Politisk stafett om vold mot barn

Samtlige partier vil i en historisk landsmøtestafett denne våren forplikte seg til fem tiltak som skal hindre vold og overgrep mot barn.

– Daglig utsettes mange barn for vold og overgrep i Norge. Konsekvensene er store for barna det gjelder, sier SVs Inga Marte Thorkildsen i Stortingets nettverk for barns rettigheter.

Den såkalte barnerettsgruppa ber nå om at vårens ulike landsmøter forplikter seg til fem tiltak som skal gjennomføres i neste stortingsperiode. Redd Barna har hjulpet til i utformingen av tiltakene, og initiativet har fått tilslutning fra alle partiene på Stortinget.

– Det er første gang noe slikt skjer, sier Ap-veteran Eirin Faldet til NTB.

Barnerettsgruppa ber om at det etableres barnehus i alle fylker og at skoler og barnehager pålegges å ha egne beredskapsplaner ved mistanke om vold og overgrep. Skjerpet meldeplikt og økt kunnskap om vold og overgrep blant alle som jobber med barn, er andre tiltak. I tillegg loves det en egen utredning om vold mot barn som skal gjennomgå effekten av allerede iverksatte tiltak. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2