FORBAUSET: Høyre-leder Erna Solberg, her på besøk hos Slakter Jens Eide, som fortviler over høye strømpriser. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2
FORBAUSET: Høyre-leder Erna Solberg, her på besøk hos Slakter Jens Eide, som fortviler over høye strømpriser. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Politikerne slakter strømstøtten: – Urealistisk

Regjeringens strømpakke til næringslivet får kritikk fra alle kanter: – De tror dette bare vil vare i tre måneder, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Regjeringen la fredag morgen fram sine tiltak rettet mot strømkriserammede bedrifter.

Politikerne fra hele politiske spekteret er kritisk til regjeringens strømstøttetiltak til næringslivet.

Høyre-leder Erna Solberg er glad det kommer en strømstøtteordning. Hun ser positivt på flere deler av strømstøttetiltakene, men mener det er uklart om dette er nok for de strømstøttede bedriftene.

– Det tidsperspektivet de har valgt er litt rart, at de tror dette bare skal vare i tre måneder. Det er jeg forbauset over, sier Solberg til TV 2 fra Tromsø.

– Dette har nok skjedd fordi en sannsynligvis har brukt opp penger på budsjettet til andre ting enn dette, og at de ikke har mer strømstøtte til bedriftene, men det mener jeg vi må se på når det kommer til Stortinget, fortsetter Høyre-lederen.

Dette er regjeringens strømstøtte-ordning

Her er de viktigste punktene i regjeringens tiltak til strømkriserammede bedrifter:

  • Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte.

  • Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Samtidig mener Solberg at regjering i sum har lagt seg tett til en modell Høyre lanserte allerede i august.

– Det viktigste er at vi nå har fått noe på plass som det kan bli bred enighet om, men tidsperspektivet er nok det vi først ser er urealistisk. Det er ikke realistisk at fastpriskontrakter fra januar skal ta vekk hele effekten for bedriftene av Putins energikrig.

Solberg minner om at hun har møtt flere næringslivsledere når hun har vært ute og reist:

– Når du ser inn i øynene til folk som står med livsverket sitt og lurer på om de kommer til å klare dette så er det klart at dette gjør inntrykk.

– Store summer

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, er kritisk til at regjeringen gir en generell støtteordning til næringslivet.

– Fordi det vil overføre penger til store bedrifter som ikke sliter. Derfor har vi ønsket en lånebasert ordning. Vi ser at regjeringen har kommet fram til en kombinasjon av låneordning og generell støtte, som vi nå skal vurdere konsekvensen av, sier Fylkesnes i en skriftlig kommentar.

STORE SUMMER: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil følge nøye med på om ordningen faktisk treffer dem som trenger det mest. Foto: Javad Parsa / NTB
STORE SUMMER: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil følge nøye med på om ordningen faktisk treffer dem som trenger det mest. Foto: Javad Parsa / NTB

SV er opptatt av at ordningen hjelper de bedriftene som sliter mest.

– Det skytes inn store summer i denne strømstøttepakken, da må den treffe. Vi vet av erfaring med koronastøtten at det er vanskelig å lage en treffsikker ordning, så det kommer vi til å følge med på, sier SV-nestlederen.

– Vil forkorte strømkrisen

Regjeringen har jobbet tett opp mot hovedorganisasjonene i næringslivet LO, NHO og Virke for å få på plass en ordning til bedrifter som er spesielt hardt rammet av de høye prisene. Virke er godt fornøyd med resultatet.

– Denne pakken vil forkorte strømkrisen og redde arbeidsplasser. Målet må være at næringslivet kan komme styrket ut av krisen, og det bidrar disse tiltakene til, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

Men Sigurdsen mener vi må være forberedt på at det kan bli enda verre i tiden som kommer.

– Derfor ber vi regjeringen fortløpende vurdere flere tiltak gjennom vinteren, sier Sigurdsen.

NHO kritisk

NHO-leder Ole Erik Almlid mener prosessen med å lande en ordning har tatt lang tid.

– Men vi er glade for at dialogen med regjeringen nå har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene. De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier Almlid.

Han er likevel kritisk til at det bare er 20.000 bedrifter som får tilgang til støtten.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Regjeringen vil avslutte ordningen ved årsskiftet, men NHO legger som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime skal være på plass fra 1. januar.

LANG PROSESS: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid på vei inn til et tidligere strøm-møte mellom regjeringen, NHO og LO. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
LANG PROSESS: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid på vei inn til et tidligere strøm-møte mellom regjeringen, NHO og LO. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Gambler

Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringens foreslåtte strømpakke for bedrifter ikke holder mål. Hun frykter et ras av konkurser, utflagging og redusert verdiskapning dersom pakken ikke styrkes vesentlig i Stortinget.

Frp mener makspris på strøm vil gi bedriftene nødvendig forutsigbarhet.

– Dette er ufattelig svakt. Regjeringens vente å se-holdning har blitt erstattet av en rødgrønn oppskrift på konkurser, utflagging og tapt verdiskapning. Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall av bedrifter noen kroner for mye. Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug i en skriftlig uttalelse.

