PÅ VEI HJEM: 20. juni var Jan Helge Andersen i avhør på politihuset i Oslo. Denne dagen slo også politiet til mot boligen hans. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ VEI HJEM: 20. juni var Jan Helge Andersen i avhør på politihuset i Oslo. Denne dagen slo også politiet til mot boligen hans. Foto: Frode Sunde / TV 2
FANT LYDOPPTAK:

Polititopp ringte Andersen – slik var samtalen

Da Jan Helge Andersen ble pågrepet i 2000, var det politiavdelingssjef Geir Hansen som fikk den omstridte tilståelsen i avhør. Nå har politiet funnet en oppsiktsvekkende telefonsamtale mellom de to.

Den over 40 minutter lange telefonsamtalen fant sted 8. februar i fjor.

Da var det ti dager til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skulle avgjøre om Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (43) skulle få sin sak gjenåpnet.

I samtalen er Jan Helge Andersen (41) og den nå pensjonerte politimannen Geir Hansen enige om at de skal la seg intervjue av NRK når avgjørelsen er klar.

De snakker blant annet om:

  • Hvordan de husker avhørene som Hansen gjorde av Andersen, og som senere har blitt kritisert.
  • Hva de mener om gjenopptakelsesprosessen og arbeidet til Kristiansens forsvarere.
  • Hvordan de vil «ta til motmæle» i NRK-intervjuet som aldri ble noe av.

«Forbaskede prosessen»

TV 2 er kjent med innholdet i hele telefonsamtalen.

Samtalen dukket opp under en av politiets ransakinger hjemme hos Andersen tidligere i år.

AVHØRSROMMET: Avhørsleder Geir Hansen slapp NTBs fotograf inn i avhørsrommet etter tilståelsen. Jan Helge Andersen satt i den blå stolen til venstre, ifølge NTB.
AVHØRSROMMET: Avhørsleder Geir Hansen slapp NTBs fotograf inn i avhørsrommet etter tilståelsen. Jan Helge Andersen satt i den blå stolen til venstre, ifølge NTB. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mens Andersen satt i avhør på politihuset i Oslo, tok politiet seg inn i hjemmet hans i all hemmelighet. Der speilkopierte de Andersens laptop og tok en rekke beslag.

På en harddisk har Andersen, som ble løslatt i 2016, lagret en rekke telefonsamtaler som han automatisk har tatt opptak av via en app.

Innledningsvis i samtalen forteller Hansen at han har pensjonert seg, og at det er derfor han ikke har ringt Andersen de seneste årene. Tidligere har de pleid å snakke sammen omtrent årlig, anslår han selv.

I tillegg begrunner Hansen fraværet av kontakt med «denne forbaskede prosessen» og viser til Kristiansens begjæring om å få saken sin gjenåpnet.

Ville ta til motmæle

«Det nærmer seg liksom sånn rein underholdning på det», sier Hansen om de siste årenes «rare utspill» fra Kristiansens forsvarere.

Andersen er enig med Hansen. «Det er bare at den underholdninga er så forvrengt og», sier han.

De to er også enige om at kun den ene siden av saken kommer frem i media. Få av dem som mener Kristiansen er skyldig, har stilt opp i pressen, mener de.

DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel etter drapene i Baneheia. Han ble løslatt i 2016. Foto: Privat
DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel etter drapene i Baneheia. Han ble løslatt i 2016. Foto: Privat

Det skyldes blant annet at politi og påtalemyndighet ikke har ønsket å kommentere saken mens den har vært til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen, sier Hansen.

Av samtalen fremgår det at både Hansen og Andersen har vært i kontakt med en NRK-journalist. Hansens plan er å «ta til motmæle» når vedtaket om gjenopptakelse er klart.

«Den derre ekle typen»

De første avhørene politiet gjorde med Andersen etter pågripelsen, der Andersen tilsto å ha vært med på drapene, har blitt kritisert.

En av årsakene er at avhørsleder Hansen spurte Andersen om han selv kunne være et offer i saken. I en rapport senere skrev Hansen at Andersen «fikk noe å tenke på», og at han deretter tilsto.

Kritikere har ment at Hansen dermed la til rette for at Andersen skulle dra Kristiansen inn i saken.

I telefonsamtalen forteller Hansen hvordan han opplevde avhøret for over 20 år siden.

Det er primært Hansen som fører samtalen, mens Andersen stort sett svarer «ja» og «mhm».

