Pentagon-lekkasjen: Russland bekymret for Nato-tokt i nord

NORDSJØEN (TV 2): – Det er aldri tilfeldig hvor et hangarskip seiler, sier Steffen Øverland ved Sjøkrigsskolen.

HISTORISK: Hangarskipet USS Gerald R. Ford på vei mot norske farvann. Foto: Jackson Adkins / US Navy
HISTORISK: Hangarskipet USS Gerald R. Ford på vei mot norske farvann. Foto: Jackson Adkins / US Navy

Onsdag kommer verdens største krigsskip til Oslo.

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo blir første havn som besøkes.

– Avskrekke Russland

Hovedlærer Steffen Øverland ved Sjøkrigsskolen sier at USA har sikkerhetspolitiske interesser i å avskrekke Russland.

– Det er aldri tilfeldig hvor et hangarskip seiler, sier Øverland.

Han beskriver det gigantiske hangarskipet som en mobil flybase.

– Dette besøket er et klart uttrykk for at USA har en sikkerhetspolitisk interesse i å avskrekke Russland, sier Øverland til TV 2.

KAMPFLY: Hangarskipet USS Gerald R. Ford har over 75 F/A-18 Hornet kampfly om bord. Foto: Kjell Persen / TV 2
KAMPFLY: Hangarskipet USS Gerald R. Ford har over 75 F/A-18 Hornet kampfly om bord. Foto: Kjell Persen / TV 2

Da hangarskipet mandag formiddag var i Nordsjøen på vei mot norske farvann, hadde den norske fregatten Roald Amundsen sluttet seg til den maritime Nato-styrken som består av amerikanske og allierte krigsskip.

Hangarskipet er flaggskipet i Natos stående maritime fregattstyrke SNMG 1.

– Det er bare USA som har denne bevegelige luftmakten på sjøen, i form av sine over ti hangarskipsgrupper. Samlet kan en hangarskipsgruppe på papiret forsvare seg mot hvilke som helst trusler, sier militæreksperten.

NATO-SLAGKRAFT: I Natos stående maritime fregattstyrke inngår missilkrysseren USS Normandy, missiljageren USS Thomas Hudner, den polske fregatten Tadeusz Kosciuszko, den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern, den spanske fregatten Alvaro De Bazan og den nederlandske fregatten Van Amstel. Foto: Jackson Adkins / US Navy
NATO-SLAGKRAFT: I Natos stående maritime fregattstyrke inngår missilkrysseren USS Normandy, missiljageren USS Thomas Hudner, den polske fregatten Tadeusz Kosciuszko, den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern, den spanske fregatten Alvaro De Bazan og den nederlandske fregatten Van Amstel. Foto: Jackson Adkins / US Navy

Øverland mener at hangarskiptoktet er et tydelig tegn på økt amerikansk tilstedeværelse i nordområdene.

– Påvirke militær situasjon

– Det sørger for at USA kan levere kampkraft og påvirke den militære situasjonen hvor som helst innenfor rekkevidde av flyene fra sjøen, sier hovedlæreren ved Sjøkrigsskolen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte mandag hangarskipet ute på sjøen sammen med forsvarssjefen, forskningsministeren, USAs ambassadør til Norge og flere offisielle representanter.

Han sier at besøket er veldig positivt for Norges samarbeid med amerikanerne.

– Dette er Norges trygghet, og et konkret uttrykk for sikkerhetsgarantien vi har gjennom Nato og ikke minst det nære samarbeidet og partnerskapet vi har med USA, sier Gram til TV 2.

TAKEOFF: Et Hornet kampfly tar av fra hangarskipet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
TAKEOFF: Et Hornet kampfly tar av fra hangarskipet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Veldig tydelig signal

Skipet som drives av to atomreaktorer, har et mannskap på 4500 om bord. Det er plass til rundt 90 F/A 18 Hornet kampfly og MH-60R Seahawk-helikoptre.

