Bostedsløse i Bergen:

Oppretter tilsyn: – Veldig alvorlig

Statsforvalteren i Vestland iverksetter umiddelbart tilsyn etter TV 2-reportasjer om Bergen kommunes ivaretakelse av bostedsløse.

ÅPNER TILSYN: Statsforvaltaren i Vestland iverksetter umiddelbart tilsyn med Bergen kommune og det blir prioritert høyt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
ÅPNER TILSYN: Statsforvaltaren i Vestland iverksetter umiddelbart tilsyn med Bergen kommune og det blir prioritert høyt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg synes det er veldig alvorlig, sier Øystein Breirem Jacobsen, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Vestland.

Gjennom en rekke reportasjer har TV 2 vist hvordan Bergen kommune ivaretar bostedsløse og rusbelastede mennesker.

Flere aktører har uttalt seg kritisk om kommunen og botilbudene.

Jacobsen er rystet over det som har kommet fram og sier at ivaretakelsen av bostedsløse skal være en prioritert oppgave for kommunene.

Starter tilsyn

Nå Statsforvalteren starte tilsyn med Bergen kommune, opplyser Jacobsen.

– Hvorfor gjennomfører dere nå tilsyn?

– TV 2 har rettet oppmerksomhet på denne brukergruppen og utfordringer knyttet til det midlertidige botilbudet, så vi er bekymret for denne gruppen, sier Jacobsen.

ÅPNER TILSYN: Øystein Breirem Jacobsen er seksjonssjef for Statsforvaltaren i Vestland. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ÅPNER TILSYN: Øystein Breirem Jacobsen er seksjonssjef for Statsforvaltaren i Vestland. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Seksjonssjefen lover at dette blir en prioritert tilsynssak og at Statsforvalteren skal samkjøre tilsynet med Bergen kommune. Han presiserer at han ikke trekker noen konklusjoner før tilsynet er iverksatt og gjennomført.

Nylig har kommunens eget kontrollutvalg iverksatt to undersøkelser med bakgrunn i flere TV 2-reportasjer.

Et tilsyn som ble åpnet tidligere i vår. Det skal se på kommunens samarbeid med ideelle organisasjoner, som blant annet har retter skarp kritikk mot kommunen. De ideelle organisasjonene ivaretar bostedsløse for Bergen kommune, men mener kommunen blant annet presser prisene for hardt.

Et annet tilsyn handler om hvordan kommunen har fulgt opp bostedsløse og hvordan varsler knyttet til midlertidige botilbud, er blitt fulgt opp.

Beskriver det som et historisk samarbeid

– Etter det jeg vet, er det første gang Kontrollutvalget i Bergen samarbeider med Statsforvalteren på denne måten. Vi ser fram til dette samarbeidet, sier Henning Warloe (H), som leder kommunens kontrollutvalg.

Warloe har avtalt et møte med Statsforvalteren i neste uke for å koordinere undersøkelse og tilsyn nærmere.

RYSTET: Om bare halvparten av det som kommer frem i TV 2s reportasjer viser seg å stemme, er det svært alvorlig sier Henning Warloe (H), som leder kommunens kontrollutvalg. Foto: Robert Reinlund / TV 2
RYSTET: Om bare halvparten av det som kommer frem i TV 2s reportasjer viser seg å stemme, er det svært alvorlig sier Henning Warloe (H), som leder kommunens kontrollutvalg. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg synes det er flott at Statsforvalteren nå har kommet på banen i denne alvorlige saken, sier Warloe.

Sov bak en kirke

Historiene om hvordan de bostedsløse har hatt det, har gjort inntrykk på mange.

I frykt for overgrep og vold, valgte bostedsløse Ann Solheim å sove ute i friluft. Hun sov på en benk bak domkirken i Bergen, fremfor å takke ja til kommunens hospitstilbud.

BOSTEDSLØS: Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen Foto: Robert Reinlund / TV 2
BOSTEDSLØS: Ann Solheim har tilbragt 49 netter bak domkirken i Bergen Foto: Robert Reinlund / TV 2

Heidi Melvik viste TV 2 hospitset der hun sier hun opplevde overgrep og levde i frykt.

Jan Øystein Hilby ble drept på det samme hospitset som Melvik bodde på. De etterlatte har fortalt at de ønsker å saksøke kommunen for grov svikt. De savner en ansvarliggjøring og evaluering etter drapene.

