Elevene i Oslo og Akershus gjør det best i de nasjonale prøvene i regning, og guttene gjør det bedre enn jentene. (Foto: Scanpix/SCANPIX)
Elevene i Oslo og Akershus gjør det best i de nasjonale prøvene i regning, og guttene gjør det bedre enn jentene. (Foto: Scanpix/SCANPIX)

Oslo- og Akershus-elever best i regning

Elevene i Oslo og Akershus gjør det best i de nasjonale prøvene i regning, og guttene gjør det bedre enn jentene.

Det viser resultatene fra de nasjonale prøvene i regning som utdanningsdirektoratet offentliggjorde mandag.

Det er elever i femte og åttende klasse som er testet i regneferdigheter. Elevene i femteklasse deles inn i en skala fra en til tre. Her deler Akershus og Oslo førsteplassen med en score på 2,1.

Finnmark og Nord-Trøndelag på bunn

Det er 0,3 poeng over femteklassingene i Finnmark og Nord-Trøndelag som scorer dårligst med 1,8 i snitt. Elevene i de øvrige 15 fylkene har enten 1,9 eller 2,0 i score.

Forskjellene blir litt større i de nasjonale prøvene på åttende klassetrinn der elevenes prestasjoner vurderes på en skala fra 1 til 5.

Oslo-elevene er best i landet med en poengscore på 3,4, et lite knappenålshode foran elevene i Akershus og Sogn og Fjordane som scorer 3,3. Nordland og Østfold kommer dårligst ut blant åttendeklassingene med en score på 2,9.

Guttene bedre enn jentene

Både blant femte- og åttendeklassingene gjør guttene det bedre enn jentene. I femteklasse scorer guttene i snitt 2,1 mot jentenes snitt på 1,9. I åttende klasse er regneferdighetene til guttene i snitt 3,2, mens jentene scorer 3,0.

Elever i offentlige skoler gjør det litt bedre enn elever i private skoler på femteklassetrinnet med en score på 2,1 mot 2,0.

Blant åttendeklassene er det omvendt. Her har elever i private skoler en gjennomsnittsscore på 3,3, mot 3,1 blant elever i offentlige skoler. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2