SLITEN: Omtanken fra menneskene hun møter er god motivasjon for å holde ut i legeyrket, sier Marit Hommedal Thune. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
SLITEN: Omtanken fra menneskene hun møter er god motivasjon for å holde ut i legeyrket, sier Marit Hommedal Thune. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Pasientene trygler: – Hører det faktisk mange ganger om dagen

Fastlege Marit Hommedal Thune er skeptisk til regjeringens «historiske satsing».

– Jeg trives jo godt med pasientene. Det er ikke de som er problemet. Jeg skulle bare hatt litt flere timer i døgnet, for jeg gjør jo ikke noe annet enn å jobbe, sier Marit Hommedal Thune.

Hun er fastlege i Bergen, tillitsvalgt, leder for allmennlegeutvalget i byen, og har 28 ledige minutter til dette intervjuet med TV 2.

Timeplanen er stappfull av pasienter, og på privaten skal hun følge opp sine fire barn.

De siste kveldstimene før soving brukes ofte til administrative oppgaver, slik at hun er klar til en ny dag på legekontoret.

– Hvis ungene er sure og vanskelige å få i seng på kvelden, kan man bli litt irritert fordi jeg må på hjemmekontor. Det gir en litt dårlig følelse som mor, da.

KREVENDE: Fastlege Marit Hommedal Thune sier hun starter arbeidsdagen klokken 08, og ofte gjør unna det siste administrative arbeidet klokken 01.00 før leggetid. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
KREVENDE: Fastlege Marit Hommedal Thune sier hun starter arbeidsdagen klokken 08, og ofte gjør unna det siste administrative arbeidet klokken 01.00 før leggetid. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Pøser inn penger

Det er imidlertid en konkret årsak til at Thune stiller opp i dette intervjuet.

I likhet med Allmennlegeforeningen, er hun nemlig skeptisk til det nye pengedrysset fra regjeringen til fastlegene.

Tirsdag lanserte helseminister Ingvild Kjerkol det hun kalte en «historisk satsing» på fastlegeordningen, der regjeringen bruker 720 millioner kroner på å øke basistilskuddet til fastlegelønnen.

Dette betyr i praksis at legene skal få bedre betalt for pasienter som krever mer oppfølging, og for noen betyr det opptil 20 prosent økning i årslønnen.

– Endringene innebærer at leger som har pasienter med store behov kan velge å ha færre pasienter på listen sin, sånn at de får bedre tid til å ta seg av pasientene sine på en god måte, sa Kjerkol under tirsdagens pressekonferanse.

HEVING: Helseminister Ingvild Kjerkol tror økt lønn kan sikre flere leger inn i yrkesgruppen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
HEVING: Helseminister Ingvild Kjerkol tror økt lønn kan sikre flere leger inn i yrkesgruppen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Økningen trer i kraft 1. mai, men Thune tror ikke man kan løse fastlegekrisen med å kaste penger på den.

Mer usikker hverdag

– I stedet for å skape trygghet, tror jeg heller ordningen skaper usikkerhet for hvordan finansieringen blir fremover, sier hun.

Et av momentene i ordningen er at den såkalte knekkpunkt-modellen forsvinner.

Hittil har det vært slik at fastlegene fikk mer økonomisk tilskudd for de første 1000 pasientene på listen. Nå blir dette lavere, og tilskuddet skal beregnes ut ifra hvor ressurskrevende pasienten er.

Hvordan vil dette påvirke din arbeidshverdag som lege?

Jeg vet ikke ennå, sier Thune og ler litt oppgitt.

– Jeg vet ikke hvordan de vil regne det ut, så jeg tenker ting ikke blir bedre før de får inn noen som kan ta unna pasientene, sier hun.

TILRETTELEGGING: Fastlege Marit Hommedal Thune har særlig ett klart råd til hvordan man kan løse fastlegekrisen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
TILRETTELEGGING: Fastlege Marit Hommedal Thune har særlig ett klart råd til hvordan man kan løse fastlegekrisen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Trygler

Thune titter bort på kontorveggen. Der henger flere tegninger hun har fått fra yngre pasienter, som er glade i fastlegen sin.

