Opplever stor suksess med firedagers arbeidsuke

I teknologiselskapet Akuna har hverdagen endret seg etter sjefene innføre fire dagers arbeidsuke.

FORNØYD: Eirik Sæther, daglig leder i teknologiselskapet Akuna, er så langt fornøyd med den nye arbeidshverdagen. Foto: Anne Lise Norheim
FORNØYD: Eirik Sæther, daglig leder i teknologiselskapet Akuna, er så langt fornøyd med den nye arbeidshverdagen. Foto: Anne Lise Norheim

– Det viser seg at det går ganske bra, sier Eirik Sæther, daglig leder i teknologiselskapet Akuna. 

De er i full gang med å teste konseptet firedagersuke. Etter nyttår startet de et prosjekt de kaller ­«fire pluss én». Det betyr at de ansatte jobber fire dager, og så har de en «pluss én-dag».

– Den har vi sagt at de skal bruke til å gjøre ting som gir dem påfyll. Det kan være å lære seg nye ting, utvikle sin kompetanse, trene eller drive med friluftsliv, eller være med sin familie eller den type ting. Vi ønsker at de ansatte skal få tid til å utvikle seg, sier han.

NYE LØSNINGER: Det er ikke lenge siden hjemmekontor var et fjernt fenomen. Nå ser både sjefer og politikere på flere løsninger for å gjøre arbeidshverdagen enklere for de ansatte. Foto: Gorm Kallestad / NTB
NYE LØSNINGER: Det er ikke lenge siden hjemmekontor var et fjernt fenomen. Nå ser både sjefer og politikere på flere løsninger for å gjøre arbeidshverdagen enklere for de ansatte. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Onsdag sa MDG-politiker Lan Marie Berg til VG at hun ønsker å innføre fire dagers arbeidsuke.

NHO sier til TV 2 at de mener det ikke er en god idé.

Sæther i Akuna sier at en mindre arbeidsdag ikke har gått utover produktiviteten.

Setter ikke kjepper i hjulene

– Det er jo det som er veldig interessant her. Premisset for dette er at vi skal ha like bra eller bedre produktivitet, som vi ville hatt i en normal femdagers uke. Så de fire dagene vi er på jobb har vi innført et ganske strukturert regime, sier Sæther.  

Han forteller at de har en timeplan de følger nøye, for å strukturere hvor mye tid som går til møter, hvor mye tid som går til å fokusere på arbeidsoppgaver, og hvor mye tid som går til samhandling. 

– Og så har vi også littegrann «slækk» sånn at vi får tid til å snakke med hverandre og være litt sosiale, og gjøre de tingene som gjør at det er kjekt å komme på jobb.

Akuna-sjefen tror nøkkelen til produktiviteten handler om å stramme inn på møter og at alle ansatte er på samme arbeidsflyt. 

– Det går utrolig mye tid som ikke fører til noe produktivitet i lange møter, mange møter og for mange i møter. Og så går det på dette med å ha fokustid, der hele bedriften og alle sammen, jobber fokusert samtidig. Ingen forstyrrer hverandre, ingen sjekker e-post og ingen tar telefonen osv.

 Teknologiselskapet har testet ut firedagers arbeidsuke i to og en halv måned nå. Så langt har det vært stor suksess for bedriften. 

Sæther tror suksessen kommer av den femte dagen de ansatte kan disponere fritt selv. 

– Det som er dynamikken her er at det å ha denne femte dagen, den «pluss én-dagen», det er en ganske stor gulrot. Da har vi bittelitt brekkstang, for å klare og få disse fire dagene til å gå sånn som vi planlegger, lenge nok til at det blir en rutine. Det er det som er kunststykket her, det å få endringene til å bli varige da, sier han.

Har troa på en kortere uke

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Lan Marie Berg, ønsker å innføre fire dagers arbeidsuke. 

– 1 av 3 sier jobben tar så mye tid at det går utover den fysiske og psykiske grensa. Forskning viser at de av oss som skal etablere seg i arbeidslivet og med familie, er de minst lykkelige og er fanget i tidsklemma, sier Berg til TV 2. 

– Nå må alle jobbe enda lenger før vi kan pensjonere oss, og det er rovdrift på folk i kritiske og belastende yrker som sykepleiere.

MDG tror løsningen kan være en kortere arbeidsuke.

I første omgang mener Berg vi trenger erfaringer om hvordan det fungerer for å finne gode løsninger på hvordan det kan fungere i praksis. Hun mener en fire dagers arbeidsuke må gradvis innføres. 

