KONFRONTERT: Jan Helge Andersen (41) på vei ut fra Grønland politistasjon etter et avhør mandag 20. juni. Foto: Frode Sunde / TV 2
KONFRONTERT: Jan Helge Andersen (41) på vei ut fra Grønland politistasjon etter et avhør mandag 20. juni. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet reagerte på godteriet til Jan Helge Andersen

Politiet er skeptiske til Jan Helge Andersens (41) forklaring om at han kan ha hatt «blackout» og derfor ikke husker alt som skjedde i Baneheia. I avhør hadde han med seg en pose lakris av merket Blackout.

I 22 år har Andersen sagt at han kun forgrep seg på ett av ofrene i Baneheia.

Det får ikke politiet til å stemme fordi den nye etterforskningen har avdekket DNA-funn som politiet mener stammer fra Andersen, på begge jentene.

Funnene er gjort på steder som de mener er forenlig med at begge ble utsatt overgrep av Andersen.

41-åringen ble konfrontert med DNA-funnene første gang i avhør i oktober i fjor.

Finner ikke støtte

Da åpnet han for at han kan ha fått hukommelsestap etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i mai 2000.

Andersen har sagt at det var hans tidligere bestekamerat, Viggo Kristiansen (43), som var «hovedmannen» bak de bestialske handlingene.

Han ble trodd under rettssakene i 2001 og 2002.

BLE TRODD: Andersen (t.h) forklarte at Kristiansen (t.v) var initiativtaker og pådriver i Baneheia. Foto: Privat / Politiet
BLE TRODD: Andersen (t.h) forklarte at Kristiansen (t.v) var initiativtaker og pådriver i Baneheia. Foto: Privat / Politiet

Nå kan TV 2 fortelle at politiet i de siste avhørene har vært opptatt av det samme som landets fremste eksperter på vitnepsykologi:

At det ikke finnes støtte i forskningen for at man uten videre glemmer slike handlinger.

Spurt ut om lakrisdrops

27. juni i år gjorde politiet det aller siste avhøret med Andersen før etterforskningen ble avsluttet.

Dette er Baneheia-saken:

* Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.

* Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

* Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.

* Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

* Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

Helt mot slutten av avhøret minner etterforskeren ham på at de to snakket sammen over tre avhørsdager den 18., 19., og 20. oktober i fjor.

Deretter viser hun frem et bilde av henne og Andersen i avhørsrommet, tatt den 19. oktober. Denne dagen åpnet 41-åringen for første gang for at han kunne ha fått «blackout».

På bildet hun viser ham, ligger det en pose med sukkertøy på bordet, som Andersen selv hadde tatt med seg.

Godteposen inneholder salte lakrispastiller av merket Blackout.

SUKKERTØY: Slik ser lakrisposen, som Andersen hadde med seg, ut. Foto: Coopers Candy
SUKKERTØY: Slik ser lakrisposen, som Andersen hadde med seg, ut. Foto: Coopers Candy

«Tenkte ikke over det»

Hun spør om hva han tenker om dette.

Andersen svarer at han ikke har tenkt på sammenhengen i dette før nå.

Ifølge TV 2s opplysninger heter det i avhørsprotokollen at «helt ærlig så tenkte ikke siktede noe over det».

Hun spør om han ikke tenker over at han hadde med seg denne typen drops under avhør, som heter Blackout, samtidig som satt og fortalte henne om at han hadde hatt «blackout».

Andersen bekrefter at «ja, han tenkte ikke over det».

Hun spør ham om hvordan han tenker at dette fremstår for andre. Han svarer at han forstår hvorfor hun stusser over dette, men gjentar at det ikke var «noen tanke bak det».

Om det hadde vært en tanke, ville han ikke tatt dem med seg til avhøret, forklarer han.

Spurt om paradokser

Opplysningene om at politiet hadde gjort de nye DNA-funnene, som de mener knytter Andersen til overgrep mot begge ofrene, ble kjent i fjor høst.

Gjennom tre omfattende avhør av 41-åringen har dette, og hvordan Andersen svarte, stått svært sentralt i samtalene han og politietterforskeren som gjennomførte avhørene har hatt.

Totalt er det snakk om 13 funn fordelt på begge ofrene.

Flere ganger har Andersen blitt konfrontert med at funnene står i rak kontrast til hans tidligere forklaringer.

Andersen mener at han i stor grad satt med ryggen til mens Kristiansen forgrep seg på ofrene – og at han selv spilte en mindre aktiv rolle på åstedet.

REKONSTRUKSJON: Andersen har forklart at han satt med ryggen til under store deler av ugjerningene. Dette er fra rekonstruksjonen etter pågripelsene i år 2000. Foto: Politiet
REKONSTRUKSJON: Andersen har forklart at han satt med ryggen til under store deler av ugjerningene. Dette er fra rekonstruksjonen etter pågripelsene i år 2000. Foto: Politiet

I nye avhør har Andersen, i tillegg til å åpne for å ha fått «blackout», lansert en hypotese om at Kristiansen kan ha fraktet med seg Andersens DNA over på ofrene.

Samtidig har han også åpnet for at Kristiansen ikke forgrep seg på jentene likevel.

Ekspertene er enige

I begynnelsen av februar i år presenterte TV 2 opplysningene om Andersens forklaring rundt et mulig hukommelsestap til noen av landets fremste eksperter innen dette fagfeltet.