HER ER ET UTDRAG FRA SAMTALEN

(...)

GEIR HANSEN: For det at jeg tar tenkt som så at jeg har jo ikke tatt til motmæle nå på over ti år, på grunn av dette. Men jeg tenker nå at tida er egentlig inne, eh nå kommer jo dette vedtaket om et par uker til.

JAN HELGE ANDERSEN: Det kommer om ti dager tror jeg.

GEIR HANSEN: Ja ti dager til, og da er egentlig tida inne for å kunne si noe. Jeg har sendt et skriv til N.N. (NRK-journalist) hvor jeg redegjør litt for, kan du si omstendighetene omkring det første avhøret. For det er jo det som blir, først og fremst blir, da ment at det at det bryter jeg alle Riksadvokatens regler og, og at jeg bruker dette offer, sånn at det blir lettere for deg å minimalisere dine gjerninger, også masse sånne ting. Eh, men jeg forklarer litt om hvorfor det ble som det ble. Så det har han fått, og så har jeg skjønt at han skal lage et oppsett hvor han stiller spørsmål og så bruker han en del av det jeg har levert til han, og setter det inn i slags setting da, ei skriftlig setting. Og så gjør han vel det samme med deg, på ulike spørsmål som han har stilt til deg, og så svarer du. Sånn at det blir, kan du si, en besvarelse med meg og deg mer eller mindre i samme, i samme saken på en måte.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja, altså, ja. For jeg, jeg er egentlig veldig enig med det der. For i å forklare det ordentlig så viser vi liksom at det, sånn dere beskriver også er litt feil.

GEIR HANSEN: Ja, altså grunnen, altså grunnen til at det.

JAN HELGE ANDERSEN: Og at det kommer ut litt ordentlig.

GEIR HANSEN: Ja.

JAN HELGE ANDERSEN: Som ikke det er vært gjort før.

GEIR HANSEN: Ja. Nå så jeg nå at de nå ikke har nevnt dette med forsvarer, det har de jo og snakket om tidligere om at jeg burde venta på forsvarer. Men det var jo i orden for deg at vi snakka om saken allikevel, selv om forsvarer var på vei. Så det [utydelig] har ikke jeg noen problemer med egentlig, men de bruker alt for det det er verdt.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

GEIR HANSEN: Eh, også også, grunnen til at når du ikke tilsto der, så tenkte jeg at han må jo vite at at dette vil han på en måte bli stilt til ansvar for selv.

JAN HELGE ANDERSEN: Mm.

GEIR HANSEN: Tenkte hva er det som holder, holder han tilbake. Og så vet jeg jo det at når det er andre implisert, så er det kanskje vanskeligere da å komme med en innrømmelse.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Ikke sant. Og så visste jeg også hva alle vitnene hadde sagt. Ikke alle vitnene, men mange vitner i Egs-området, som hadde forklart seg om du og Viggos forhold. Det var nærmest bare dere to som gikk sammen, eh, mer eller mindre hver dag. Og det var jo et veldig sånn sjefsforhold Viggo hadde, han som bestemte det meste, han som leda an, førte det meste, og var liksom den derre ekle typen. Mens du er beskrevet som den beskjedne, litt underdanige typen, og så videre sånn og. Og, og, vi visste jo at det måtte ha vært to oppe det åstedet.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

GEIR HANSEN: At de måtte være to. Altså, det var vi ikke i tvil om, og og. Og med den bakgrunnen da, at det forholdet mellom dere, så mener jeg faktisk ikke at det var rart å spørre om du og kunne vært et slags offer, i den forstand at det kunne vært Viggo da som første an.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Så derfor, så derfor står jeg fullt og helt inne for at jeg, at jeg gjorde det på den måten.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja, nei, for jeg husker at det ble sagt at når du hadde sagt det så fikk jeg noe å tenke på.

GEIR HANSEN: Ja, men altså det kunne jeg se på deg. For det at det og det, akkurat den egenrapporten jeg skrev dagen etterpå. Jeg burde kanskje ha skrevet noe mer i den. At det ikke bare at fikk du noe å tenke på, men også at jeg traff et ømt punkt. For du holdt nesten på å ta til tårene. [utydelig] det glemmer jeg ikke. Det noe som jeg så at det traff for å si det sånn.

JAN HELGE ANDERSEN: [utydelig]

GEIR HANSEN: Når jeg spurte om dette. Og kort etter så så erkjente du jo hva som hadde skjedd.