De amerikanske krigsskipene som inngår i den maritime styrken, er blant annet utrustet med marinens Aegis-radarsystem som kan varsle om russiske missiler. En amerikansk ubåt deltar også på toktet.

– Dette er det første operative toktet, noe som betyr at hangarskipsgruppen skal være i stand til å håndtere alle oppdrag. Da er det et veldig tydelig signal fra USA å sende det aller nyeste hangarskipet til Oslo som første havn, sier Steffen Øverland.

GAVE: Fartøysjef Rick Burgess får en gave av forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
GAVE: Fartøysjef Rick Burgess får en gave av forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Skal nordover

Rick Burgess, som er hangarskipets fartøysjef, sier at mannskapet hans gleder seg til å besøke Oslo.

– Oppe i Nordsjøen er dette historiske farvann og noe ukjent for mange av våre sjøfolk. Så vi er glade for å ta del i historien og samarbeidet mellom våre to land, mens vi jobber for å fremme sikkerhet og velstand, sier fartøysjef Rick Burgess til TV 2.

Etter oppholdet i Oslo skal kursen settes mot arktiske farvann, får TV 2 opplyst fra sentralt hold i US Navy. Fartøysjef Burgess bekrefter at hangarskipet skal nordover etterpå.

– Sjøfolkene ser frem til å jobbe ved polarsirkelen, for det er noe som mange av deres venner i marinen aldri har fått muligheten til. Å få anledning til å besøke Oslo, og oppleve Nordsjøen og Arktis er noe vi ser frem til, sier Burgess til TV 2.

ALLIERTE: Et tysk helikopter lander på dekket på det amerikanske hangarskipet. Foto: David Kolmel / US Navy
ALLIERTE: Et tysk helikopter lander på dekket på det amerikanske hangarskipet. Foto: David Kolmel / US Navy

At hangarskipet skal seile i Arktis, viser at nordområdene er blitt en arena for maktkamp mellom stormaktene, mens spenningen mellom Russland og Vesten har økt.

Pentagon-lekkasje: Russland bekymret

Siden 2014 har etableringen av russisk militær infrastruktur i Arktis økt i omfang. Dette har medført en økt russisk aktivitet, med til dels offensive øvingsmønstre.

Ifølge dokumenter fra den omfattende Pentagon-lekkasjen, har amerikansk etterretning fanget opp at den russiske militærledelsen i vinter var bekymret for planlagte Nato-operasjoner i nordområdene i 2023.

NATO-STYRKE: Hangarskipet USS Gerald R. Ford er flaggskipet i Natos stående maritime fregattstyrke SNMG 1. Foto: Jackson Adkins / US Navy
NATO-STYRKE: Hangarskipet USS Gerald R. Ford er flaggskipet i Natos stående maritime fregattstyrke SNMG 1. Foto: Jackson Adkins / US Navy

I Russlands maritime doktrine er Arktis definert som et «livsviktig» område. Et Nato-tokt i nordområdene kan derfor ses som en utfordring mot Russlands ønsker om herredømme i Arktis og nordområdene.

– Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble en Nato-styrke satt sammen som et svar på «falskheten i de russiske kravene» med hensyn til land og vann i Arktis, heter det i et strengt hemmelig Pentagon-dokument som TV 2 har fått tilgang til.

Ifølge dokumentene vurderte det russiske forsvarsdepartementet at norske myndigheter ville støtte et amerikanskledet tokt i nord, fordi Russland i desember vedtok en lov som hjemler kontroll av utenlandske statsfartøy i Den nordlige sjørute.

Russlands ambassade omtaler det planlagte hangarskip-anløpet i Oslo som en skadelig maktdemonstrasjon.

– Det finnes ingen spørsmål i nord som krever en militær løsning, heller ikke temaer der det trenges innblanding utenfra, skriver Timur Tsjekanov ved Russlands ambassade i en epost til NTB.

– Tatt i betraktning at det innrømmes i Oslo at Russland utgjør ingen direkte militær trussel for Norge, ser slike maktdemonstrasjoner ut som ulogiske og skadelige, sier Tsjekanov.