Fastlegekrisen:

Pasientombud over hele landet slår alarm: – Folk blir sykere

163.000 nordmenn står uten fastlege og pasienter fortviler. Landets pasientombud slår alarm og frykter for konsekvensene.

DYSTER UTVIKLING: Pasientombudene mottar flest henvendelse som gjelder fastlegeordningen. Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud, og betegner situasjonen som svært alvorlig. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
DYSTER UTVIKLING: Pasientombudene mottar flest henvendelse som gjelder fastlegeordningen. Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud, og betegner situasjonen som svært alvorlig. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I 2021 mottok pasient- og brukerombudene 17.000 henvendelser fra pasienter over hele landet.Mange av sakene omhandlet uro, misnøye og fortvilelse over fastlegeordningen.- Det som skjer nå er at folk blir sykere fordi at vi har en dårlig fungerende fastlegeordning. Da blir pasienter innlagt med alvorlig sykdom i stedet for at dette kan stoppes hos fastlegen. Nå risikerer man følgefeil med dertil økt trykk på sykehusene, sier Jannicke Bruvik.Hun er nasjonalt koordinerende p