Skogeiere på Røros ville genteste samene. Nå er skogeierne politianmeldt. (Foto: TV 2)
Skogeiere på Røros ville genteste samene. Nå er skogeierne politianmeldt. (Foto: TV 2)

Politianmeldt for å ville genteste samer

Samene er for smarte til å være samer, mente skogeiere i Rørosområdet. Nå er skogeierne politianmeldt for samehets.

Verbale fraspark er ingen nyhet i interessekonflikter mellom samene og det øvrige samfunnet. Men det er ikke hver gang at karakteristikkene kommer i skriftlig form. Smartere enn andre I forbindelse med utredningsarbeidet rundt samenes rettigheter, er det mange som skal uttale seg. Skogeierne på Røros, for eksempel. Her har skogeierlaget liten tro på at samene i området kan tilhøre en urbefolkning, og dermed ha krav. Til det mener de at samene står fram som f

Mer innhold fra TV 2