OUS-ledelsen tar til motmæle mot forskerkollega

Sykehusledelsen i Oslo stiller seg ikke bak advarslene fra OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg.

OUS: Hilde Myhren er medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
OUS: Hilde Myhren er medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Oslo universitetssykehus gjør det nå klart at Nyborg, som er lege og forsker ved Rikshospitalet, ikke uttalte seg på vegne av sin arbeidsgiver da hun deltok på NRKs «Debatten».

– Det er mange meninger og mange som ønsker å uttale seg fra eget materiale. Men vi opplever at vårt oppdrag som sykehus er å forholde oss til de føringene som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Helsedirektoratet, sier Hilde Myhren, direktør for medisin og helsefag ved OUS.

Overlege Anne Bøen, som er leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus, er kritisk til de regnestykkene Nyborg la fram.

– Vi har mer tiltro til de tallene vi får fra Helse sør-øst, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier hun.

Skarp kritikk

Nyborg fikk betydelig taletid på «Debatten», der hun kritiserte ansvarlige myndigheter for ikke å gjøre nok for å stanse spredningen av koronaviruset. Forskerens frykt er at Norge kan se tall på syke og døde på linje med det som skjer i Italia.

– Dette er krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men at det ikke er så farlig for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi må gjøre noe med dagens strategi. Vi har mistet kontrollen, nå haster det, vi må våkne og vi er nødt til å brette opp ermene og slåss, sa Nyborg i intervjuet med NRKs Fredrik Solvang.

Nyborg, som har doktorgrad i farmako-epidemiologi, mener alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest. Ifølge henne sprer smitten seg eksponentielt.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sa hun.

Ingen eksponentiell vekst

Men ifølge Myhren er det ingenting per nå som tyder på at antall smittede øker eksponentielt i Norge.

– Sykehuset har hatt en økning i antall tester de siste dagene, og der har det ikke vært slik at andelen positive har økt, påpeker hun.

– Vi har egentlig ikke inntrykk av at det går så raskt som enkelte vil ha det til, supplerer Bøen.

Om lag 3 prosent av dem som testes i Oslo, har viruset.

Samtidig er det fortsatt slik at mange av smittetilfellene i Norge kan spores tilbake til personer som ble smittet på skiferie i Alpene i vinterferien. Den lokale spredningen har vært mer begrenset.

Ved midnatt natt til onsdag var totalt 1.423 bekreftet smittet i Norge. Av disse er 800 smittet i utlandet.

Har ledig kapasitet

Den store bekymringen er at koronaviruset skal begynne å spre seg så raskt at sykehusenes kapasitet sprenges. Men inntil videre er OUS langt fra dette punktet.

Samtidig har OUS redusert den totale aktiviteten med rundt 25 prosent for å styrke beredskapen. Om lag 140–150 respiratorer er tilgjengelige, og rundt 110 av disse er allerede utplassert og klare til å ta imot pasienter.

– Vi har rikelig med respiratorer, vi har rikelig med gulvplass. Det som vil være den begrensende faktoren, er personell, sier Bøen.

– Det handler om å ha nok sykepleiere og nok friske ansatte.

(©NTB)