BOSTEDSLØS: Broren til brødrene Torbjørn (v) og Martin Ask Hilby var bostedsløs og ble drept da han bodde på hospits. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
BOSTEDSLØS: Broren til brødrene Torbjørn (v) og Martin Ask Hilby var bostedsløs og ble drept da han bodde på hospits. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I 2022 var det registrert 382 bostedsløse i Bergen. Dette er den byen i Norge som har den største andelen bostedsløse målt opp mot innbyggertallet.

Ikke ført tilsyn siden 2013

Alle norske kommuner er pålagt å gi bostedsløse et forsvarlig midlertidig botilbud.

Statsforvalteren i Vestland mener både administrasjonen og den politiske ledelsen i Bergen kommune har et klart ansvar for å sørge for kvalitet i tilbudene. De må også sørge for å holde seg oppdatert om forholdene.

VIL SAMARBEIDE: Jacobsen sier han vil vektlegge samarbeid med kommunens eget kontrollutvalg. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VIL SAMARBEIDE: Jacobsen sier han vil vektlegge samarbeid med kommunens eget kontrollutvalg. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Siste gang Statsforvalteren førte tilsyn med oppfølging av bostedsløse i Bergen kommune var i 2013. Da fant man lovbrudd ved samtlige tre tilsyn i to ulike bydeler i Bergen kommune.

Dokumenter TV 2 har fått tilgang, til viser at det ble konkludert med blant annet: «Det gir grunn til å tro at vi ville gjort tilsvarende funn i andre bydeler. I møte med kommunaldirektør Magne Ervik ble dette bekreftet.»

TV 2 har møtt Magne Ervik som nå er pensjonist. Han ønsker ikke å la seg intervjue om saken.

Seksjonssjef Jacobsen hos Statsforvalteren sier han er bekymret for at sakene fra 2013 ikke ble fulgt godt nok opp fra kommunens side.

Han erkjenner at Statsforvalteren burde fulgt Bergen kommune tettere opp etter tilsynene den gang.

– Vi ser at vi kunne gjort mer. Vi fulgte opp Bergen kommune fram til 2016. Vår forventning var da at Bergen kommune fulgte opp det som ble avdekket i tilsyn den gangen.

Vil bli høyt prioritert

Jacobsen forsikrer at Statsforvalteren denne gang vil gå grundig til verks:

– Det er viktig at ikke bare de som roper høyest blir møtt på sine behov, men at vi som samfunn tar ansvar for de som ikke roper så høyt. Det ansvaret ligger primært på kommunen, men det ligger også på oss som tilsynsmyndighet, sier seksjonssjefen.

Han forteller at Statsforvalteren planla et tilsyn i 2021, men det ble avlyst på grunn av drap på en ansatt ved et av Nav-kontorene i Bergen.

– Hva er det viktigste som nå må avklares?

– Det er viktig at det er tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet i det tjenestetilbudet. Og det skal være trygt å bo i et midlertidig botilbud.

Ønsker tilsyn velkommen

– Statsforvalteren har jo et veldig viktig kontroll- og tilsynsansvar. Det at de nå går inn i denne saken ser jeg på som helt naturlig, sier Rune Bakervik (Ap), som er byrådsleder i Bergen kommune.

Bakervik forsikrer at kommunen tar situasjonen på alvor.

– Det er noe vi hilser velkommen og selvfølgelig skal vi rette oss etter de resultatene som en sånn undersøkelse viser, forsikrer Bakervik.

VIL HA TILSYN: Byrådsleder i Bergen kommune, Rune Bakervik (Ap.) er spesielt opptatt av gruppen bostedsløse og rusavhengige og sier til TV 2 at han ser frem til gjennomgangen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VIL HA TILSYN: Byrådsleder i Bergen kommune, Rune Bakervik (Ap.) er spesielt opptatt av gruppen bostedsløse og rusavhengige og sier til TV 2 at han ser frem til gjennomgangen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Sørgelig

– Det er veldig bra at Statsforvalteren reagerer raskt etter medieoppslagene, sier bystyrerepresentant Diane Berbain (SV) til TV 2.

Hun mener Statsforvalteren også har et tilsynsansvar og skal påse at kommunen følger loven og kan gi pålegg når det er nødvendig.

– Det er kjempeviktig å få svar på om situasjonen er bedret nå. Så langt har byrådet snakket som om dette bare hører fortiden til, men det vet vi jo at det nødvendigvis ikke gjør.

– Det er sørgelig å konstatere at det har tatt så lang tid til å se nærmere på dette. Vi kan ikke la flere mennesker bo under uverdige forhold i vår by et eneste minutt til.