Oslo Vei begjært konkurs

Styret i Oslo Vei har begjært selskapet konkurs.

På en ekstraordinær generalforsamling fredag sa næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) nei til styrets forslag om å tilføre selskapet 103 millioner kroner i ny egenkapital.

Styret fikk heller ikke gjennomslag for tilførsel av 40,2 millioner kroner som kompensasjon for avviklingen av Huken pukkverk. Dermed så ikke styret annen utvei enn å varsle eieren, som er Oslo kommune, om at de i styremøte samme dag besluttet å begjære oppbud for selskapet.

– Jeg anser det som lite sannsynlig at en eventuell tilførsel på 143 millioner kroner til selskapet ville vært nok til å sikre god og forsvarlig drift, og vil gi tilfredsstillende avkastning. Det en betydelig risiko for at vi måtte gått inn med mer egenkapital på et senere tidspunkt, sier Bjercke.

I løpet av året har selskapet opplevd en resultatsvikt på samtlige forretningsområder. Det har ført til at selskapet ved årets slutt får en negativ egenkapital. Men allerede fra 17. desember vil selskapets likviditet være oppbrukt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2