UENIGHET OM NAV-PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har redegjort for Stortinget og frikjenner NAV. Juseksperter mener han gir Stortinget ufullstendig og feil informasjon. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
UENIGHET OM NAV-PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har redegjort for Stortinget og frikjenner NAV. Juseksperter mener han gir Stortinget ufullstendig og feil informasjon. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
nav øker barnebidrag ved samværssabotasje :

Professorer: – Ropstad feilinformerer Stortinget om omstridt NAV-praksis

Juseksperter mener barne- og familieministeren feilinformerer Stortinget i omstridt NAV-sak hvor etaten øker barnebidraget til foreldre som saboterer barnesamvær. Frp. vil at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal se på saken.

I årevis har NAV pålagt foreldre å betale mer i barnebidrag dersom den som saboterer samvær fremmer krav om dette.NAV har overfor TV 2 forsvart praksisen selv om den bryter med samværsavtaler og rettsforlik som skal danne grunnlag for beregning av barnebidrag.UiB-professorene Camilla Bernt og Asbjørn Strandbakken påpekte i desember overfor TV 2 at NAV feiltolker loven.«Dialog med NAV»Barne- og familieminister Kjell Ing
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2