DYSTER UTVIKLING: Pasientombudene mottar flest henvendelse som gjelder fastlegeordningen. Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud, og betegner situasjonen som svært alvorlig. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
DYSTER UTVIKLING: Pasientombudene mottar flest henvendelse som gjelder fastlegeordningen. Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud, og betegner situasjonen som svært alvorlig. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
Fastlegekrisen:

Pasientombud over hele landet slår alarm: – Folk blir sykere

163.000 nordmenn står uten fastlege og pasienter fortviler. Landets pasientombud slår alarm og frykter for konsekvensene.

I 2021 mottok pasient- og brukerombudene 17.000 henvendelser fra pasienter over hele landet.

Mange av sakene omhandlet uro, misnøye og fortvilelse over fastlegeordningen.

– Det som skjer nå er at folk blir sykere fordi at vi har en dårlig fungerende fastlegeordning. Da blir pasienter innlagt med alvorlig sykdom i stedet for at dette kan stoppes hos fastlegen. Nå risikerer man følgefeil med dertil økt trykk på sykehusene, sier Jannicke Bruvik.

Hun er nasjonalt koordinerende pasientombud for alle landets 15 pasientombud og er tydelig på at situasjonen nå er uholdbar.

– Nå som man har snakket om en potensiell sykehuskrise i hele pandemitiden, så tenker jeg det ikke hjelper sykehusene at fastlegetilbudet stadig blir dårligere.

Rammer pasienter

TV 2 har spurt alle landets 15 pasientombud om fastlegekrisen skaper problemer for pasienter som har større helsemessige utfordringer.

14 av 15 ombud mener krisen rammer mange - eller en god del - pasienter.

TYDELIG TILBAKEMELDING: Pasientombudene tegner et dystert bilde av fastlegekrisen i en undersøkelse blant landets pasientombud utført for TV 2. Foto: TV 2 Grafikk
TYDELIG TILBAKEMELDING: Pasientombudene tegner et dystert bilde av fastlegekrisen i en undersøkelse blant landets pasientombud utført for TV 2. Foto: TV 2 Grafikk

– Situasjonen er alvorlig. Det er derfor det er viktig for meg å være veldig tydelig på at her er en av de sakene regjeringen jobber mest med, responderer helseminister Ingvild Kjerkol.

– Fortvilelse og redsel

– Så mye som 43 prosent av alle henvendelsene til oss innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester handlet om fastlegeordningen. Det er langt ned til «andreplassen», som omhandler sykehjem, forklarer Bruvik.

– Hva sier pasientene som henvender seg til pasientombudene?

– De uttrykker fortvilelse og de viser redsel for å ikke å få hjelp i sin egen helsesituasjon, sier Bruvik til TV 2.

TV 2 har anonymiserte bekymringsmeldinger som er sendt til pasientombudet. Her er noen av dem:

Fastlegen min har pensjonert seg, og ingen har overtatt. Nå står jeg uten fastlege og får ikke fornyet resepter på medisin for min kroniske sykdom.
Pasient 23 år
Fastlegen min er borte, og det har kommet vikar. Vikaren kommer ikke før om 3 uker og tar ikke imot timebestilling før om 5 uker. Jeg er redd jeg er alvorlig syk, og har ikke råd til å betale privat lege.
Pasient 17 år
Fastlegen min glemte å fornye resept på hjertemedisiner. Jeg har ringt kontoret og meldt fra, men de kan ikke love når det ordnes. Nå er jeg tom for medisiner.
Pasient 56 år

– Vi vet at problemet er større enn det vi ser, og det er veldig, veldig mange som ikke kontakter oss som ikke får hjelpen de trenger, sier Jannicke Bruvik til TV 2.

I lang tid har det vært snakket om den voksende fastlegekrisen.

– Jeg oppfatter dette mer som en pasientkrise, det er de som sitter med problemene, fastslår Bruvik.

Jobber til alle døgnets tider

Trude Hem har hatt samme fastlege i mange år. Hun har vært 50 prosent ufør fordi hun sliter med diabetes og leddgikt, men med god hjelp fra fastlegen har hun hun klart å komme seg i full jobb igjen.

– Jeg opplever at fastlegen min nesten jobber til alle døgnets tider. Han er veldig flink til å svare raskt, ofte går det under 12 timer før jeg har et svar hvis jeg trenger en ny resept eller hva det skulle være, sier Hem til TV 2.

GOD RELASJON: Fastlege Tor Magne Lund og Trude Hem har kjent hverandre i mange år. Hem er redd for å miste fastlegen som hun mener har vært en stolpe i livet hennes. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
GOD RELASJON: Fastlege Tor Magne Lund og Trude Hem har kjent hverandre i mange år. Hem er redd for å miste fastlegen som hun mener har vært en stolpe i livet hennes. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Flere fastleger teller nå på knappene og vurdere å slutte. Samtidig vegrer unge leger seg for å satse på en karriere som fastlege.

Høyt arbeidspress, lange arbeidsdager, stadig flere tillagte oppgaver - og en underfinansiert ordning, er ofte nevnt som årsak.

– Mye er styrt av samvittighet, og man bryr seg om pasientene og oppnår gode relasjoner. Jeg tror de aller fleste leger må ha det som en drivkraft for å bruke så mye tid på kontoret og med pasienter. Og da må en gjerne saldere bort både familie, venner og fritid, sier Lund, som jobber på fastlegekontoret til Holmenlegene i Asker.

Må satse på unge leger

Lund mener statlig bevilgning i milliardklassen må til, men avviser at dette handler om leger som ønsker å tjene grovt på jobben.

