MOT ARBEIDSRETTSSAK: En politibetjent som i høst fikk sparken i Vest politidistrikt går nå til sak mot arbeidsgiver for å få jobben tilbake. Foto: Pål Schaathun / TV 2
MOT ARBEIDSRETTSSAK: En politibetjent som i høst fikk sparken i Vest politidistrikt går nå til sak mot arbeidsgiver for å få jobben tilbake. Foto: Pål Schaathun / TV 2
Krever jobb og erstatning:

Politivarsler saksøker Vest politidistrikt

En politimann som fikk sparken i høst går nå rettens vei for å få jobben tilbake. Advokat Arvid Sjødin mener oppsigelsen er en gjengjeldelse for varsling og derfor ugyldig.

En politibetjent som i høst fikk sparken i Vest politidistrikt går nå til sak mot arbeidsgiver for å få jobben tilbake samtidig som han krever erstatning for tapte inntekter samt oppreisningserstatning.

I stevningen til Hordaland tingrett kommer det frem at politibetjenten blant annet varslet om mobbing, ulåst våpenskap og flere forhold knyttet til manglende sikkerhet ved stasjonen.

Nødrett

– Jeg har påberopt meg nødrett og varslet om klanderverdige forhold innen liv og helse og ikke blitt hørt, sier politibetjenten til TV 2.

VARSLET: Politimannen jobbet ved dette politikontoret som ligger i Vest politidistrikt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
VARSLET: Politimannen jobbet ved dette politikontoret som ligger i Vest politidistrikt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I stevningen hevder politibetjenten overfor Hordaland tingrett at varslet ikke ble behandlet og «det skapte uholdbare forhold for de ansatte».

– Jeg ser frem til å få saken belyst i domstolen og tror fullt og helt at jeg vinner frem, sier politimannen som har jobbet i politiet siden 90-tallet.

Han påpeker at han fører saken også for andre varslere.

– For de som kommer etter meg og som opplever seg urettferdig behandlet, forklarer mannen.

TV 2 har kontaktet Vest politidistrikt for en kommentar, men blir henvist videre til Justisdepartementet som er rette instans.

På spørsmål om kommentar fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skriver Justisdepartementets informasjonsavdeling i en epost at «det ikke vil være ryddig å kommentere slik saken ligger nå.»

Varslet politidirektøren

«I tillegg var ikke den sikkerhet for befolkningen som politiet skal sikre, på dette området som de er tildelt, til stede».

MOTTOK EPOST: Benedicte Bjørnland mottok varsel fra politimannen som nå har gått til sak mot egen arbeidsgiver. Han har kalt politidirektøren inn som vitne. Foto: Geir Olsen
MOTTOK EPOST: Benedicte Bjørnland mottok varsel fra politimannen som nå har gått til sak mot egen arbeidsgiver. Han har kalt politidirektøren inn som vitne. Foto: Geir Olsen

Politimannen sendte etter dette et varsel til politidirektør Benedicte Bjørnland den 19. august. Samtidig satt han 77 kolleger med «nøkkelposisjoner» innen samfunnssikkerhet, på kopi.

E-posten til Bjørnland er på over 20 sider. Varsleren peker på det han mener er - og har vært - alvorlige avvik ved politistasjonen i øykommunen Austevoll.

Ordbruken i eposter sendt ut fra varsleren er krass. Ledelsen i Vest politidistrikt reagerer på dette og mener varsleren har opptrådt svært kritikkverdig og kaller retorikken «uakseptabel».

TV 2 har tidligere omtalt saken om politimannen som ble suspendert og avskjediget i oktober.

Oppsigelsen er ifølge arbeidsgiver blant annet basert på at politimannen grovt har krenket sine tjenesteplikter og ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten vist seg uverdig til sin stilling.

Dette kommer frem i en epost sendt fra Vest politidistrikt til advokat Arvid Sjødin.

Gjengjeldelse

Advokat Arvid Sjødin krever at oppsigelsen blir kjent ugyldig og at politibetjenten får jobben tilbake.

TIL SAK MOT ARBEIDSGIVER: Advokat Arvid Sjødin mener en «fryktbevegelse» preger Vest politidistrikt og krever at politimannen får jobben tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2
TIL SAK MOT ARBEIDSGIVER: Advokat Arvid Sjødin mener en «fryktbevegelse» preger Vest politidistrikt og krever at politimannen får jobben tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er gjort grundige undersøkelser, før sak ble reist, omkring varslenes alvor og den unnlatelse det har vært for sikkerheten å ikke gjøre noe med det. Det vil bli anført at forholdene, slik de fremsto, ikke blir reparert ved å avskjedige varsleren, opplyser Sjødin til TV 2.

Avskjedsvedtaket er en gjengjeldelse for hans varsling og i strid med Arbeidsmiljøloven, mener Sjødin.

Saksøker har stevnet en rekke vitner, blant disse politidirektør Benedicte Bjørnland og ekspedisjonssjef Steffen Evju i Justisdepartementet.

Relatert

Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2