Nedbemanning i politiet

Politiet er redd for å miste oversikten: – Kan bli mer utrygt å bo og leve her

Hovedstadens politimester har vært på besøk i Sverige. Nå er hun enda mer bekymret for den økonomiske situasjonen til Oslo-politiet.

BEKYMRET: Politimester Ida Melbo Øystese etterlyser en langsiktig og systematisk plan for å bygge opp kapasiteten i politiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BEKYMRET: Politimester Ida Melbo Øystese etterlyser en langsiktig og systematisk plan for å bygge opp kapasiteten i politiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det skal minne meg på de som trenger oss, men som kanskje ikke har en stemme til å si ifra på egen hånd.

Stensiltrykket «Dark Room» henger godt synlig på politimesterens kontor på Grønland politistasjon.

Trykket viser en liten gutt, stående i døråpningen av et mørkt rom, væpnet med et blått lyssverd. I mørket lurer overgriperen.

THE FORCE IS WITH ME: Kunsten til politietterforsker Morten Klokkeide er en daglig påminning til politimesteren om å huske de mest sårbare. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2
THE FORCE IS WITH ME: Kunsten til politietterforsker Morten Klokkeide er en daglig påminning til politimesteren om å huske de mest sårbare. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

– Jeg er bekymret for at politiet mister oversikten i Oslo. At det blir mer utrygt å bo og leve her.

Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, er urolig. De økonomiske rammene strekker ikke til, og nedbemanningen er et faktum.

– Jeg er bekymret for at vi ikke greier å oppklare drap eller alvorlige voldshandlinger mellom kriminelle nettverk. At kriminelle nettverk får et større handlingsrom. At flere unge blir rekruttert.

Nye drap hver natt

Politimesteren er nylig kommet hjem fra Sverige hvor hun møtte politimestrene i Stockholm og København. Besøket gjorde sterke inntrykk.

– Under de dagene vi besøkte Stockholmspolisen, var det nye drap hver eneste natt, sier Øystese.

BEKYMRET: Politimester Ida Melbo Øystese er bekymret. Hovedstadspolitiet får mindre ressurser, samtidig som antall oppdrag øker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
BEKYMRET: Politimester Ida Melbo Øystese er bekymret. Hovedstadspolitiet får mindre ressurser, samtidig som antall oppdrag øker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun viser til de siste ukers voldsbølger i Stockholm, hvor politiet har mistet kontrollen over gjengmiljøene.

– Å se hva det gjorde med mannskapene, fortvilelsen hos politilederne, det gjorde meg veldig bekymret. Det er vanskelig å se at det ikke finnes noen rask utvei for utfordringene som Sverige står i.

Vil unngå svenske tilstander

Men også politiet i Norge er under press.

Urolige tider, samfunn og kriminalitet i rask endring og den sikkerhetspolitiske situasjonen utfordrer alle deler av totalberedskapen.

MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE TILSTEDE: Politimester Øystese skulle ønske at patruljene hennes kunne vært mer synlige i lokalmiljøet. Men nye oppgaver gjør at stadig flere patruljer bindes opp til vakthold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Samtidig blir de økonomiske rammene til politidistriktene mindre.

– Hvis vi skal greie å demme opp og forebygge like utrygge tilstander som i Sverige, er vi nødt til å sette inn tiltak allerede nå, sier Øystese.

Før hadde Oslo politidistrikt litt mer spillerom og fleksibilitet. Nå mangler politimesteren folk over hele linjen.

– Tidligere kunne jeg flytte mannskap alt etter hvor det brant mest. Fra forebygging, etterforskning eller patrulje. Men nå brenner det på alle områder, sier hun.

Kriminaliteten øker

De siste årene har hovedstaden stadig fått flere oppdrag knyttet til sikkerhet, demonstrasjoner og vakthold. Krigen i Ukraina, og nå Midtøsten, binder opp enda flere politipatruljer til vakthold.

Konsekvensen er færre patruljer ute i bybildet.

HAVLVERT: Avsnittsleder i Oslo sentrum, Wictor Furøy, forteller at avsnittet ÅRM - «åpen rus» - i år er halvert på grunn av den økonomiske situasjonen. 16 politifolk er blitt til 8. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
HAVLVERT: Avsnittsleder i Oslo sentrum, Wictor Furøy, forteller at avsnittet ÅRM - «åpen rus» - i år er halvert på grunn av den økonomiske situasjonen. 16 politifolk er blitt til 8. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Samtidig øker ungdomskriminaliteten.

– Det er enormt ressurskrevende, men vi er nødt til å drive individrettet forebygging for å hindre at unge mennesker rekrutteres til kriminelle nettverk, sier Øystese.

At prioriteringene ble tøffere kunne hun lenge stå i, men nå er budsjettene så trange at det går ut over samfunnsoppdraget.

– Vi kan ikke ta ned kapasiteten på sikkerhetsoppdragene, eller la være å etterforske og oppklare alvorlige draps- og voldssaker. Og i tillegg til akutte oppdrag skal vi prøve å beholde oversikten over de kriminelle miljøene i Oslo, sier politimesteren.

