Politiet vil frata Gard førerkortet: – Maktmisbruk

Etter at Gard Hope Bakke (26) deltok i klimademonstrasjon, fikk han varsel fra politiet om at han kan miste førerkortet.

VARSLET: Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2
VARSLET: Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Siste dag i oktober fikk Gard Hope Bakke et brev han ble overrasket over: Et varsel om at han kan bli fratatt retten til å kjøre bil.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg har alltid tenkt at norsk politi var blant de bedre rundt om, men dette er et eksempel på det motsatte, sier Bakke.

26-åringen er student og bor i Trondheim. Han er klimaaktivist, og har det siste året deltatt i flere demonstrasjoner for kampanjen «Stopp oljeletinga». I sommer ble han også dømt i tingretten, blant annet for å ha satt seg i veibanen på E6 i forbindelse med to demonstrasjoner.

I brevet argumenterer politiet for hvorfor de mener han ikke er i stand til å ha lov til å kjøre bil. Det vises til to ting: En bekymringsmelding fra 2. mai om depresjon og at han 26. oktober ble innbragt som demonstrant etter at han sperret trafikken i Elgeseter gate.

Det hører med til saken at Spesialenheten for politisaker allerede etterforsker Trøndelag politidistrikt etter at han i sommer ble ulovlig nakenvisitert da han ble satt i arresten etter en demonstrasjon i juni.

– Myndighetsmisbruk

Forsvarsadvokat John Christian Elden har lest forhåndsvarselet Bakke har fått. Han er ikke involvert i saken på noen måte, men uttaler seg som en ekspert på strafferettslig og sivilrettslig prosedyre.

– Det virker som en form for myndighetsmisbruk. Han er neppe noen dårligere sjåfør eller noe farligere i trafikken, selv om han har deltatt i såkalt sivil ulydighet ved demonstrasjoner. Så dette bør ikke ha noen sammenheng, sier Elden.

REAGERER: John Christian Elden mener brevet fra politiet virker som en form for myndighetsmisbruk. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
REAGERER: John Christian Elden mener brevet fra politiet virker som en form for myndighetsmisbruk. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Har du noen tanker om hvorfor politiet gjør dette?

– Det virker som de vil bruke de mulighetene de har til å straffe og bruker førerkortet som en form for straffehjemmel, og det er det ikke. Førerkort skal man kun bry seg om dersom det har betydning for trafikksikkerheten, og det synes ikke å være tilfelle her, sier Elden.

I brevet til Bakke skriver politiet at dersom han ønsker å beholde førerkortet, må han dra til fastlegen og legge fram en helseattest overfor politiet.

– Jeg synes det er meget påfallende, for å si det mildt, at brevet kommer på det tidspunktet det gjør. Det kommer få dager etter at han ble pågrepet i forbindelse med politisk aktivisme, sier hans advokat, Erik Vatne.

Brevet er datert 31. oktober – fem dager etter aksjonen i Elgesetergate.

– Det er saksbehandler som vurderer hvilke opplysninger som de mener må til for at legen skal kunne foreta en vurdering av helsekravet. Da vil ulike opplysninger bli tatt med i et forhåndsvarsel, sier Siw Hind i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Hind er leder for Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) og sier at hun ikke kan kommentere denne spesifikke saken, på grunn av taushetsplikten. Hun uttaler seg derfor kun på generelt grunnlag.

– Det læringspunktet vi kan gjøre, er å ta en gjennomgang av hvilke opplysninger som skal være med, sier Hind.

Tips oss!

Har du et tips? Send til:

Karen.Setten@tv2.no eller Roy.Kvatningen@tv2.no

Bekymringsmelding

I tillegg til å bruke klimademonstrasjonene som argumentasjon, viser politiet også til en bekymringsmelding de fikk i mai, altså fem måneder før varselet om at han kan miste førerretten ble sendt ut.

I brevet står det ikke hvem som meldte fra, men ifølge Bakke var det søsteren.

26-åringen har og har hatt psykiske plager. Søsteren ringte politiet fordi hun var bekymret for ham, ettersom han ikke hadde tatt telefonen på noen dager. Bakke bekrefter at han hadde noen dårlige dager i den perioden.

– Politiet møtte opp og forsikret seg om at jeg hadde det greit, og så gikk de, sier han.

– Søsteren min kommer ikke til å ringe inn bekymringsmelding igjen, for å si det sånn, når hun ser hvordan politiet bruker det mot meg nå, sier han.

Det bekrefter søsteren, Grete Bakke Persson, overfor TV 2.

– Først og fremst er jeg utrolig overrasket over at dette brevet kom. Jeg kommer ikke til å bruke politiet som hjelpeinstans dersom jeg skulle oppleve lignende bekymringer for mennesker rundt meg i fremtiden. Da må jeg ringe helse eller andre, sier Persson.

Tar selvkritikk på tidsbruken

FUF-leder Siw Hind forteller at politiet aldri selv tar kontakt med helsepersonell om enkeltpersoner, men sender varsel til den det gjelder. Det er deretter opp til mottakeren å skaffe en helseattest hvis vedkommende ønsker å beholde førerkortet.

– Det som skrives i forhåndsvarsler om tilbakekallelse, er de opplysninger vi mener trengs for at en lege skal kunne vurdere et helsekrav. Det er også grunnen til at vi i forhåndsvarsler ber om at fastlegen eller annen behandler skal bekrefte å ha lest brevet fra politiet, sier Hind.

