Oppsiktsvekkende funn om kjøring på norske veier

Skaderisikoen blant unge i trafikken har nesten blitt halvert de siste ti årene. Transportøkonomisk institutt forklarer dette med at det har vært en holdningsendring i den yngre garde.

Transportøkonomisk institutt (TØI) la nylig frem en forskningsrapport som presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper, med utgangspunkt i perioden 2017/2018.Ifølge rapporten har risikoen for alle trafikantgrupper blitt betydelig redusert de siste 40 årene. - Det er mange årsaker til dette. Det viktigste er først og fremst at det hele tiden jobbes med å heve trafikksikkerheten på veiene. I t
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2