LANG LISTE: Listen over oppdrag som blir pålagt Oslopolitiet blir stadig lenger, men pengene strekker ikke til for politimester Ida Melbo Øystese. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LANG LISTE: Listen over oppdrag som blir pålagt Oslopolitiet blir stadig lenger, men pengene strekker ikke til for politimester Ida Melbo Øystese. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Enda færre i hovedstaden

Flere politidistrikt ser nå mørkt på den økonomiske situasjonen, og sliter med å få endene til å møtes.

Da TV 2 spurte distriktene om de i år hadde nedbemannet på grunn av økonomi, svarte ni av tolv bekreftende på dette. Åtte av tolv lar være å lyse ut ledige politistillinger for å spare penger.

I Oslo politidistrikt har de allerede nedbemannet over 80 stillinger. Stramme budsjetter også for neste år, gjør at rekkene må tynnes med ytterlige 100 stillinger i 2024.

Rammer vanlige folk

Politimester Øystese forsikrer at Oslo er en trygg by, og at de alltid vil prioritere alvorlige liv- og helseoppdrag.

– Hva må dere gjøre mindre av?

– Vi må legge til side flere straffesaker som rammer vanlige folk. Man vil oppleve at det tar lengre tid å få saken sin oppklart og vi kommer til å måtte henlegge flere saker, sier hun.

– På toppen av alt ser vi at antall straffesaker går opp.

VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VIL ANSETTE: Politimesteren i Oslo ber myndighetene om å ansette alle politifolk som ikke er i jobb før det er for sent. – Forsvinner de til andre arbeidsgivere, vil det være veldig vanskelig å få de tilbake. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mange ting å tenke på

– Dette er en bekymring jeg deler.

Det sier Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi må ta på alvor at politiet har fått mange nye ting de må tenke på. For eksempel gjengkriminalitet, store narkotikabeslag og økende kokainbruk blant unge, samtidig som det har vært en kostnadsvekst som har gjort politibudsjettene veldig krevende.

PRIORITERER: – Trygghet og beredskap har en veldig høy prioritering i regjeringens budsjett, og er det viktigste vi kan bruke penger på nå, sier justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
PRIORITERER: – Trygghet og beredskap har en veldig høy prioritering i regjeringens budsjett, og er det viktigste vi kan bruke penger på nå, sier justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mehl understreker likevel at politiet – som alle andre – må klare seg med de budsjettene de får, og at det er blitt mer krevende å legge statsbudsjett i en tid hvor alle i offentlig sektor opplever kostnadsveksten som vanskelig.

Utgiftene har økt

– Men politimesteren i Oslo kjenner budsjettene sine. Hun sier det ikke er nok?

– Mange i politiet opplever at handlingsrommet er blitt mindre. Hvis du spør Kripos, Økokrim eller ethvert politidistrikt, så vil ingen si at de har nok penger, sier Mehl.

– Derfor må vi prioritere politiet så høyt som vi har gjort. Vi må opp av situasjonen hvor det blir færre politifolk i en del politidistrikt. For selv om de har fått mer penger, så har utgiftene økt.

MINDRE UTE: Politifolk i Oslo brukes stadig mer til vakthold. Det betyr mindre etterforskning og forebygging, mer henleggelse og lengre saksbehandlingtid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MINDRE UTE: Politifolk i Oslo brukes stadig mer til vakthold. Det betyr mindre etterforskning og forebygging, mer henleggelse og lengre saksbehandlingtid. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Men de klarer ikke å løse samfunnsoppdraget med de rammene de har?

– De får heldigvis mer neste år, enn i år. Jeg tror vi alle ønsker å unngå en situasjon der politiet mister oversikt, eller at Oslo blir en utrygg by. Så er vi heldigvis veldig langt fra en situasjon som Sverige.

Mangler folk

For politiet i Sverige er det største problemet mangel på politifolk, forteller Oslos politimester.

– I Sverige har de pengene. Men det hjelper ikke med penger hvis du ikke har utdannet folk, sier hun.

VANSKELIG: – Det er i dag for høy risiko til å slippe opp på deler av virksomheten. Derfor er det viktig at vi får muligheten til å ansette, ikke nedbemanne, sier Øystese. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VANSKELIG: – Det er i dag for høy risiko til å slippe opp på deler av virksomheten. Derfor er det viktig at vi får muligheten til å ansette, ikke nedbemanne, sier Øystese. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Øystese ber nå politikerne bli enige om å ansatte de mange hundre politifolkene i Norge som står uten jobb, for å unngå å havne i en lignende situasjon som Sverige.

– Nå må myndighetene forstå situasjonen politi-Norge står i. Får vi ikke politifolkene våre i arbeid, forsvinner de og blir vanskelige å få tilbake, sier hun.

Tidligere i høst viste en undersøkelse gjennomført av Politiforum at nesten seks av ti politiansatte vurderte å slutte, mange på grunn av økt arbeidsbelastning.

– Politiet trenger langsiktige økonomiske rammer og planer. I fjor ansatte vi, i år måtte vi la de gå. Ikke bare er det dårlig personalpolitikk, men det gir også en dårlig beredskap på polititjenestene for alle innbyggerne våre.

 Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2