OVERSVØMT: Spesielt på Voss har det vært store oversvømmelser i helgen. Men skadeomfanget ser ut til å bli mindre enn forsikringsselskapene først hadde fryktet. Foto: Erik Teige /  TV 2
OVERSVØMT: Spesielt på Voss har det vært store oversvømmelser i helgen. Men skadeomfanget ser ut til å bli mindre enn forsikringsselskapene først hadde fryktet. Foto: Erik Teige / TV 2
Flommen på Vestlandet

Over 100 skademeldinger etter flommen: – Mindre enn fryktet

Forsikringsselskapene melder om omfattende skader etter flommen på Vestlandet, men tror det totale omfanget blir mindre enn i 2014.

– Det totale skadeomfanget ser per nå ut til å være mindre enn det vi først fryktet. Men det er viktig å presisere at for mange av dem som er rammet, spesielt på Voss og i omegn, så er skadene omfattende, sier pressekontakt Line Marcelius i Gjensidige til TV 2.

Hun forteller at Gjensidige så langt har fått inn 39 skademeldinger etter flommen på Vestlandet. Samtidig har If fått inn rundt 30 skademeldinger , mens Tryg og Frende begge har fått inn rundt 20 skademeldinger hver. Dermed er det snakk om over 100 skademeldinger totalt.

SKADER: På Voss trakk vannet inn i både boliger og næringsbygg under flommen. Foto: Erik Teige /  TV 2
SKADER: På Voss trakk vannet inn i både boliger og næringsbygg under flommen. Foto: Erik Teige / TV 2

Hvor store skader det er snakk om i kroner og øre, er det for tidlig å si noe sikkert om. De foreløpige anslagene er som følger:

  • Frende Forsikring: rundt 7 millioner kroner
  • Gjensidige Forsikring: 3–3,5 millioner kroner
  • Tryg Forsikring: 2–2,5 millioner kroner

If Forsikring mener det er for tidlig å anslå noen sum i kroner og øre nå.

Ber folk ta kontakt

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If sier til TV 2 at det er snakk om skader på boliger, næringsbygg og kjøretøyer.

– Noen av disse skadene er svært store. Da snakker vi om næringsbygg som det har vært mye vann i, sier han.

Clementz kommer samtidig med en klar oppfordring til alle som er rammet av flommen:

– Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så snart som mulig hvis du ikke allerede har gjort det. Den skaden du har, kan bli større fordi utbedring av vannskader bør startes så snart som mulig.

HØY VANNSTAND: Flommen på Vestlandet i helgen er trolig den nest verste i moderne tid. Men vannstanden var enda høyere i 2014. Dette bildet er tatt i Voss. Foto: Erik Teige /  TV 2
HØY VANNSTAND: Flommen på Vestlandet i helgen er trolig den nest verste i moderne tid. Men vannstanden var enda høyere i 2014. Dette bildet er tatt i Voss. Foto: Erik Teige / TV 2

If har allerede skadeeksperter ute i felt for å tømme vann og begynne å tørke ut.

– Når det har kommet vann inn i en kjeller, så tar tørkingen lang tid. Det tar gjerne fem–seks uker å tørke en kjeller, sier Clementz.

Mindre enn fryktet

Marcelius i Gjensidige sier hun ikke tror skadene blir større i år enn etter forrige storflom på Vestlandet i 2014.

Det samme inntrykket har kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

– Denne flommen har nok vært mindre dramatisk enn i 2014 da langt flere måtte evakueres. Skadene i 2014 var svært omfattende og strakte seg også over et større geografisk område. Det ser også ut til at erstatningene denne gang blir lavere enn i 2014, sier Irgens.

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende, sier hun er imponert over innsatsen til innbyggerne i de flomrammede områdene.

– Mange gjør en stor egeninnsats for å begrense skade, sier Slettemoen, som påpeker at flomskader er arbeidskrevende for forsikringsselskapene.