TRUSSEL: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold peker på flere forskjellige miljøer som utgjør en trussel for Norge i sin åpne trusselvurdering. Foto: Simen Askjer / TV 2
TRUSSEL: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold peker på flere forskjellige miljøer som utgjør en trussel for Norge i sin åpne trusselvurdering. Foto: Simen Askjer / TV 2
DETTE BEKYMRER PST-SJEFEN:

PST grep inn mot radikalisert tenåring

For få dager siden mener PST at de avverget en potensiell terrortrussel. Bak trusselen stod en tenåring som ble radikalisert fra gutterommet.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold setter seg ned i stolen og gjør seg klar til intervju. TV 2 møter han dagen før han skal legge frem den nasjonale trusselvurderingen.

Overskriften er klar; Terrortrusselen i Norge er moderat. Men det er likevel flere ting som bekymrer den rutinerte politimannen.

– Det er ikke mange dagene siden vi avslørte en tenåring, sier Sjøvold til TV 2.

– Avslørte, hva legger du i det?

– Det betyr av vi identifiserte hvem det var, slik at vi kunne iverksette tiltak, sier han.

Hva slags trussel utgjorde han?

– Det er jo dette ekstreme tankegodset som er så fremtredende at det er grunn til bekymring, sier Sjøvold.

 Foto: Simen Askjer / TV 2
Foto: Simen Askjer / TV 2

Radikaliseres fra gutterommet

PST-sjefen peker på en økende trend når det gjelder høyreekstremisme.

– Bekymringen er jo at unge mennesker, helt ned i 14-15 årsalderen bare sitter bak sin egen PC, og får inn ekstremt tankegods og blir radikalisert nesten uten å være utenfor gutterommet eller jenterommet, sier Sjøvold.

Snakker vi rett og slett om ensomme ulver, som Anders Behring Breivik?

– Det kan det være. Du har mulighet til å bli radikalisert ved å ikke omgås andre. Fordi det radikale tankegodset det får de inn fra nettet, sier Sjøvold.

Ifølge Sjøvold er økningen av antall høyreekstreme særlig bekymringsfullt fordi de er vanskelig å identifisere. De møtes ikke lenger nødvendigvis fysisk i demonstrasjoner og markeringer. I stedet sprer de hatet sitt på internett.

JAKTER ENSOMME ULVER: Stadig flere radikaliseres over nettet. Det gjør dem ofte vanskeligere å identifisere for PST. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
JAKTER ENSOMME ULVER: Stadig flere radikaliseres over nettet. Det gjør dem ofte vanskeligere å identifisere for PST. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi har grepet inn i saker i forebyggende tiltak der det er i ferd med å gå galt. Det er veldig viktig at vi gjør det, og det er ikke lenge siden vi har helt konkrete eksempler på det, sier Sjøvold.

Følger med på islamistene

Samtidig som PST er bekymret for økningen av høyreekstreme, følger de også nøye med på islamistene. Mange av IS-sympatisørene som ble domfelt for deltagelse i terrorvirksomhet er snart ferdig sonet. Noen av dem, som for eksempel Ubaydullah Hussain, er også løslatt.

– Utgjør de fremdeles en trussel?

LØSLATT: Ubaydullah Hussain framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB
LØSLATT: Ubaydullah Hussain framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det er vanskelig å si. Det er vel ikke noe som skulle tilsi at en soning nødvendigvis at alt ekstremt tankegods forsvinner, så det er nok naturlig for oss å være oppmerksomme på hva som skjer fremover. Men i utgangspunktet, når man har sonet ferdig så er man ferdig og har gjort opp for sine synder, sier Sjøvold.

Kina og Russland

Terrortrusselen mot Norge har vært stabil de siste årene, og fremdeles anses den å være moderat. Likevel mener Sjøvold at det norske samfunnet vil bli mer og mer sårbart i tiden fremover.

– Jeg tror den store utfordringen vi står overfor fremover der er å se hvor sårbart vårt samfunn er for misbruk fra fremmede makter, sier Sjøvold

Sjøvold trekker frem Kina og Russland som stater som utgjør den største trusselen mot norske interesser. Han trekker frem det russiske oppkjøps forsøket av Bergen Engines som eksempel på ikke ulovlige fremstøt på å forsøke å sikre sensitiv informasjon og kompetanse.

BERGEN ENGINES: Bergen Engines har det norske Forsvaret som én av sine største kunder. De ble forsøkt kjøpt opp av russiske TMH International. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
BERGEN ENGINES: Bergen Engines har det norske Forsvaret som én av sine største kunder. De ble forsøkt kjøpt opp av russiske TMH International. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Bergen Engines-saken er et godt eksempel på virksomhetssalg som jo ble stoppet, og det er mange slike arenaer der vi er sårbare. Det kan like gjerne være en akademisk institusjon som jobber med høysensitive data som utvikler høyteknologiske løsninger til maritim sektor som kanskje er åpne for akademikere fra land vi ikke samarbeider så mye med, sier han.