Se hva ekspertene sa om Andersens «blackout» i februar:

Vitnepsykolog Ellen Wessel, som foreleser på Polithøgskolen, uttalte den gang at denne forklaringen er svært lite sannsynlig, med mindre vedkommende «er psykotisk, kraftig ruspåvirket eller har fått en hodeskade som påvirker hukommelsen».

Hun fikk støtte av psykologspesialist Pål Grøndahl, som understreket at all forskning tyder på at «dersom du har vært med på noe dramatisk, unikt eller spesielt, så sitter minnet limt til hukommelsen».

Begge understreket at forskningen er helt entydig.

– Det finnes ingen vitenskapelig støtte for en idé om at vi fortrenger de dramatiske tingene, sa Grøndahl.

ENTYDIG: Psykologspesialist og forfatter, Pål Grøndahl, mener forskningen rundt hukommelsestap er «entydig». Foto: Tom Rune Orset
ENTYDIG: Psykologspesialist og forfatter, Pål Grøndahl, mener forskningen rundt hukommelsestap er «entydig». Foto: Tom Rune Orset

I avhør konfronterte politiet Andersen med nettopp disse akademiske konklusjonene.

Brukte lang tid på å svare

Mot slutten av den siste avhørsdagen, 27. juni i år, henter politietterforskeren frem dette temaet en siste gang.

I avhørsprotokollene, som TV 2 har sett, omtales Andersen som «siktede».

Til stede er avhørseksperten fra Oslo politidistrikt, Andersen selv og hans forsvarer Svein Holden.

FORSVARER: Andersens forsvarer, Svein Holden, har flere ganger gjentatt at Andersen står på sin forklaring om at Kristiansen var hovedmann og pådriver på åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Andersens forsvarer, Svein Holden, har flere ganger gjentatt at Andersen står på sin forklaring om at Kristiansen var hovedmann og pådriver på åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 er kjent med at Andersen tidvis bruker svært lang tid på å svare. På enkelte spørsmål kan det gå opp mot ett minutt uten at noe blir sagt.

Politietterforskeren gjentar at hun i et tidligere avhør har stilt ham spørsmålet om han «ønsker å huske». Han svarer at svaret på det er «både ja og nei», får TV 2 opplyst.

Konfrontert med forskningen

Han sier videre at han har nådd et punkt der han kan leve greit med det han har vært med på, før han sier: «Så det å gå så dypt inn i det igjen… så er det konsekvensene også».

Så forklarer etterforskeren, i likhet med Wessel og Grøndahl, at det er «lite forskning og annet som støtter forklaringen om at siktede ikke husker, med mindre man har vært i en rustilstand eller liknende».

Andersen svarer at han husker at de har snakket om dette tidligere.

Samtidig viser han til at han har snakket med en sosionom som sier det motsatte, at man «for eksempel kan glemme traumatiske hendelser».

«Fordi det er rett»

Politietterforskeren gjentar spørsmålet om ikke å huske, og det å ikke ville huske. Hun spør om han egentlig vil fortelle hva som skjedde.

«Det har jeg jo», svarer han.

Hun spør om han ville ha fortalt henne om det, dersom det var sånn at han var alene i Baneheia. Han svarer at det ville han.

AVHØRT: Her er Andersen på vei inn til politihuset, én uke før avhørene som omtales i denne saken. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
AVHØRT: Her er Andersen på vei inn til politihuset, én uke før avhørene som omtales i denne saken. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun følger opp med å spørre om han ville ha fortalt henne det nå, selv om han har fortalt noe annet i mer enn 20 år.

Andersen svarer at «om han hadde husket det annerledes, hadde han fortalt det, fordi det er rett».

Avhøreren spør om hvem det er rett for, og Andersen svarer «for alle».

Senere, helt til slutt i avhøret, får Andersen spørsmål om han vil legge til noe. Han rister på hodet og sier han bare kan fortelle det han husker.

Om han kommer på noe, skal han ta kontakt.

– Ikke overrasket

TV 2 har spurt spesialistene innen vitnepsykologi, Wessel og Grøndahl, om hva de tenker om at politiet har vektlagt det samme som dem i avhørene.

Grøndahl ønsker ikke å kommentere saken, utover at han står for det han uttalte til TV 2 tilbake i februar.

Wessel sier hun ikke er overrasket over at politiet har støttet seg til det som finnes i forskningen om hukommelsestap i svært spesielle situasjoner.

– Med utgangspunkt i den nåværende bevissituasjonen mener jeg det er relevant å meddele at forskningsbasert kunnskap utelukker ideen han har om sitt eventuelle hukommelsestap fra handlingene, sier hun til TV 2.

– Han kan ha prøvd å glemme det, men det er lite sannsynlig at han har klart det, sier hun.

Vil ikke kommentere

TV 2 har vært i kontakt med Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, som ikke ønsker å kommentere opplysningene i denne saken.

Det ønsker heller ikke statsadvokatene i Oslo, som har ledet den nye etterforskningen, eller Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Den nye og omfattende etterforskningen ble nylig avsluttet, og saken ligger nå på bordet til Riksadvokaten, som skal avgjøre hva som skjer videre med Baneheia-saken.

Det er ventet at en beslutning vil foreligge i løpet av kort tid.