Omtanken fra menneskene hun møter både varmer og motiverer til videre drift, selv om det tidvis kan være vanskelig.

– Jeg hører det faktisk mange ganger om dagen at folk sier «vær så snill og ikke slutt, vær så snill og ikke slutt». Det er jo godt å vite at folk setter pris på dette, da.

Mener dette er løsningen

Thune er klar på at det ikke er penger, men tilgang på folk som er nøkkelen til å få ned arbeidsmengden.

– Jeg tenker det heller er lurt å få opprettet flere turnusplasser, og få gjennom de som står og venter. Slik kan man gjøre ordningen forutsigbar og attraktiv, slik at folk har lyst til å komme inn, sier Thune og legger til:

– Løsningen på fastlegekrisen er å få inn flere leger slik at arbeidsmengden blir levelig.

TIMER: Marit Hommedal Thune sier hun ofte får spørsmål fra barna sine om hvorfor hun er så mye på jobb. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
TIMER: Marit Hommedal Thune sier hun ofte får spørsmål fra barna sine om hvorfor hun er så mye på jobb. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I dag er rundt 214.000 nordmenn uten fastlege.

Med den nye modellen, frykter Thune at leger blir premiert for lengre lister. Hun mener det ikke vil bidra til å få ned antall pasienter og arbeidsmengden.

Lite treffende løsning

Også leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener krisen må løses med andre midler enn bare penger.

– Det er jo gledelig at det kommer friske midler inn i fastlegeordningen, men vi er bekymret for at man gjør så store endringer i finansieringsmodellen, midt inne i fastlegekrisen.

RÅD: Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener mer fritid for hver enkelt lege er nøkkelen til krisen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
RÅD: Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener mer fritid for hver enkelt lege er nøkkelen til krisen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Klev sier mange leger var fornøyd med knekkpunktmodellen, og at økt lønn ikke vil bøte på det yrkesgruppen synes er belastende – nemlig de lange pasientlistene.

– Det handler om å legge til rette, slik at legene kan gå ned på antall pasienter og få redusert arbeidsbelastningen sin. Det aller viktigste nå er å sikre rekruttering og stabilisering, slik at vi klarer å ta vare på de legene vi har og få nye leger inn i ordningen, sier Klev.

– Flertrinnsrakett

Helseminister Kjerkol mener lønnsøkningen vil bidra til å skaffe flere leger.

– Hver eneste nordmann skal ha en fastlege å gå til, og da må vi også lykkes med rekruttering. Derfor er dette en flertrinnsrakett med en viktig lansering av første trinn i dag, sier hun.

15. april kommer neste trinn, når det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for fastlegetjenesten skal komme med sine anbefalinger til neste års budsjett.

I en kronikk i Aftenposten gikk legen Kaveh Rashidi kraftig ut mot Kjerkol sin satsing. Han sitter selv i ekspertutvalget, og mente lønnsøkningen er uansvarlig sløseri.

TVILER: Lege Kaveh Rashidi skriver i en kronikk at han mener lønnsløftet vil ha marginal effekt. Foto: Guro  Midtmageli / TV 2
TVILER: Lege Kaveh Rashidi skriver i en kronikk at han mener lønnsløftet vil ha marginal effekt. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

– Når det helt spesifikt står i mandatet til utvalget at man skal vurdere tiltaket Kjerkol presenterte i dag, er det ikke lett å forstå hvorfor de gjennomfører det historisk kostbare tiltaket – uten å vente på råd fra eget utvalg, skriver han og viser til erfaringer i Danmark, der et lignende tiltak har hatt liten effekt, skriver Rashidi i kronikken.

Også Thune mener Kjerkol & co burde ventet til etter ekspertutvalget sin konklusjon før de iverksatte tiltak.

– Jeg synes jo det er rart. Hva skal de med et ekspertutvalg hvis de ikke velger å høre på dem?

Lover historisk satsing – slik skal fastlegekrisen løses