I dag er hverdagen presset for mange fastleger slik at flere også sliter med å få fulgt opp alle pasientene.

– Det som er mitt hovedanliggende er at myndighetene får opp øynene for hvordan de skal gjøre allmennlegebransjen attraktivt for leger som er i en etableringsfase og som skal starte sin yrkeskarriere, sier Lund.

ALVORLIG: Pasientombudene varsler om en tiltagende krise når det gjelder fastlegeordningen. Helseministeren har det øverste ansvaret. Foto: Heiko Junge
ALVORLIG: Pasientombudene varsler om en tiltagende krise når det gjelder fastlegeordningen. Helseministeren har det øverste ansvaret. Foto: Heiko Junge

Rekordmange uten fastlege

Ikke alle har fastlege som Trude Hem.

Akkurat nå står rekordmange - over 163.000 nordmenn - uten fastlege.

Overarbeidede leger gir seg, unge vegrer seg for å bli fastlege. Og kurven går gradvis i feil retning.

– Vi skal jo stå på pasientens side og sørge for at de får oppfylt sine pasientrettigheter, og det gjør de ikke nå, sier Bruvik.

Nå krever hun handling fra helseministeren.

– Hun har det øverste ansvaret. Det er der det ligger.

Presidenten i Legeforeningen har kjempet, men uten å få gjennomslag for økonomiske krav og innspill som hun mener må til.

I revidert budsjett kom det heller ikke en eneste krone til fastlegeordningen.

– Nå brenner det

– Helseministeren og regjeringen gikk til valg på å redde fastlegeordningen, og de sa de kunne gjøre det ganske fort, så vi hadde forventet at de nå viste retning og hadde en stor ambisjon om å vise at dette er det vi ønsker å gjøre. Så langt har vi dessverre ikke sett det. Og nå brenner det, sier Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening.

FRA LANDSSTYREMØTE: En av delegatene definerte varslene om fastlegekrisen som en 113-oppkalling til helseministeren. – Og vi lurer på hva hun svarer, sier legepresident Anne-Karin Rime. Foto: Myhre / TV 2
FRA LANDSSTYREMØTE: En av delegatene definerte varslene om fastlegekrisen som en 113-oppkalling til helseministeren. – Og vi lurer på hva hun svarer, sier legepresident Anne-Karin Rime. Foto: Myhre / TV 2

Kritikken mot regjeringen og helseministeren har tiltatt i styrke fra leger og helsepersonell, politikere og kommuner landet over, og ikke minst fra fortvilte pasienter.

Ingvild Kjerkol har i lengre tid snakket om at det må tas «strukturelle grep» for å løse fastlegekrisen. Mange ønsker mer konkrete svar etter hennes snart åtte måneder i regjering.

– Å bruke strukturelle endringer i den situasjonen vi er i hvor det haster, det har opprørt alle fastlegene. Jeg kommer nå rett fra vårt landsstyremøte, og det er ikke tvil om at det er dette begrepet som har skapt størst uro, og vi vet ennå ikke hva det innebærer, sier Rime til TV 2.

Tromsø-modellen

Kjerkol ser med alvor på en rapport fra Helsedirektoratet, som peker på at det haster med å få tiltak dersom ikke situasjonen skal forverres kraftig.

Men hun vil i dag ikke innfri kravet om 2,3 milliarder som Legeforeningen mener vil bidra til å løse utfordringene.

Legeforeningen viser til Tromsø, som har lansert Tromsø-modellen. Oppskriften er grovt sett at kommunen har valgt å bruke 100 millioner kroner mer de neste fire årene.

Legene får økt tilskuddet for hver pasient opp til totalt tusen. Det betyr at leger kan kutte i listelengden fordi de får bedre betalt for pasienter. Dermed en mer levelig hverdag og bedre oppfølging av pasienter.

Dessuten støtter kommunen leger som vil kjøpe en praksis og de har gitt legene ti betalte sykefraværsdager i året.

Kopierer Tromsø

Lillehammer, Levanger, Stjørdal og Narvik er blant kommuner som nå har kopiert Tromsø – og lykkes.

– De har fått rekruttert fastleger inn og ingen har ellers sluttet etter at Tromsø kommune kom med denne garantien. Det vil si at de beholder og rekrutterer fastleger. Det er det vi trenger nå, fastslår legepresidenten.

Rime viser til Tromsø, og har én klar melding til helseministeren:

– Det må mer midler inn i hele ordningen, slik at vi får flere fastleger inn, og da må det være en økt finansiering til hele fastlegeordningen.

PRESSET HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) lover å jobbe for å løse krisen og peker frem mot statsbudsjettet for 2023. Foto: Javad Parsa/NTB
PRESSET HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) lover å jobbe for å løse krisen og peker frem mot statsbudsjettet for 2023. Foto: Javad Parsa/NTB

Helseministeren: – Fra vondt til verre

– Dette er en krise som har gått fra vondt til verre. Vi har brukt våre første måneder i departementet med å jobbe med nye grep, sier Ingvild Kjerkol, som registrerer og har forståelse for den økende misnøyen.

– Nå øker antallet som står uten fastlege, så jeg er like utålmodig som de som kjefter på meg nå. Men det er jo mitt ansvar å komme opp med noen løsninger for fremtiden også, og det bruker jeg tiden min på, sier Kjerkol.

For Trude Hem er fastlegen blitt en garanti for at hun kan stå i full jobb, og hun frykter for konsekvensene dersom han ikke orker mer.

– Min fastlege kjenner meg og mine svakheter. Dermed kan han også støtte meg når jeg har det vanskelig. Hvis han blir borte i morgen, så er det mer eller mindre en krise, sier hun.