Slike brev sendes fra politiet dersom en saksbehandler «har grunn til å tro at vedkommende ikke oppfyller lovens og forskriftens krav til førerkort, våpen et cetera.», forteller Hind.

– Hvorfor tok det så lang tid fra bekymringsmeldingen kom til brevet ble sendt ut?

– Det burde ha vært sendt tidligere. Det burde det. Men noen ganger kan det ta tid. Vi har mange saker, men behandling av bekymringsmeldinger bør ha kort saksbehandlingstid. Det har ingenting å gjøre med det som skjer i ettertid, sier Hind.

Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2
Politiet har sendt Gard Hope Bakke varsel om at han kan bli fratatt førerkortet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Advokat Vatne reagerer på at politiet legger en bekymringsmelding til grunn.

– Det er bekymringsverdig at politiet bygger et forhåndsvarsel på informasjon gitt av en melder og ikke helsepersonell, sier Vatne.

– Har ingen betydning

Etter å vise til bekymringsmeldingen fra søsteren, skriver politiet i brevet at Bakke ble innbragt til arresten i slutten av oktober. Det er fem dager før de sendte brevet.

De viser også til at han ble innbragt til arresten i august for demonstrasjonen «Stopp oljeleitinga» og sperret veien - og at han ble dømt i Trøndelag tingrett i juli for å sette seg ned på E6 og sperret for trafikken i juni.

På grunn av hans helsesituasjon beskrevet av søsteren og at han er blitt innbragt og dømt i forbindelse med klimademonstrasjoner, mener politiet at det «foreligger skjellig grunn til å tro at du ikke fyller lovens og forsiktenes helsekrav for førerrett».

UTEN GRUNN: Advokat Erik Vatne mener det ikke er noen grunn til at politiet skal frata Bakke førerkortet. Foto: Advokatnett
UTEN GRUNN: Advokat Erik Vatne mener det ikke er noen grunn til at politiet skal frata Bakke førerkortet. Foto: Advokatnett

Politiet skriver videre at de derfor pålegger Bakke å foreta en helsesjekk hos sin fastlege hvis han fortsatt «ønsker å inneha førerrett»

– Det at man driver politisk aktivisme kan overhodet ikke ha noen betydning for evnen til å kjøre bil, og etter min mening er det helt irrelevant hensyn som politiet viser til, sier advokat Vatne.

– Slik loven er formulert, mener jeg den i første rekke retter seg mot nedsatt fysisk førlighet, som syn, samt en rusmiddelavhengighet, fortsetter han.

Han reagerer også på politiets bruk av «skjellig grunn».

– Det er grunn til å merke seg at loven oppstiller krav om skjellig grunn til mistanke før legeundersøkelse kan kreves. Skjellig grunn innebærer at det må være sannsynlighetsovervekt for at vedkommende ikke fyller krav til syn, helse og så videre. Det vil si mer enn 50 prosent sjanse for at vedkommendes helse gjør han uskikket til å kjøre bil. Basert på politiets kjennskap til min klient er dette vilkåret ikke oppfylt, sier Vatne.

Tilbakekall av retten til å føre motorvogn

I vegtrafikkloven paragraf 34, som politiet viser til i denne saken, står det blant annet:

«Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet pålegge innehaveren – dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett – innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet det nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil videre.»

– Prøver å skremme

Gard Hope Bakke mener politiet prøver å skremme ham fra å drive med mer klimaaktivisme.

– Jeg vet ikke hva politiet forsøker å oppnå med dette. Jeg er skuffet over at de misbruker makten sin, enten det er med vilje eller ikke, sier han.

TRAFIKKSTANS: Demonstrasjonen 'Stopp oljeletinga' stanser trafikken på E6 i Trondheim i sommer. Foto: Frank Lervik / TV 2
TRAFIKKSTANS: Demonstrasjonen "Stopp oljeletinga" stanser trafikken på E6 i Trondheim i sommer. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det ser ut til at de prøver å skremme meg, sier han og viser også til en kroppsvisiteringssak, som etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Bakke og en av de andre aktivistene ble beordret å kle seg naken i forbindelse med kroppsvisitering etter at de ble innbragt etter en klimaaksjon 17. juni. Den andre aktivisten forklarte i rettssaken i juli at underbuksen ble fjernet med tvang.

Aktor i saken kom verken med en bekreftelse eller en benektelse, men i arrestjournalen står det svart på hvitt at Bakke klokken 09.23 den 17. juni ble «ransaket/visitert til huden».

Aktivistene ble også trodd av Trøndelag tingrett og fikk et fradrag på 2000 kroner på boten de ble dømt til å betale.

– Tiltroen min til politiet forsvinner, sier han.

På spørsmål om politiet forstår at folk synes dette fremstår som maktmisbruk, forklarer Siw Hind at det er ulike enheter som behandler straffesaker og forvaltningssaker.

– Min enhet har ansvar for forvaltningssaker, og påtale har ansvar for straffesaker. Det er et skille mellom de to sporene. Når det er sagt, vet vi at mange opplever det som svært krevende å få et varsel om tilbakekall av for eksempel førerkort eller våpen og der vi stiller spørsmål om helsekrav er oppfylt. Men det er politiets oppgave å bidra til å øke trafikksikkerheten.

Hvordan denne saken ender, er foreløpig uvisst.

– Det gir uansett ikke mening at de skal frata meg førerretten. Jeg har ikke brukt førerkortet på mange år. Det er nesten morsomt av den grunn, sier Gard Hope Bakke.

I videoen under kan du se Bakke bli fjernet med makt av andre bilister under en aksjon tidligere i november: