Oslo Frp foreslår barnetrygd for maks to barn

Foreldre skal bare ha krav på barnetrygd for de to første barna, foreslår Oslo Fremskrittsparti. De vil også ta barnetrygden fra familier som tjener over en million kroner.

Til gjengjeld vil Oslo Frp øke barnetrygden med 10 prosent, skriver Dagsavisen.

– Begrunnelsen er at vi ønsker å ansvarliggjøre folk for egne livsvalg. Man må selv ta konsekvensen av å få barn, sier leder av Oslo Frp Christian Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Norske kvinner får i gjennomsnitt 1,98 barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Ettersom kvinner som ikke får barn også er med i statistikken, betyr det at hver kvinne som får barn i snitt får mer enn to. Fruktbarheten for kvinner i Norge har økt de siste sju årene og er i dag blant de høyeste i Europa.

– Jeg tviler på at de fleste tar valget om hvor mange barn de skal få ut fra om de får 1.000 kroner i måneden, sier Tybring-Gjedde som mener forslaget vil spare staten for fire-fem milliarder kroner.

Frp-nestleder Per Sandberg leder komiteen som behandler forslag til uttalelser fra landsmøtet.

– Barnetrygden er moden for evaluering og endring. Men jeg er i tvil om landsmøtet på strak arm vil vedta at stortingsgruppa skal gå inn for behovsprøving, sier Sandberg, som stiller seg negativ til å kutte trygden etter to barn.

– Umiddelbart kan jeg ikke se noen gode argumenter for det. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2