Bugner over av kjøtt:

– Prisen kan settes ned ytterligere

Kjøtt-overskuddet kan gi hyggeligere priser fremover, tror ekspert Ivar Pettersen.

SVIN: Det skorter ikke på norsk svin og storfe på Nortura sitt overskuddslager. Kjøttoverskuddet kan gi videre utslag i butikkprisen. Foto: Per Haugen / TV  2
SVIN: Det skorter ikke på norsk svin og storfe på Nortura sitt overskuddslager. Kjøttoverskuddet kan gi videre utslag i butikkprisen. Foto: Per Haugen / TV 2

Med flere tusen tonn norsk svin på frys, har det ikke vært nødvendig å hente inn utenlandsk julegris.

Nortura, som leverer kjøtt til merkevarer som Gilde og Prior, sier de fortsatt har et betydelig overskudd av svin og storfe på sine lagre.

– Folk snur mer på krona

Den ene grunnen til at overskuddslageret har bygget seg opp, er at det ble importert mye kjøtt i 2022, sier konserndirektør for strategi, bærekraft og kommunikasjon i Nortura, Kjell Rakkenes.

OVERSKUDD: Kjell Rakkenes i Nortura sier flere faktorer har gitt fulle kjøttlagre. Foto: Nortura
OVERSKUDD: Kjell Rakkenes i Nortura sier flere faktorer har gitt fulle kjøttlagre. Foto: Nortura

– Vi tror ikke at redusert kjøttforbruk kan forklare denne situasjonen, sier Rakkenes.

– Den andre viktige årsaken er at folk snur mer på krona enn før. Dyrtiden fører nok til at folk unner seg mindre enn før, noe som var en av de viktigste årsakene til at vi reduserte prisene.

Han sier de også har indikasjoner på at folk kaster mindre mat enn før.

– Forventer normalisering

Prisen på svin og storfe fra Norturas fryselager ble i høst satt ned med henholdsvis 25 og 17 prosent.

– Salget av både svin og storfe har økt gjennom høsten. Prisreduksjonen har nok vært en viktig bidragsyter. Det virker som om handelen har fulgt opp og hatt gode kampanjer på produkter av både svin og storfe.

Dette har bidratt til at kjøttlageret ble noe mindre, men det er fortsatt mer kjøtt på lager enn normalt, sier Rakkenes.

OVERSKUDD: Nortura tror ikke situasjonen har normalisert seg før til sommeren eller høsten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
OVERSKUDD: Nortura tror ikke situasjonen har normalisert seg før til sommeren eller høsten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I dag er det ca. 3600 tonn svin og 6500 tusen tonn storfe på reguleringslageret, som er bøndenes eget fryselager for perioder det er for mye kjøtt i markedet, sier Rakkenes.

Vi må til sommeren og kanskje høsten før vi ser en mer normal situasjon på lageret, ifølge Rakkenes.

– Vi forventer at situasjonen gradvis blir normalisert frem mot sommeren og høsten 2024.

– Er en mulighet

Dagligvareekspert Ivar Pettersen i Alo Analyse synes det høres lenge ut.

– Frem til sommeren er veldig lenge. Det kan tyde på at Nortura neppe har tro på at rabatter påvirker etterspørselen så mye som de kanskje skulle ønske.

Overfloden kan føre til lavere kjøttpriser for dagligvarekundene fremover, tror han.

– Når julehandelen er over, tror jeg det kan bli behov for å få enda høyere omløpshastighet, særlig på svin som har lavere holdbarhet. Da er det en mulighet at prisen på kjøtt settes ned ytterligere.

KJØTT: Ivar Pettersen tror situasjonen kan gi seg til kjenne på flere måter. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KJØTT: Ivar Pettersen tror situasjonen kan gi seg til kjenne på flere måter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kan bli veldig synlig

Situasjonen kan føre til at kjøttprodukter blir mer synlig i dagligvarebutikkene, tror han.

– Jeg kan tenke meg at vi får veldig synlig plassering av kjøtt i butikk i tillegg til kampanjer, for å bidra til å ta unna de store mengdene på kjøttlagrene.

Pettersen tror også situasjonen kan gi utslag på andre måter.

– Det er også en mulighet at vi kan se at det brukes mer kjøtt på fryseprodukter, som ferdigmatprodukter. Denne industrien er en stor kjøttmottaker.

Pettersen peker på at kjøttsituasjonen la til rette for at dagligvarekjedene i høst satte ned prisene på kjøttvarer.

Da Nortura skrudde ned sine priser, kom dagligvarekjedene med flere kampanjer på kjøtt.

De siste 12 månedene har imidlertid prisen på storfe- og kalvekjøtt steget med 8,8 prosent, mens prisen svinekjøtt har steget med 9,9, viser konsumprisindeksen.

– Det er først og fremst storfekjøtt som har sunket i pris de siste månedene, mens konsumpristallene for svin økte fram til november, sier Pettersen.

Norgesgruppen ser nedgang

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny og Spar, kan forsikre om at det absolutt ikke er fare for at de blir utsolgt for ribbe.

Men de ser en endring i det totale kjøttsalget.

– Salget av kjøtt totalt sett går noe ned når vi ser året under ett.

TILTAK: Kine Søyland i Norgesgruppen tror kjøttindustrien setter inn nye tiltak på nyåret. Foto: Per Haugen / TV  2
TILTAK: Kine Søyland i Norgesgruppen tror kjøttindustrien setter inn nye tiltak på nyåret. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun legger til:

– Når det gjelder reguleringslagrene, så går vi ut fra at kjøttindustrien vil sette inn tiltak på nyåret, med tanke på volumene som ligger innfryst der.

Kategori og innkjøpssjef for rødt kjøtt i Rema 1000, Magnus Størseth Mathisen, opplyser at salget av rødt kjøtt i år har vært rimelig stabilt sammenlignet med fjoråret.

– Men med en liten økning på fryst rødt kjøtt, sier han.

Pettersen er tydelig på at situasjonen med så mye kjøtt på lager er alvorlig for bøndene.

– Bøndene må betale dette i form av reduserte priser og høyere omsetningsavgifter. Det er heller ikke sikkert de blir kompensert i jordbruksoppgjøret.