Fastlegekrisen:

Over 200.000 i kø – men nå har trenden snudd

Antall innbyggere uten fastlege faller for første gang siden 2017. Her kan du sjekke status i din kommune.

NY I GAMET: Sara Elisabeth Sørås har nettopp fått fast stilling som fastlege på Skedsmokorset legesenter utenfor Oslo. Her sjekker hun blodtrykket til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
NY I GAMET: Sara Elisabeth Sørås har nettopp fått fast stilling som fastlege på Skedsmokorset legesenter utenfor Oslo. Her sjekker hun blodtrykket til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kjempefint! sier Sara Elisabeth Sørås. 

Hun har nettopp sjekket blodtrykket til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og gir nå grønt lys til den hardt pressede statsråden. 

Men det er ikke for å få en helsekontroll Kjerkol er på besøk denne ettermiddagen. Møtet er satt i stand fordi Sørås er del av en trend som har vært svært etterlengtet for regjeringen. 

Sørås er nemlig rykende fersk fastlege på Skedsmokorset legesenter utenfor Oslo. 

KONSULTASJON: Fastlege Sara Elisabeth Sørås og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i samtale på legekontoret til Sørås. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
KONSULTASJON: Fastlege Sara Elisabeth Sørås og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i samtale på legekontoret til Sørås. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Og Sørås er ikke alene: 

Ferske tall fra Helsedirektoratet viser at antall fastleger i Norge har økt med 4,7 prosent det siste året. 

– Jeg har møtt veldig mange fortvila og frustrerte fastleger i de årene jeg har drevet med helsepolitikk. Nå holder vi på å snu en utvikling, sier Kjerkol til TV 2. 

Dette viser tallene: 

Antall fastleger i Norge lå på 5301 i januar 2024. Det er en økning på 237 fastleger på ett år. 

78.000 flere innbyggere har dermed fått fastlege det siste året. 

 Antall innbyggere uten fastlege går samtidig ned for første gang siden 2017. Tallet lå i januar på 203.864, ned 14.359 fra januar i fjor. 

Sjekk utviklingen i din egen kommune lenger ned. 

Over 200.000 uten fastlege

Men fastlegekrisen kan ikke avblåses ennå. 

Tvert imot, med over 200.000 innbyggere i kø innrømmer Kjerkol at det er mye som gjenstår. 

UNDER PRESS: Det har stormet rundt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter at det ble avdekket tekstlikheter i masteroppgaven hennes. Statsråden legger ikke skjul på at det nå gjør godt å kunne presentere positive fastlegetall. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
UNDER PRESS: Det har stormet rundt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter at det ble avdekket tekstlikheter i masteroppgaven hennes. Statsråden legger ikke skjul på at det nå gjør godt å kunne presentere positive fastlegetall. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er fortsatt et høyt tall, og da må du også ta med i beregningen at norske kommuner har tatt imot nesten 70.000 flyktninger fra Ukraina. Så vi er ikke ferdig med jobben, sier Kjerkol til TV 2. 

– Antall innbyggere uten fastlege har steget med nesten 80.000 siden regjeringsskiftet? 

– Ja, men det har steget de siste ti årene nesten. Det tar tid å snu en negativ utvikling. Det jeg er glad for, er at vi ser god effekt av de målrettede tiltakene. 

I tillegg til at over 200.000 mangler fastlege, står over 300.000 i kø for å bytte fastlege. Problemene har vært størst i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Telemark.

Den foreløpige toppen i antall innbyggere uten fastlege ble nådd i august i fjor. Da lå tallet på 228.556 innbyggere. 

Det var 84 prosent flere enn da regjeringen tiltrådte – og mer enn fire ganger så mange som for fem år siden. 

Økonomisk hjelp 

Blant de målrettede tiltakene for å snu trenden, er en styrking av basistilskuddet til fastleger på 730 millioner kroner i 2024. 

I tillegg har regjeringen økt tilskuddet til leger som spesialiserer seg i allmennmedisin – det såkalte ALIS-tilskuddet. 

Sørum trekker spesielt fram dette ALIS-tilskuddet som vesentlig. 

– Det er viktig at man er sikret økonomisk til en viss grad, noe det tilskuddet gir mulighet for, sier den nyansatte fastlegen. 

Selv kommer Sørum til fastlegejobben fra en stilling ved en kirurgisk avdeling på sykehus. 

Og hennes budskap er klart: 

– Det er ikke en fastlegekrise her på Skedsmo. Men jeg opplever at det er en sykehuskrise, sier Sørum til TV 2. 

Hun forklarer dette med arbeidsforholdene som leger ved sykehusene nå jobber under. Opplevelsen er at økonomien blir stadig strammere, slik at legestillinger kuttes – samtidig som befolkningen aldres og trenger stadig mer hjelp. 

– Så det er mange flere sykehusinnleggelser i vente. Og hvis færre leger skal ta ansvar for disse, så sier det seg selv at det ikke går opp.