LEGGER FRAM BUDSJETT: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
LEGGER FRAM BUDSJETT: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud
REvidert nasjonalbudsjett:

Pandemien kan ha satt «varige spor»

Produksjonsfallet i norsk økonomi er det bratteste og dypeste vi har hatt i fredstid, fastslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Produksjonsfallet i norsk økonomi er det bratteste og dypeste vi har hatt i fredstid, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjettet.I gjennomsnitt falt aktiviteten i fastlandsøkonomien med 14 prosent gjennom mars, står det videre i budsjettdokumentet.Basert på anslag fra Det internasjonale pengefondet (IMF) kan BNP for Norges handelspartnere anslås å falle med 6 prosent i år. Det er nesten 8 prosentenheter lavere vekst

Mer innhold fra TV 2