GODE DAGER: Gøran Grini sammen med ektefellen Katrine da de feiret hennes 40-årsdag i Paris. Foto: Privat
GODE DAGER: Gøran Grini sammen med ektefellen Katrine da de feiret hennes 40-årsdag i Paris. Foto: Privat

Politikere raser mot kommunens ME-avslag: – Arrogant

ME-syke Katrine Grini (54) får ikke tilbudet fastlegen hennes mener er nødvendig. Politikere reagerer sterkt på kommunens avslag og kaller det «arrogant».

Onsdag fortalte TV 2 om alvorlig ME-syke Katrine Grini som ikke får støtte fra kommunen til opphold på Røysumtunet på Hadeland; det eneste tilbudet for svært alvorlig ME-syke i Norge.

Katrines hjemkommune Skien oppgir i avslaget at de i utgangspunktet ikke kjøper private helsetjenester, og mener at et opphold på helsehus i kommunen er et godt nok tilbud for Katrine.

Dette til tross for at fastlegen til Katrine mener det kan forverre tilstanden hennes.

Provoserer

Bård Hoksrud (Frp) reagerer kraftig på at Skien kommune tilbyr 14 dager på helsehus, i stedet for å betale for et langtidsopphold på den ideelle virksomheten Røysumtunet.

– Det er ikke noe tilbud. Det er egentlig bare en plassering, og det er ikke det hun trenger, sier Frps helsepolitiske talsmann på Stortinget.

– Dette er en ung person som ønsker et annet tilbud, og så sier kommunen at «nei, det får du ikke lov til». Det provoserer meg kraftig, .

REAGERER: Bård Hoksrud (Frp) mener Skien kommunes håndtering av saken er for dårlig. Foto: Truls Aagedal / TV 2
REAGERER: Bård Hoksrud (Frp) mener Skien kommunes håndtering av saken er for dårlig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han mener det er arrogant av kommunen å si blankt nei til å kjøpe plass til Katrine på Røysumtunet med begrunnelsen at det er privat.

Hoksrud er personlig engasjert i saken, og deltok sist søndag blant de 450 som betalte billett på støttekonserten for Katrine i Langesund.

Han synes situasjonen til Katrine er trist.

– Det er litt amerikanske tilstander, der man enten er avhengig av Spleis eller å knuse sparegrisen sin for å få et helsetilbud, sier han.

Hoksrud ber kommunen følge den sterke anbefalingen fra fastlegen om et tilrettelagt langtidsopphold på Røysumtunet.

– Det er ikke i tvil om at det er der spisskompetansen på ME-sykdom er, og da bør hun få lov å komme dit, og ikke få nei av en arrogant kommune som bare sier «vi kjøper ikke av private». Dette er jo heller ikke privat, det er en ideell stiftelse, og da mener jeg Skien kommune burde sørge for at Katrine kan få lov å komme dit, sier han.

– Svært utdatert veileder

Leder for Helse og omsorgsutvalget i Skien bystyre, Monica Karlsen (Ap), kjenner Katrines sak godt.

Hun har ikke vært en del av saksbehandlingen, men jobber med å løfte saken politisk innad i kommunen. Hun oppfatter at saken er vanskelig fordi kommunen tar avgjørelser basert på den nasjonale veilederen for behandling av ME-pasienter fra 2014.

–Dersom veilederen hadde vært oppdatert og inneholdt spesialiserte tjenester, slik Katrine trenger, kunne ikke kommunen gitt avslag, men sånn er det dessverre ikke.

Karlsen gikk selv igjennom dagens veileder for å finne ut om hun som politiker kunne stille krav til kommunen om å endre på avslaget til Katrine.

– Det vi var veldig opptatt av var å se om Katrine hadde fått sine rettigheter oppfylt, men når rettighetene er basert på en svært utdatert veileder, da er det vanskelig, forteller hun.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet ordfører og varaordfører i Skien kommune for kommentar til saken, men de har avslått.

ME-TILBUD: Røysumtunet på Hadeland er et av de eneste spesialiserte tilbudene for ME-syke i Norge. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
ME-TILBUD: Røysumtunet på Hadeland er et av de eneste spesialiserte tilbudene for ME-syke i Norge. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Haster

Også stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Marian Hussein (SV), mener den nasjonale veilederen er utdatert, og har tidligere etterlyst en ny fra helseminister Ingvild Kjerkol.

Hussein mener en revidert veileder må på plass raskt.

– Denne saken her viser jo hvorfor det haster. Her har du en kvinne som faller mellom veldig mange stoler, og da blir det prinsippene og ikke behovet til den syke som står i sentrum, sier hun.

Hun mener en ny veileder i større grad må ivareta ME-pasienter og deres familiers interesser.

– Denne saken viser enda en gang at vi har en lang vei å gå.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet ordfører og varaordfører i Skien kommune for kommentar til saken, men de har avslått.

Kommer opp i Stortinget

Hoksrud varsler at han vil ta Katrines sak inn i Stortinget til høsten.

– Jeg og Fremskrittspartiet kommer til å ta initiativ til å løfte pasient- og brukerrettighetene, fordi vi ser nå at det det ofte ender opp med at det er det offentlige, eller de som skal da betale, som bestemmer hva som er et godt nok tilbud, sier han.