JAN HELGE ANDERSEN: Ja.

Hansen sier at han kjente til det tette vennskapet mellom Andersen og Kristiansen gjennom vitneforklaringer.

Han forteller at Kristiansen «var liksom den derre ekle typen» som var en tydelig sjef i kameratforholdet. Andersen beskrives som «den beskjedne, litt underdanige typen».

Beskrivelsene, sammenholdt med at politiet ifølge Hansen var sikre på at det måtte være to gjerningspersoner, gjør at han står «fullt og helt inne for» at han spurte Andersen om han kunne være «et slags offer» i saken.

Diskuterte avhørsdetaljer

Hansen forteller at han har sendt en tekst til NRKs journalist der han redegjør for «omstendighetene omkring det første avhøret».

FIKK TILSTÅELSEN: Politiavdelingssjef Geir Hansen pensjonerte seg for omkring 10 år siden. Han har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
FIKK TILSTÅELSEN: Politiavdelingssjef Geir Hansen pensjonerte seg for omkring 10 år siden. Han har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Han påpeker at han også har blitt kritisert for at han begynte å snakke med Andersen før forsvarsadvokaten ankom.

Samtidig sier Hansen at han husker det var greit for Andersen at de gjorde det på den måten, og at han derfor ikke har noen problemer med hvordan det ble gjort. Det bekrefter Andersen.

De to diskuterer frem og tilbake hvordan de husker avhøret, før Hansen sier det er fabelaktig at Andersen vil stille til intervju i samme sak som han selv.

Droppet intervju

De planlegger også et møte med en NRK-journalist der de kan gå gjennom saken og vurdere om den skal publiseres eller ikke.

TV 2 er ikke kjent med om noe møte faktisk fant sted. Andersen og Hansen stilte aldri til intervju etter at det ble kjent at Kristiansen fikk sin sak gjenåpnet.

NRK-journalisten som de to snakker om, ønsker ikke å kommentere saken og viser til NRK-ledelsen.

– Av prinsipp vil vi verken bekrefte, avkrefte eller kommentere eventuell kontakt vi måtte ha med mulige kilder, sier fagredaktør Marius Tetlie i NRK Nyheter til TV 2.

Har ikke svart

TV 2 har stilt Hansen flere spørsmål om telefonsamtalen, hvorfor han ringte Andersen og hva han tenker om sin egen rolle i lys av den pågående etterforskningen.

Hansen har, til tross for gjentatte forsøk, ikke besvart TV 2s henvendelser.

ETTERFORSKER SAKEN: Jan Helge Andersen har sittet mange timer i avhør hos Oslo-politiet, som tok over etterforskningen av den gjenåpnede Baneheia-saken for halvannet år siden. Foto: Frode Sunde / TV 2
ETTERFORSKER SAKEN: Jan Helge Andersen har sittet mange timer i avhør hos Oslo-politiet, som tok over etterforskningen av den gjenåpnede Baneheia-saken for halvannet år siden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også Agder politidistrikt har blitt bedt om å kommentere innholdet i telefonsamtalen. Politimester Kjerstin Askholt svarer at det ikke vil være riktig av henne å uttale seg mens etterforskningen pågår.

«Jeg kjenner meg trygg på at Oslo statsadvokatembete vil ta alle momenter med i sin vurdering, inkludert denne type lydfiler, og Agder politidistrikts etterforskning og håndtering av saken generelt», skriver hun i en e-post til TV 2.

«Uavhengig av det endelige resultat er Baneheia-saken en så alvorlig sak at jeg legger til grunn at det blir en ekstern gjennomgang i etterkant, inkludert Agder politidistrikts arbeid med saken. Alle sider av saken det er viktig å ta lærdom av, samt spørsmål som dette vil det uansett være naturlig å vurdere nærmere i en slik sammenheng.»

Starter etterforskning

TV 2 har også sendt en rekke spørsmål om telefonsamtalen til Andersens forsvarer, advokat Svein Holden.

– Vi har ingen kommentarer til spørsmålene som er stilt, skriver Holden til TV 2.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier at han ikke vil kommentere den pågående etterforskningen eller svare Hansens beskyldninger om «rare utspill» de siste årene.

Heller ikke statsadvokat Andreas Schei ønsker å kommentere saken.

Torsdag ble det kjent at Spesialenheten for politisaker skal etterforske Agder politidistrikt for mulig tjenestefeil i Baneheia-saken.