kan gi KOLS, astma og eldre lunger i opptil fire timer etter bruk

Produsenten: – Hold pusten

OSLO (HELSEKONTROLLEN): Å vaske med kjemiske rengjøringsmidler som rengjøringsspray, kan gi deg astma, KOLS, nedsatt lungefunksjon og eldre lunger.

Helt siden 1980-tallet har rengjøringssprayen gjort rengjøringen til en lek for oss nordmenn.Hele 73 prosent sier de bruker rengjøringsmidler i sprayform jevnlig.Kjent helserisikoDet er allerede kjent at det er en kobling mellom bruk av rengjøringssprayer og økt risiko for astma.Forsker og lungespesialist ved Haukeland Universitetssykehus, Cecilie Svanes, er én av mange som har interessert seg spesielt for helserisiko ved bruk av rengjøringsspray, og hun har delt