Professor: – Veldig lovende resultater for ME-syke

Alvorlig ME-syke er blitt klart bedre gjennom opphold på den ideelle stiftelsen Røysumtunet, ifølge professor Ola Didrik Saugstad. Dette er noe av «hemmeligheten» bak fremgangen.

GODE RESULTATER: Røysumtunet har bygget opp 12 plasser tilrettelagt for alvorlig ME-syke Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
GODE RESULTATER: Røysumtunet har bygget opp 12 plasser tilrettelagt for alvorlig ME-syke Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Det har i årevis vært sterk strid både om hva som utløser ME og hva som skal til for at ME-syke blir bedre, både i helsevesenet og blant folk flest.- Men nå er det heldigvis bred enighet i Storbritannia, USA og etterhvert i EU om at ME er en alvorlig somatisk sykdom og skal behandles ut fra det, sier professor Saugstad.Han har ansvaret for forskning og opplæring av helsepersonell som gir pleie og omsorg til ME-syke ved den ideelle stiftelsen Røysumtunet på Hadeland.Ett år