, vil føre til truende ytringer mot