Hun hevder at mange bedrifter med denne ordningen fortsatt må betale i dyre dommer for strøm.

– En bedrift som i dag betaler rundt 5 kroner kilowatten må med regjeringens forslag fortsatt betale rett under 4 kroner kilowatten, noe som vil være et uhåndterlig kostnadsnivå for svært mange bedrifter. Regjeringen virker å være mer opptatt av å begrense ordningen enn å forhindre et konkursras, sier Listhaug.

Mot stopp ved nyttår

Høyres Nikolai Astrup er også kritisk til regjeringens tiltak.

– Det er for tidlig å avslutte ordningen allerede ved nyttår. Vi er usikre på om regjeringen egentlig har oppfattet alvoret i situasjonen. Vi vet allerede nå at mange bedrifter går en svært krevende vinter i møte, og det vil nok også være tilfellet i januar og februar, sier Astrup i en skriftlig kommentar.

FORUTSIGBARHET: Høyre, ved Nikolai Astrup, mener det ikke holder at regjeringen forslår strømstøtte-stopp ved nyttår. Foto: Truls Aagedal / TV 2
FORUTSIGBARHET: Høyre, ved Nikolai Astrup, mener det ikke holder at regjeringen forslår strømstøtte-stopp ved nyttår. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han mener bedriftene trenger forutsigbarhet, etter mange måneder med usikkerhet.

– Det vil i tillegg ta tid å etablere et velfungerende marked for fastprisavtaler og få på plass ENØK-tiltak, så antakelig vil det være behov for støtte frem mot neste sommer, legger Astrup til.

Lunken MDG

MDGs Lan Marie Berg er positiv til det hun kaller en avgrenset og målrettet ordning for næringslivet.

– Men MDG hadde håpet at de også hadde kommet med en storstilt pakke med energisparingstiltak både for husholdningene og næringslivet.

Berg mener regjeringen går glipp av en mulighet til å sette i gang en stor energisparedugnad partiet mener er på overtid. De ønsker seg en krisepakke for energisparing.

GLIPPER: MDGs Lan Marie Berg mener regjeringen bør ha større fokus på energisparing, og at de glipper på en mulighet til å sette i gang en stor omstilling nå. Foto: Tore Meek
GLIPPER: MDGs Lan Marie Berg mener regjeringen bør ha større fokus på energisparing, og at de glipper på en mulighet til å sette i gang en stor omstilling nå. Foto: Tore Meek

– Nå må folk og bedrifter få skikkelig støtte til å etterisolere, installere varmepumpe, legge solceller på taket og skifte vinduer, sier Berg.

– Løser ikke strømkrisen

Leder av SMB, som representerer små og mellomstore bedrifter, Jørund Rytman, er lettet over at det kommer mer fra regjeringen enn lån, men han er ikke helt fornøyd.

– Mye i denne pakken handler om energieffektivisering og enøk-tiltak. I og for seg er det bra, men det er ikke noe som hjelper de små og mellomstore bedriftene her og nå. Mener man alvor og ønsker å treffe de minste bedriftene, bør man dekke langt mer enn 50 prosent, sier Rytman.

Venstre-leder Guri Melby mener heller ikke dette treffer de små- og mellomstore bedriftene som nå sliter.

– Ordningen virker lite treffsikker og byråkratisk. Venstre har vært veldig opptatt av at vi må få på plass en ordning som møter bedriftenes behov og regjeringen har vært bakpå i hele år. Vi forventer at regjeringen kontinuerlig evaluerer ordningen for å gjøre det lettere for de små å søke, slik at vi sikrer at de småbedriftene som virkelig trenger det, får støtte.

LITE TREFFSIKKERT: Venstre-leder Guri Melby forventer at regjeringen evaluerer ordningen løpende. Foto: Javad Parsa / NTB
LITE TREFFSIKKERT: Venstre-leder Guri Melby forventer at regjeringen evaluerer ordningen løpende. Foto: Javad Parsa / NTB

– Gjenstår å se om det hjelper

Også Kristelig Folkeparti sin energipolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad mener det er for lite, for sent.

– Langt om lenge kom det en støtte til bedriftene. Dette har KrF etterlyst i hele vår. Regjeringens somling har betydd kroken på døra for hjørnesteinsbedrifter i hele Sør-Norge. Flere nedlagte bedrifter har blitt symboler på regjeringens feilslått politikk. Vi håper disse ordningene reelt hjelper, men det gjenstår å se, sier Ropstad.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener tiltakene i første omgang ser greie ut, men mener den likevel ikke løser strømkrisen for bedriftene.

– Det trengs en makspris på strøm, som Rødt lenge har tatt til orde for, og vil stille forslag om i mandagens stortingsmøte, sier Moxnes.

Mandag er det kalt inn til et stortingsmøte hvor olje- og energiminister Terje Lien Aasland skal delta.

Saken oppdateres!