PST avgir rapport før helgen

Justisminister Knut Storberget (Ap) er i ferd med å få svar på sine spørsmål i den såkalte ambassadesaken. Men han vil neppe rekke å orientere Stortinget før til uka.

– Vår rapport vil bli oversendt justisministeren så snart den er ferdigstilt. Vi håper det vil skje i løpet av uka, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til NTB.

Redegjørelsen skal blant annet gi svar på om Politiets sikkerhetstjeneste kjente til overvåkingsarbeidet som tidligere politi- og forsvarsansatte skal ha utført for den amerikanske ambassaden i Oslo.

Etter det NTB forstår vil ikke PST motsette seg at rapporten blir offentliggjort. Justisminister Knut Storberget (Ap) har selv sagt at prinsippet om meroffentlighet bør praktiseres i denne saken.

Justisministeren vil også motta rapport fra Politidirektoratet før helgen. Denne skal svare på politiets eventuelle kjennskap til og befatning med ambassadeovervåkingen.

– Jeg ønsker å bringe så mange fakta som mulig på bordet. Det er ikke forbudt for tidligere politifolk å ta en sivil jobb ved en ambassade, men det er forbudt å bryte norsk lov. På norsk jord skal norsk lov følges, sier Storberget.

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) sier justisministeren sannsynligvis vil orientere Stortinget om overvåkingssaken i neste uke. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2