Planlegger å stenge gater i Bergen

Bergen kommune kan komme til å stenge to gater som krysser trafikknutepunktet Danmarks plass hvis luftkvaliteten på stedet blir enda dårligere.

Samarbeidsgruppen for luftkvalitet har kommet fram til at dette er et tiltak som kan innføres på kort varsel dersom luftmålingene skulle tilsi det, opplyser kommunen.

E 39 går over Danmarks plass. Ved å stenge to sidegater som munner ut på plassen, vil trafikken flyte bedre, og det blir mindre utslipp av eksos.

Trafikk som skal krysse Danmarks plass, må i så fall finne andre løsninger. Politisk rådgiver Morten Storebø sier at kommunen vil gi beskjed, slik at bilistene kan finne andre ruter dersom stengning må gjennomføres.

Byrådsleder Monica Mæland sier at tiltaket vil medfører praktiske problemer, men hun håper det vil bidra til å løse den akutte forurensningssituasjonen.

Stengning av kryssende gater er et alternativ til å ta i bruk par- og oddetallkjøring på dager med spesielt stor forurensning i Bergen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2