SIGRID-SAKEN:

Politiet finner ikke informasjon om at drapsmannen var erklært farlig

Politiet beskriver drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) som tragisk, men mener selv at de ikke kunne gjort noe annerledes.

DOMFELT: TV 2 har møtt Chris, mannen som er dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
DOMFELT: TV 2 har møtt Chris, mannen som er dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mannen som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) var i kontakt med både politiet og helsevesenet en rekke ganger i årene før drapet.

Søndag fortalte TV 2 at Chris, som mannen heter, fem måneder før drapet, i mars 2012, var innlagt på psykiatrisk avdeling i Ålesund.

Sykehusets leger vurderte at Chris var farlig, men likevel kunne han noen dager senere forlate sykehuset.

Møre og Romsdal politidistrikt finner i dag ikke informasjon i sine systemer om at de fikk vite at mannen som ble skrevet ut fra Ålesund sykehus etter en innleggelse av sykehuset ble regnet som farlig.

Det opplyser påtaleleder Elin Drønen ved Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

FORSVANT: 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne ble bortført og drept i august i 2012. Foto: Privat
FORSVANT: 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne ble bortført og drept i august i 2012. Foto: Privat

Omgjorde tvangsinnleggelse

Chris ble pågrepet i mars 2012 fordi han var anmeldt for trusler mot familiemedlemmer og et tyveri. Han ble fremstilt for lege og frivillig innlagt på psykiatrisk avdeling i mars 2012.

Mens han var der, ringte politiet i Ålesund til sykehuset og fortalte dem at Chris hadde kommet med drapstrusler mot familiemedlemmer.

En lege på sykehuset tok affære og omgjorde den frivillige innleggelsen til en tvangsinnleggelse. Legen mente at Chris «utgjorde en nærliggende fare for eget eller for andres liv eller helse».

Chris klaget til Kontrollkommisjonen, et organ som ser til at psykisk syke ikke utsettes for ulovlig tvangsbruk.

Kommisjonen mente at sykehuset ikke hadde sannsynliggjort at Chris var farlig.

VEDTAK: TV 2 har fått innsyn i Kontrollkommisjonens vedtak. Foto: Christian Roth Christensen
VEDTAK: TV 2 har fått innsyn i Kontrollkommisjonens vedtak. Foto: Christian Roth Christensen

Dermed ble han skrevet ut. Kommisjonen uttalte i sitt vedtak at dersom Chris begikk nye straffbare forhold, så var dette noe politiet måtte håndtere.

Etter utskrivelsen ble han tatt inn til i et politiavhør der han ble stilt spørsmål om drapstruslene mot familien sin.

Etter avhøret ble han igjen sluppet ut.

Finner ikke informasjon

I dag opplyser Møre og Romsdal politidistrikt altså at de ikke klarer å finne informasjon om at Chris nettopp hadde blitt erklært farlig av en lege da de avhørte ham.

Påtaleleder Elin Drønnen skriver i en epost til TV 2 at de har gått gjennom dokumentene i straffesaken og politiets operasjonslogg.

De finner ikke den aktuelle legejournalen der han erklæres som farlig.

– Det kommer heller ikke frem på annen måte i straffesaksdokumentene eller operasjonsloggen at vi hadde disse opplysningene, skriver hun.

VAR INNLAGT HER: Chris ble lagt inn på Ålesund sykehus i mars 2012. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
VAR INNLAGT HER: Chris ble lagt inn på Ålesund sykehus i mars 2012. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

TV 2 har forelagt Drønnens uttalelse til Helse Møre og Romsdal. Klinikksjef Ståle Hoff sier at de ikke har anledning til å svare på «spørsmål knyttet til taushetsbelagt informasjon i denne saken».

Familien forsøkte å skaffe hjelp

Chris sin familie var en rekke ganger i kontakt med politiet rundt sine bekymringer for hans helsetilstand.

Faren leverte inn flere bekymringsmeldinger, og han ringte til politiet, har han tidligere fortalt TV 2. Likevel opplevde han ikke å bli tatt på alvor.

– Du står jo og stanger mot en vegg. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg er en vanlig mann i gata, sier han.

BEKYMRET: Faren ringte politiet flere ganger om sønnen. Foto: Kristian Haug Hansen
BEKYMRET: Faren ringte politiet flere ganger om sønnen. Foto: Kristian Haug Hansen

Påtaleleder Drønnen bekreftet at politiet var i kontakt med faren gjentatte ganger knyttet til bekymringene for sønnens helse.

– Vi har stor forståelse for at det oppleves vanskelig for domfeltes familie at de har forsøkt å be om hjelp uten at det nytter. Det er også forståelig at det stilles spørsmål om politiet kunne ha gjort mer, skriver hun i en epost til TV 2.

– Hvorfor ble mannen løslatt etter politiavhøret i mars i 2012?

– Det er ikke mulig å gi et sikkert svar på hvilke vurderinger som ble gjort tilbake i 2012, men en antar at det ble vurdert slik at vilkårene for varetektsfengsling ikke var til stede. Altså at en ikke ville få medhold i retten, sier Drønnen.

– Vanskelig å ettergå

Chris ble etterforsket for drapstrusler mot familiemedlemmer i både Øst politidistrikt på Romerike og i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politidokumenter TV 2 har fått innsyn i viser hvordan politiet på Romerike forsøkte å gjennomføre avhør med ham i månedene før Sigrid Giskegjerde Schjetne ble drept.

Dette ble imidlertid ikke noe av.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om hvorfor de ikke pågrep ham for truslene.

Politiinspektør Lisa Mari Løkke viser til at det ble gitt et besøksforbud mot et familiemedlem.

TRAGISK: Slik beskriver politiinspektør Lisa Mari Løke drapet på Sigrid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TRAGISK: Slik beskriver politiinspektør Lisa Mari Løke drapet på Sigrid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– For beslutning om pågripelse er det krav om sannsynlighetsovervekt, såkalt skjellig grunn til mistanke. Hvilke vurderinger som konkret ble gjort kan vanskelig ettergås i dag, sier hun.

Løkke betegner drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne som «tragisk», men mener ut fra det de vet i dag at politiet ikke kunne gjort noe annerledes.

– Etter en gjennomgang av de to sakene kan vi likevel ikke konkludere med at politiet kunne ha gjort noe annerledes i de to sakene om trusler fra 2004 og 2012, sier Løkke.

Politiet i Ålesund mener at de ikke kan gi et tydelig svar på om saken kunne vært håndtert annerledes.

– Politiet må forholde seg til de rammer som lovverket setter. Som nevnt vurderte Kontrollkommisjonen det slik at vilkårene for å tvangsinnlegge ikke var oppfylt i mars 2012. Utover det kan vi ikke besvare spørsmålet, idet det vil bli rene spekulasjoner uten å kjenne hele bildet av de vurderinger som ble gjort den gangen, sier Drønnen.