permisjon-mødre-F - Vil ha 12 uker lovfestet mødrepermisjon

Regjeringen foreslår en tredeling av foreldrepengeperioden, og vil innføre en mødrekvote på 12 uker etter fødselen.

– Tredeling av foreldrepengeperioden er et viktig steg på veien for et likestilt foreldreskap. Fordelingen av foreldrepermisjonen er tradisjonell i de fleste familier. Tredelingen vil gjøre det tydeligere at fellesdelen av permisjonen tilhører begge foreldre, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV).

Forslaget innebærer at foreldrepermisjonen deles i tre deler med en lik kvote på 12 uker til både mor og far. Foreldrene får sammen en felles del på 20 uker med 100 prosent lønn eller 30 uker med 80 prosent lønn. Foreldrene deler fellesdelen slik det passer best for familien. Tre uker før fødsel forbeholdes mor.

Ordningen vil legge bedre til rette for deling mellom foreldrene enn dagens ordning. Samtidig beholdes familienes fleksibilitet ettersom en stor del av permisjonen kan fordeles fritt, sier Lysbakken. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2