Politiet: – Slik vi ser det har flyet truffet fjellet hardt

Politiet, Kripos og Flyhavarikommisjonen er i Beiarn kommune hvor et Nato-fly har styrtet. Svært utfordrende værforhold gjør arbeidet med å nå frem til havaristen har blitt satt på vent. Lørdag kveld blir det gjort en ny vurdering på snøskredfaren.

På grunn av værforholdene har politiet trukket seg ut av ulykkesstedet.Siste: Røde kors skal sammen med politiet og noen fra Forsvaret med fagkompetanse på snøskred nå ta seg inn i området for å vurdere snøskredfaren på nytt. Dersom faren er mindre vil de i kveld starte med tilrettelegging for arbeidet i morgen.Politiet på stedet opplyser at det er mulig å dra inn til havaristedet på grunn av en bedring i været. Det skal væ