Oslo kommune dømt etter stupeulykke: – Skuffet

Tidligere MMA-utøver Geir Kåre Nyland får erstatning fra Oslo kommune etter stupeulykken på Munch brygge 30. mai 2021.

STUPEULYKKE: Oslo kommune må betale erstatning til Geir Kåre Nyland etter en stupeulykke på Munch Brygge i 2021. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
STUPEULYKKE: Oslo kommune må betale erstatning til Geir Kåre Nyland etter en stupeulykke på Munch Brygge i 2021. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det kommer fram i en dom fra Oslo tingrett.

Oslo kommune er erstatningsansvarlig for de personskader Nyland ble påført i stupeulykken, men slik at erstatningen avkortes med 25 prosent, heter det i dommen. Summen er ikke fastsatt.

Kommunen er i tillegg dømt til å betale Nylands omkostninger med 781.250 kroner.

– Jeg syns det er veldig deilig, sier Nyland til TV 2.

VANT: Geir Kåre Nyland på en befaring på Sørenga tidligere, i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken Foto: Heiko Junge/NTB
VANT: Geir Kåre Nyland på en befaring på Sørenga tidligere, i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken Foto: Heiko Junge/NTB

Siden det ble klart at Oslo kommune må betale erstatning, har dagen gått i ett, forteller han.

– Jeg har ikke fått summet meg ennå, sier han.

Nyland brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned. Hodeskaden han pådro seg, førte til varig nedsettelse av synet.

I dag sliter 32-åringen med sterke psykiske utfordringer som følge av ulykken. Han er i dag 85 prosent varig invalid.

Flere millioner

Christian Lundin er Nylands advokat. Han sier de nå skal i gang med å utforme et erstatningskrav, dersom dommen blir stående.

– Vi må jo se om Oslo kommune anker dommen. Dersom de ikke gjør det, så vil vi se på det tapet han har hatt. Det vil bli snakk om et erstatningskrav på flere millioner kroner, sier Lundin til TV 2.

Til Avisa Oslo sier advokaten at et erstatningssøksmål vil dreie seg om «godt over ti millioner kroner».

Oslo kommune har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Vi er skuffet over dommen, men må gå gjennom dommen før vi tar stilling til hva vi gjør videre, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til TV 2.

Ikke tilstrekkelige sikringstiltak

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, står det i dommen.

Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping.

– Etter en samlet vurdering mener retten at skiltingen var for begrenset, dette særlig tatt i betraktning av de store folkemengdene som oppholdt seg og brukte området på solskinnsgater. I tillegg var skiltingen montert horisontalt på kaikanten slik at de var vanskelig å se, med for stor avstand og det ble heller ikke varslet om undersjøiske objekter.

Har satt opp flere skilt

I dommen kommer det også fram at Oslo kommune forsto at området var for dårlig skiltet på ulykkestidspunktet.

Kun kort tid etter ulykken ble det satt opp flere skilt i området. Det er også satt opp enda flere skilt etter dette.

– Etter dette er rettens konklusjon alle forhold tatt i betraktning at Oslo kommune har vært uaktsom ved ikke å sette opp ytterligere varslingsskilt og/eller iverksatt ytterligere sikringstiltak på ulykkesstedet. Retten kan videre ikke se at et slikt krav går på bekostning av nytteverdien av åpne promenader og oppholdsarealer langs fjorden og Akerselva, eller at brede samfunnsinteresser taler imot ansvar i denne saken, slik kommunen har anført.

Rettelse: NTB skrev først at Oslo kommune er dømt til å betale 781.250 kroner i erstatning til Nyland. Det stemmer ikke. Erstatningsbeløpet er ikke tallfestet i dommen – 780.000 er omkostningene som kommunen er dømt til å betale. Dette ble rettet fredag 09. juni klokken 11.27.

Mer innhold fra TV 2