KORTERE ARBEIDSUKE: Nestleder i MDG, Lan Marie Berg, tar til orde for å innføre fire dagers arbeidsuke. Foto: Erik Edland / TV 2
KORTERE ARBEIDSUKE: Nestleder i MDG, Lan Marie Berg, tar til orde for å innføre fire dagers arbeidsuke. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi ønsker i første omgang å starte med prøveprosjekt i offentlig sektor, så vi kan se på ulike innretninger og hvordan de kan fungere hensiktsmessig. 

Forslaget om å innføre en firedagers arbeidsuke er en av de viktigste sakene i landsstyremøtet til MDG på fredag, ifølge Berg.

– Vil gi store problemer

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representerer arbeidsgiverne, og mener firedagers arbeidsuke ikke er noen god idé.

–  Fire dagers arbeidsuke vil gi bedrifter og velferdsstaten store problemer. Å innføre deltid til full lønn, vil tappe bedrifter for arbeidskraft og det norske fellesskapet for inntekter som skal finansiere velferdsordningene våre, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til TV 2.

– Kunne det vært aktuelt å testet ut firedagers arbeidsuke?

–  Nei, det har ikke Norge råd til. Vi må i stedet forme et arbeidsliv som ivaretar den fysiske og psykiske helsen best mulig, sier Melsom.

UENIG: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, mener det ikke er noen god idé med fire dagers arbeidsuke. Foto: Martin Leigland / TV 2
UENIG: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, mener det ikke er noen god idé med fire dagers arbeidsuke. Foto: Martin Leigland / TV 2

NHO mener redusert arbeidstid ikke er svaret.

– Vi trenger i stedet et arbeidsliv som tar hensyn til ulike livsfaser. Ingen arbeidsgivere er tjent med utslitte arbeidstakere, og god balanse mellom jobb og privatliv er i både arbeidstakeres og arbeidsgiveres interesse. 

Hun legger til:

– Det er viktig med en familiepolitikk som spiller på lag med arbeidslivspolitikken, med god barnehagedekning, delt foreldrepermisjon, godt arbeidsmiljø og god dialog på den enkelte arbeidsplass.

Frykter konsekvensene

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, mener MDG-forslaget bommer. 

– Den store utfordringen vi står ovenfor i årene fremover nå, det er mangel på folk. Det er mangel på hender i eldreomsorgen, i barnehagene, i skolen. Ved å fjerne 20 % av arbeidskraften så vil det føre til utrolig store mangler, sier Tybring-Gjedde.

Hun mener en fire dagers arbeidsuke vil resultere i et velferdsproblem. 

– Jeg ønsker at min datter og alle barn skal ha like god velferd som mine foreldre og som jeg har, men det forutsetter at man har folk som jobber og er med og finansierer velferden. Finansdepartementet har tidligere regnet på hva en seks timers arbeidsdag vil koste, og det var 224 milliarder kroner i mindre skatteinntekter. Så det er et veldig dyrt tiltak, sier hun. 

HELT FEIL: Det er ikke bare ett problem en fire dagers arbeidsuke skaper, mener Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
HELT FEIL: Det er ikke bare ett problem en fire dagers arbeidsuke skaper, mener Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Høyre-politikeren synes likevel det er viktig å ta grep for at arbeidslivet skal være fleksibelt og la seg kombinere med familieliv. 

Hun ønsker seg fleksibilitet i form av hjemmekontor, mulighet til å jobbe senere på kvelden og forutsigbare turnuser. I de yrkene det lar seg gjøre.

– Men det å innføre en firedagersuke over hele linja med de kostnadene det innebærer betyr at folk må betale mye mer skatt, og færre folk på jobb. 

– Ikke riktig medisin

Heller ikke Arbeiderpartiet lar seg lokke av tanken på fire dagers arbeidsuke. 

–  Vi må ta innover oss at vi kanskje er nødt til å se på hvordan vi legger til rette for at arbeidslivet er mulig for folk å stå i, men at løsninga skal være at vi skal gå ned til seks timers arbeidsdag eller fire dagers uke for å få til det, det tror ikke vi heller er den riktige medisinen, sier Per Olav Hopsø, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap). 

IKKE OVERBEVIST: Per Olav Hopsø, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap) har ikke tro på en kortere arbeidsuke. Foto: Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet
IKKE OVERBEVIST: Per Olav Hopsø, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap) har ikke tro på en kortere arbeidsuke. Foto: Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

På lik linje med Høyre, er Arbeiderpartiet bekymret for konsekvensene av at folk skal jobbe mindre, når det allerede er mangel på arbeidskraft. 

– Hvis vi skal fjerne 20% av arbeidskrafta vi har, så kommer det til å by på betydelige utfordringer for oss, mener Hopsø.