Opplysninger til TV 2:

Pensjonistene blir vinnere i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen legger torsdag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Allerede nå kan TV 2 erfare hvem budsjettvinnerne blir.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2023 torsdag. TV 2 får opplyst at minstepensjonistene blir budsjettvinnere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2023 torsdag. TV 2 får opplyst at minstepensjonistene blir budsjettvinnere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Det har allerede vært kjent at pengene som settes av til trygder og pensjoner blir økt betydelig, ifølge NTB.

Onsdag kveld får TV 2 opplyst at regjeringen vil sette av 1,2 milliarder kroner til minstepensjonistene.

Samtidig vil pensjonistene få et spesielt godt trygdeoppgjør i år med den høyeste justeringen i trygdene på mange år.

Det skyldes blant annet at veksten i pensjonen fra 2022 reguleres som et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

MER PENGER TIL PENSJONISTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til Aftenposten at regjeringen setter av store midler til økte pensjonskostnader. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
MER PENGER TIL PENSJONISTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til Aftenposten at regjeringen setter av store midler til økte pensjonskostnader. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Setter av store midler

Slik TV 2 forstår det vil derfor minstepensjonistene bli årets vinner i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Aftenposten skriver også at regjeringen setter av mer penger til pensjonistene.

Ifølge avisen vil pensjonistene vil få en «lønnsøkning på rundt 8 prosent. Det er godt over ventet prisstigning.

– I revidert nasjonalbudsjett setter vi av store midler til økte kostnader til pensjon. Det er én av enkeltpostene som er størst i endring, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det som er spesielt i år, er at regjeringen også etterregulerer.

– Tallene fra i fjor slår inn nå i år. Pensjonistene får med det et oppgjør som er vesentlig høyere enn andre i de kjente oppgjørene.

Ifølge Aftenposten betyr dette i kroner og øre at de som har en pensjon på 400.000 kroner, får en pensjonsøkning på 32.480 kroner i år. Alle som har en pensjon lavere enn 370.000 kroner får skattelette.

PENDLERE OG SJÅFØRER: Kilder opplyser til TV 2 at regjeringen vil øke diettsatsene for pendlere og langtransportsjåfører. Foto: Thomas Evensen / TV 2
PENDLERE OG SJÅFØRER: Kilder opplyser til TV 2 at regjeringen vil øke diettsatsene for pendlere og langtransportsjåfører. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Gode nyheter til pendlerne

Kildene TV 2 har snakket med sier regjeringen også vil øke diettsatsene til langtransportsjåfører og pendlere.

Verdien av dette skal være rundt 10.000 kroner i året. Bakgrunnen er at den forrige regjeringens strammet inn på flere ordninger for pendlere.

TV 2 får opplyst at regjeringen også setter av 45 millioner kroner ekstra for å styrke kriminalomsorgen, slik Dagsavisen omtalte tidligere onsdag.

Fra før har TV 2 omtalt at regjeringen åpner pengesekken for eldreomsorgen. Samt vil styrke evnen til alliert mottak på Andøya.

Regjeringen presenterer torsdag revidert nasjonalbudsjett klokken 11.00 torsdag. Pressekonferansen kan du følge direkte på TV 2 Nyheter eller på tv2.no.

Fakta om revidert nasjonalbudsjett 2023

Her er en oversikt over forslag og prioriteringer i det reviderte nasjonalbudsjettet som allerede er kjent.

* Skattene og avgiftene blir ikke økt, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sagt til NTB.

* Oljepengebruken økes, men det er ikke kjent med hvor mye.

* Pengene som settes av til trygder og pensjoner, blir økt betydelig. Trygdeoppgjøret reguleres av pris- og lønnsveksten.

* Regjeringen har lovet en ekstraordinær priskompensasjon til offentlig sektor. Da budsjettet ble lagt fram i høst, lå det en prisvekst på 2,8 prosent i 2023 til grunn, men prognoser tyder på at det blir langt høyere.

* Finansministeren har sagt til NTB at det er større beløp enn vanlig som blir flyttet på i det reviderte budsjettet.

* Han har også sagt at sykehus og politi blir prioritert.

* Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet og 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning.

* Det blir mer penger til nye heldøgns omsorgsplasser, ifølge TV 2.

* Regjeringen fjerner egenandelen for LAR-pasientene, ifølge NRK.

* Utgiftene til direkte og indirekte kostnader av krigen i Ukraina økes

* Det settes av 338 millioner kroner ekstra for å oppmuntre kommunene til å ta imot flere flyktninger. 20 millioner er ekstra tilskudd til kommuner som vil bosette flere enn de alt er bedt om. Tilskuddet til utleieboliger gjeninnføres midlertidig (180 millioner kroner), mens 125 millioner kroner skal gå til å styrke språkopplæringen.

* Samferdselsdepartementet gjør rokeringer i sine budsjettposter og øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med til sammen 1,2 milliarder kroner, skriver Byggeindustrien.

* 250 millioner kroner foreslås til arbeidsmarkedstiltak.

* 167 millioner kroner skal brukes til å styrke evnen til å ta imot allierte ved Andøya, ifølge TV 2.

* 100 millioner kroner til Enøk-midler som kommunene kan søke på, ifølge Dagsavisen.

* Reindriftsforvaltningen i Finnmark får 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til NRK.

* Stiftelsen Pårørendesenteret reddes fra konkurs etter at de får 8 millioner kroner i støtte gjennom revidert nasjonalbudsjett, har Senterpartiet opplyst til NTB.

* Regjeringen vil etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 5 millioner kroner til 25 studieplasser i året.

* Regjeringen gir 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen, ifølge Journalisten.

* Regjeringen foreslår å øke diettsatsene for trailer- og lastebilsjåfører. Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen, skriver VG. Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10.000 kroner.

* Regjeringen foreslår å øke satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet fra 177 kroner per døgn til 250 kroner, skriver VG.

* Regjeringen gir 23 millioner kroner mer til frivilligsentralene, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Bergens Tidende.

* Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner, skriver Aftenposten. Finansministeren har tidligere bekreftet overfor VG at regjeringen vil bruke 1,4 milliarder kroner på pensjonistene.

* Regjeringen setter av 45 millioner kroner ekstra for å styrke kriminalomsorgen. Av dette går 15 millioner til å bedre kvinners soningsforhold, skriver Dagsavisen.

* Regjeringen foreslår å hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter med til sammen 519 millioner kroner ekstra i bostøtte, skriver VG.

Kilde: NTB