Prøvde å bortføre sønnen via Youtube – nå er hun bortvist fra Sørlandet i to år

En kvinne i 30-årene har mistet retten til å oppholde seg på nærmest hele Sørlandet. Årsaken er at hun gjentatte ganger har forsøkt å bortføre sønnen, som er under barnevernets omsorg.

FORBUDSSONE: Kvinnen får etter dommen forbud mot å oppholde seg på nært sagt hele Agders østkyst Foto: Skjermbilde, Agder tingrett
FORBUDSSONE: Kvinnen får etter dommen forbud mot å oppholde seg på nært sagt hele Agders østkyst Foto: Skjermbilde, Agder tingrett

I hemmelige beskjeder i videoer på sin YouTube-kanal, forsøkte kvinnen å gi sønnen instrukser om hvordan han skulle rømme fra barnevernsinstitusjonen hvor han bodde.

Det kommer frem av en fersk dom avsagt i Agder tingrett. 

Kvinnen er ifølge dommen dømt for «likeartet kriminalitet» tidligere. Hun var på prøvetid da forholdet skjedde, og var allerede idømt kontaktforbud overfor sønnen.

AVSA DOM: Agder tingrett, her representert ved rettsstedet i Kristiansand i et bilde fra 2019. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
AVSA DOM: Agder tingrett, her representert ved rettsstedet i Kristiansand i et bilde fra 2019. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I tillegg til at kvinnen må leve med omvendt voldsalarm de to neste årene, er hun dømt til ti måneder i fengsel.

Gutten er i barneskolealder. 

Kvinnens forsvarer, Magne Ørstavik, forteller til TV 2 at dommen vil bli anket i sin helhet. Les svaret til Ørstavik lenger ned i saken.

Kommuniserte på Youtube

Av dommen kommer det frem at hun i løpet av 2023 publiserte en rekke videoer på YouTube-kanalen sin, som sønnen fulgte med på fra en barnevernsinstitusjon. 

Kvinnen visste ikke hvilken adresse sønnen oppholdt seg på. Gjennom YouTube-kanalen ga hun sønnen instruksjoner om hvor og hvordan han skulle rømme. 

I videoene skal hun blant annet ha skrevet «#liggerikkelangtfrajoker», «#enjegkjennerlittborder» og «#kandutabussentilbyenalene?». I de skjulte meldingene ba hun ham også om å sjekke videoene hennes ofte.

«Vi ser ikke hennes kommentarer»

I dommen kommer det frem at de ansatte ved institusjonen kunne se at han kommuniserte med henne, men de så ikke hvilke meldinger hun sendte.

Barnevernet sendte følgende melding til Agder politidistrikt:

«Det ser ut som han har en dialog med [henne], men vi ser ikke hennes kommentarer. Det ser ut som om de planlegger en rømning …»

En dag i 2023 rømte han fra barnevernsinstitusjonen basert på morens instrukser. Han lyktes imidlertid ikke med å treffe moren, fordi en tilfeldig forbipasserende fulgte ham tilbake til institusjonen.

Denne personen skal ha reagert da gutten lurte på om han kunne få låne en mobiltelefon. 

Fra Tvedestrand i nord

Kvinnen får etter dommen også forbud mot å oppholde seg på nært sagt hele Agders østkyst. Forbudssonen strekker seg fra flere kilometer nord for Tvedestrand, og ned langs kysten til man kommer litt vest for Mandal.

Kvinnen har i dag adresse i området hvor hun nå ikke får oppholde seg. Hun blir dermed dømt til å flytte.

– Tiltalte har selv valgt å leie bolig i nærheten av sønnens institusjon, sier retten. Det blir understreket i dommen at hun var klar over at han bodde der.

I dommen heter det at retten mener tiltalte har vist at «hun ikke forstår alvoret» av straff hun har blitt dømt til tidligere. De mener at hun «har svært lav terskel for å bryte et ilagt kontaktforbud»

– Retten finner på denne bakgrunn at det foreligger en veldig stor fare for at tiltalte igjen vil forsøke å bortta sønnen og unndra ham fra offentlig omsorg – hvis det ikke oppstilles hindringer, og hvis muligheten byr seg, heter det i dommen.

– Ikke tatt høyde for

Kvinnens forsvarer, Ørstavik, ønsker ikke å uttale seg om hvordan kvinnen stiller seg til skyldspørsmålet.

Han mener at det ikke er tatt høyde for hva gutten selv ønsker i den nye dommen.

– Hun har fått en dom, men denne gutten hindres jo i kontakt med moren sin, som han vil ha kontakt med. Det er det ikke tatt høyde for, sier Ørstavik til TV 2.

Ørstavik reagerer derfor på den ny dommen viker fra den forrige, som han beskriver som et «snilt kontaktforbud», hvor det var tatt høyde for at Barnevernet kunne styre at de skulle være i kontakt, noe den nye dommen ikke gir mulighet til.

I tillegg mener han forbudssonen kvinnen er ilagt, er for stor. 

– Omvendt voldsalarm er nyttig og bra, men her er det spørsmål om man treffer riktig – om forbudssonene skal være så store og så lette å flytte på, sier Ørstavik og påpeker at responstiden til nærmeste politistasjon er kort.

TV 2 har vært i kontakt med Alf Ånund Berve, som er bistandsadvokat for sønnen. Han ønsker ikke å kommentere dommen.