MDGs landsmøte 2023:

Pirelli Benestad: – Det pågår flere heksejakter

FORNEBU (TV2): Sexolog Esben Esther Pirelli Benestad talte til MDGs landsmøte om det offentlige helsetilbudet for transpersoner.

HEKSEJAKT: Espen Esther Pirelli Benestad talte for landsmøte til MDG om helsestilbudet til transpersoner og heksejakten hen mener pågår i dag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
HEKSEJAKT: Espen Esther Pirelli Benestad talte for landsmøte til MDG om helsestilbudet til transpersoner og heksejakten hen mener pågår i dag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Esben Ester Pirelli Benestad holdt en hilsningstale under MDGs landsmøte fredag. Pirelli Benestad talte innledningsvis til det hen kaller sitt folk : «transfolket».

– I det virkelig grønne må alt kunne vokse, leve og blomstre. Vi gjør ikke det i dag. Høyttalende mennesker sier at vi ikke finnes, sa Pirelli Benestad.

Flere heksejakter

Pirelli Benestad har vært mye i media den siste tiden fordi hen ble fratatt autorisasjonen som lege av Helsetilsynet.

Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring. Pirelli Benestads klage på vedtaket får nå prioritert behandling.

SKAMFULL KULTUR: Pirelli Benestad talte om at Norge er på feil kurs i transdebatten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
SKAMFULL KULTUR: Pirelli Benestad talte om at Norge er på feil kurs i transdebatten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hen tok opp dette temaet under talen sin.

– Det pågår flere heksejakter, ikke bare på meg, men på alle de som har nok tillit til verden og sier: trans det er meg! , talte Pirelli Benestad til landsmøtet.

Hun snakket om at helsetilbudet i det offentlige i dag er basert på prinsipper hen mener for lengst er utdatert.

– Mange av de som settes til å jobbe med oss har liten eller ingen utdanning, fortsatte hen.

– Bare en skamfull kultur kan behandle sine medmennesker på den måten.

– Et slag i ansiktet

Nestleder i MDGs skeive nettverk De Grønne Glitrende, Eirik Anette Flynn Oplan, synes det var fint å ha Pirelli Benestad som taler på landsmøtet.

GRØNNE GLITRENDE: Nestleder i MDGs skeive nettverk, Eirik Anette Flynn Oplan (t.v) var glad for å ha Pirelli Benestad som taler. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
GRØNNE GLITRENDE: Nestleder i MDGs skeive nettverk, Eirik Anette Flynn Oplan (t.v) var glad for å ha Pirelli Benestad som taler. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det var et slag i ansiktet at Esben Esther mistet sin autorisasjon for behandling av transpersoner. Det er veldig mange som nå står uten behandlingstilbud og det skaper blant annet en utrygghet og usikkerhet knyttet til andre behandlere. Er de autorisert til å gi transpersoner den behandlingen de trenger?

– Esben Esther har fått en del kritikk i det siste, opplever du at hen har bred støtte hos De Grønne Glitrende?

– Ja, jeg skal ikke kommentere på selve vurderingen bak tap av autorisasjon, men jeg kan bare si at det skaper problemer for mange, svarer Flynn Opland.

VIKTIG: MDGs nestleder Lan Marie Berg mener transdebatten er en av de viktigste rettighetsdiskusjonene vi har. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
VIKTIG: MDGs nestleder Lan Marie Berg mener transdebatten er en av de viktigste rettighetsdiskusjonene vi har. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Viktig for politikken

Nestleder i MDG, Lan Marie Berg, mener Pirelli Benestads synspunkter er viktige for politkken.

– Jeg tror at hen bringer inn viktige perspektiver å ta med oss inn i dette landsmøtet. Også er det jo slik at denne debatten om transpersoner rettigheter er en av de viktigste rettighetsdiskusjonene vi har i Norge i dag, forteller Berg.

Pirelli Benestad er selv takknemlig for å bli invitert inn av politikerene.

– Jeg er veldig glad for at politikken tar dette på alvor.

– Hva er det viktigste budskapet du har til politikerne her?

– Det er at ingen mennesker er feil selv om vi gjør mye galt, forteller Pirelli Benestad.