MINNES: Aktor ønsket et bilde av Sunniva Borgen i rettssalen så retten skulle se hvilken fin jente hun var, før hun ble utsatt for brutal vold, forklarte bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
MINNES: Aktor ønsket et bilde av Sunniva Borgen i rettssalen så retten skulle se hvilken fin jente hun var, før hun ble utsatt for brutal vold, forklarte bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
Aktor ber om 16 års fengsel:

Pårørende reagerer på forsvarers formulering: – Dypt respektløst!

Aktor ber om at mannen som er tiltalt for det brutale drapet på Sunniva Borgen fengsles i 16 år. Forsvarerens sluttinnlegg får de pårørende til å reagere.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen la ned påstand i Hordaland tingrett onsdag, hvor man de siste dagene har forsøkt å få svar på hvorfor Sunniva Borgens tidligere kjæreste drepte henne på brutalt vis natt til 12. september i fjor.

Stolt-Nielsen mener det foreligger flere skjerpende omstendigheter ved drapshandlingen. Han påpeker at 30-åringen handlet uprovosert og først utøvde massiv stump vold, før han påførte Borgen minst 50 knivstikk med fire ulike kniver. Aktor mener den tiltalte hadde flere muligheter til å stanse, men valgte å fortsette med den massive volden.

– Når den tredje kniven blir ødelagt, finner han en fjerde kniv, sier aktor under sitt sluttinnlegg.

Tilståelse av liten betydning

Aktor beskriver handlingene som «massiv overvold» og mener drapet «bærer preg av stort raseri». Han påpeker at de fire knivene som ble funnet på stedet alle var ødelagt, noe som er med på å illustrere kraften i angrepet på Borgen.

– Det er ingen skader på interiør eller leiligheten som indikerer at det var slik knivene gikk i stykker. Derimot finnes det skader på fornærmede som viser hvorfor knivene gikk i stykker, sier Stolt-Nielsen.

FIRE KNIVER: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i retten i forbindelse med saken der Sunniva Borgen ble brutalt drept. Foto: Vebjørn Barlaup
FIRE KNIVER: Kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik i retten i forbindelse med saken der Sunniva Borgen ble brutalt drept. Foto: Vebjørn Barlaup

Stolt-Nielsen mener handlingene fremkalte en voldsom frykt hos Borgen, som var hjemme i sin egen leilighet da angrepet skjedde.

– Hun må ha vært forferdelig redd.

Borgen døde som følge av multiorgansvikt fem dager senere, og aktor mener 23-åringen aldri hadde reelle muligheter til å overleve.

– Hvis hun hadde overlevd, ville hun vært henvist til et liv nærmest uverdig, sier Stolt-Nielsen.

Den tiltalte erkjenner straffskyld, og har forklart seg i retten. Ettersom han også ble observert på åstedet, hvor han hadde etterlatt seg DNA, før han ble pågrepet under 200 meter unna, mener aktor at tiltaltes forklaring i liten grad har bidratt til å oppklare drapet. Stolt-Nielsen mener derfor at 30-åringen bør gis ett års strafferabatt på grunn av erkjennelsen, og ber om at han fengsles i 16 år.

Vil legge følelser til side

Forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest ber om at hans klient fengsles i 15 år. Han påpeker at tilståelsesrabatt skal gis også i saker som anses som alvorlige.

– Man må aldri være i tvil om at det som skjedde her, det var skjerpende. Med tilståelsen er vi da nede i 15 år, sier Sognefest.

Han ber om at retten dømmer med hjernen heller enn hjertet:

– Det som er viktig for tiltalte er at han kommer herifra med rett straff. Man skal ikke la seg styre av følelser, uansett hvor mange som er i salen eller hvor mange bilder man ser, sier forsvareren i sitt sluttinnlegg.

Forsvareren påpeker at Borgen ikke døde rett etter angrepet, men på sykehus fem dager senere.

PARTENE: Aktor Eirik Stolt-Nielsen, forsvarer Torbjørn Sognefest og bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
PARTENE: Aktor Eirik Stolt-Nielsen, forsvarer Torbjørn Sognefest og bistandsadvokat Beate Hamre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Om man hadde gjort alt man kunne for å redde livet hennes, ville det ikke vært en drapssak. Dette kan problematiseres, men det vil vi ikke gjøre her, sier Sognefest.

Sunnivas mor, Siv Yndestad Borgen, reagerer umiddelbart på uttalelsen.

– Sognefest er dypt respektløs!

Hun mener det er respektløst overfor Sunniva, familien og helsevesenet og sikter til at Sunniva døde av multiorgansvikt etter den massive , ensidige volden tiltalte påførte henne.

Videre sier hun at det at naboen hørte at det var to som ropte, ikke betyr at det var krangel, men at det kan ha vært datterens rop om hjelp.

OPPRØRT: siv Yndestad Borgen reagerte på forsvarers uttalelser. Jarl Inge Borgen sier det var vondt, men viktig å se mannen som har drept lillesøsteren. Foto: Elias Engevik/TV 2
OPPRØRT: siv Yndestad Borgen reagerte på forsvarers uttalelser. Jarl Inge Borgen sier det var vondt, men viktig å se mannen som har drept lillesøsteren. Foto: Elias Engevik/TV 2

Etter rettsaken ble avsluttet onsdag, snakket Yndestad Borgen med Sognefest. Forsvareren sier han forstår de pårørendes reaksjon, men at han ville understreke for retten at dette er en drapssak hvor fornærmede døde noen dager etter slagene og knivstikkingen.

Bistandsadvokat Beate Hamre sier Borgens familie har blitt utsatt for en «enorm krenkelse» og forteller at sorgen fremdeles preger hverdagen deres, over ett år senere.

– Det er vanskelig å vite at Sunniva fikk en så voldsomt uverdig avslutning på livet, som står i så sterk kontrast til det livet hun levde, sier Hamre.

Storebror Jarl Inge Borgen sier det har vært veldig vondt, men viktig å følge rettsaken og se mannen som erkjenner å drept Sunniva.

– Jeg ser på ham og kanaliserer energi. Det er ikke mye vi kan gjøre. Vi kan aldri vite hvem som er i stand til å gjøre det han gjorde. Verden bør få vite hvem han er.