UNDER ETTERFORSKNING: Jan Helge Andersen har blitt en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen. Her er han avbildet i forbindelse med rekonstruksjon av ugjerningene på tidlig 2000-tall. Foto: Politiet
UNDER ETTERFORSKNING: Jan Helge Andersen har blitt en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen. Her er han avbildet i forbindelse med rekonstruksjon av ugjerningene på tidlig 2000-tall. Foto: Politiet
Baneheia-saken:

Opplysninger til TV 2: Andersens DNA funnet på Lena Sløgedal Paulsen

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er det funnet nye DNA-profiler fra Jan Helge Andersen på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen. Dette er han konfrontert med i avhør, ifølge TV 2s opplysninger.

Dermed er det funnet DNA fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, mens det ikke er funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen.

I februar ble det kjent at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenåpner Viggo Kristiansens dom på 21 års forvaring.

Siden da har drapsavsnittet i Oslo politidistrikt jobbet med å etterforske Baneheia-saken på nytt.

Kristiansen har hele tiden nektet enhver befatning med drapene og overgrepene. Han sier at hans daværende bestevenn, Jan Helge Andersen, uriktig har forklart ham inn i saken.

Andersen har på sin side hevdet at Kristiansen truet ham til å ta del i ugjerningene.

En viktig del av den nye etterforskningen har handlet om å gjøre nye DNA-undersøkelser i saken.

Nye funn

Da Baneheia-saken var oppe for retten tidlig på 2000-tallet, ble Andersen dømt for drapet på det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8). Han ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansand byrett og senere Agder lagmannsrett trodde på Andersen når han forklarte at han utførte det ene drapet fordi Kristiansen truet ham til å gjøre det.

I tillegg til drapsdommen, ble Andersen dømt for medvirkning til voldtekt av begge ofrene. I retten innrømmet han ikke overgrep, men «utuktige handlinger» overfor det yngste drapsofferet. Han forklarte at han gjorde det fordi han ble truet av Kristiansen.

Først flere år senere, i 2010, gjorde eksperter nye DNA-analyser som knytter Andersen til overgrep mot Sørstrønen.

Gjenopptakelseskommisjonens flertall skriver i sin rapport fra februar i år at disse DNA-funnene «i sterkere grad enn tidligere – og i klar motstrid til Andersens forklaring i retten – knytter ham opp mot seksuelle overgrep mot den yngste jenta».

Ifølge TV 2s opplysninger har politiets etterforskning nå i 2021 gitt det som betegnes som nye «interessante funn». Flere kilder bekrefter at de nå har funnet flere DNA-spor på Lena Sløgedal Paulsen, som de mener stammer fra Andersen.

De to jentene ble funnet med hverandres klær på seg, men ifølge TV 2s opplysninger er det gjort DNA-funn på Sløgedal Paulsens kropp.

Fikk spørsmål i avhør

Tidligere i høst var Andersen i avhør – et avhør som ble utsatt fordi politiet ønsket å ha så mange tekniske svar som mulig før de snakket med ham på nytt.

Etter det TV 2 får opplyst ble Andersen konfrontert med de nye DNA-funnene i et avhør som gikk over tre dager. Kristiansen har også vært i nye, omfattende avhør.

Ifølge TV 2s opplysninger er det ikke funnet DNA fra Kristiansen i den nye etterforskningen.

TV 2 får opplyst at de nye funnene har dannet grobunn for en hypotese om at Andersen kan ha hatt mer befatning med Lena Sløgedal Paulsen enn hva han tidligere har forklart.

Holden vil ikke kommentere opplysningene

Etter at saken ble gjenåpnet ble advokat Svein Holden engasjert av Andersen. TV 2 har fremlagt opplysningene for Holden.

I en e-post skriver advokaten følgende:

– Jeg har taushetsplikt om det som fremgår av sakens dokumenter, og kan derfor ikke besvare spørsmålene som er stilt.

I februar ble Andersen intervjuet av TV 2. Han fortalte da at han ble overrasket over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om gjenopptakelse.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som har kommet frem, sa Andersen.

I det samme intervjuet ble han også spurt om Kristiansen var sammen med han i Baneheia.

– Ja, jeg kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var. Det er ubehagelig at saken skal opp igjen fordi det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, uttalte han da.

– Et viktig funn

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger, ei heller hvordan påtalemyndigheten vurderer funnene.

– Saken er under etterforskning, og vi ønsker ikke å kommentere resultatene av den nå.

Bistandsadvokaten til de etterlattes familier, Håkon Brækhus, ønsker ikke å kommentere saken.

REPRESENTERER ANDERSEN: Advokat Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
REPRESENTERER ANDERSEN: Advokat Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Konfrontert med TV 2s opplysninger, skriver Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, følgende i en SMS:

– Med DNA-funn også på Lena er man på god vei til å få hele sannheten frem i denne saken. Derfor er dette et viktig funn.

Skal sende tilråding

Etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at saken skulle gjenopptas, tok Oslo statsadvokatembeter over etter Agder statsadvokatembeter.

UNDER ETTERFORSKNING: Statsadvokat Andreas Schei vil ikke kommentere denne saken, all tid den fremdeles er under etterforskning. Foto: Terje Pedersen / NTB
UNDER ETTERFORSKNING: Statsadvokat Andreas Schei vil ikke kommentere denne saken, all tid den fremdeles er under etterforskning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg skal gi en såkalt tilråding til Riksadvokaten om hva de mener burde skje videre i Baneheia-saken når etterforskningen er ferdig.

Da vil de enten be om at det føres en ny full rettssak i Borgarting lagmannsrett i Oslo, eller om de vil påstå at Kristiansen frikjennes for drapene.

Det er foreløpig ikke kjent når tilrådingen til Riksadvokaten vil være klar. Det har imidlertid tidligere blitt antydet at de håper å ha en konklusjon før jul.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin representerer Viggo Kristiansen sammen med medforsvarer Bjørn André Gulstad. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin representerer Viggo Kristiansen sammen med medforsvarer Bjørn André Gulstad. Foto: Frode Sunde / TV 2