GUTTEN I RØYKEN: Subjekt-redaktør Danby Choi sier blant annet at sigaretten har returnert som stil-ikon blant unge. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
GUTTEN I RØYKEN: Subjekt-redaktør Danby Choi sier blant annet at sigaretten har returnert som stil-ikon blant unge. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
Rekordmange unge røyker av og til:

– Opplever at det er ganske kult å røyke igjen

Mens helseorganisasjonene steiler, tror Subjekt-redaktør Danby Choi det er klare grunner til at «siggen» er kul blant unge nå.

Den 30-årige redaktøren setter seg ned og fyrer opp en sigarett.

– Det er jo som med alle andre trender. Det er bare å stå stille, så vil du på et eller annet tidspunkt være kul igjen, for det svinger jo frem og tilbake, sier Danby Choi.

I likhet med mange andre, har han fått med seg de nye røyketallene fra Folkehelseinstituttet.

Så mange «sigger»

Til tross for årevis med knallhard kamp fra politisk og organisert hold for å få folk til å stumpe sigarettene, svarer hele nitten prosent av mennene mellom 16-24 år at de røyker av og til.

Tretten prosent av kvinnene oppgir det samme.

Subjekt-redaktør Choi (30) er overhodet ikke overrasket.

– Jeg opplever at det er ganske kult å røyke igjen. I påsken var jeg på en fest hvor alle spurte etter «sigg». Jeg merket det ble en greie, og at flere unge røyker nå enn for få år siden.

RÅD: Danby Choi tror ikke man kan få færre til å røyke ved å rette pekefingeren. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
RÅD: Danby Choi tror ikke man kan få færre til å røyke ved å rette pekefingeren. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Opprørske og rebelske?

Hvorfor er det slik?

Jeg tror det kan ha sammenheng med trendbildet, og at vi ser stilen fra tidlig 2000-tall komme tilbake. Den gang var siggen en slags rekvisitt, som Kate Moss og andre modeller hadde med seg på bildene.

Choi tror også den oppvoksende generasjonen kjenner på en rebelskhet og trang til å være opprørsk, etter flere måneder på rommene sine under pandemien.

– Sigaretten kan signalisere denne opprørskheten, sier han.

FILTER: Tar du deg en slik i ny og ne? Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
FILTER: Tar du deg en slik i ny og ne? Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Selv røyker Choi lite, men daglig. De fleste vet at tobakk er usunt, men det sunne, fornuftige og rasjonelle har aldri vært forbundet med det kule, sier redaktøren.

– Jeg tror at jo mer moralisering man får rundt dette, jo mer tror jeg folk kommer til å røyke.

– Veldig vanlig

På gata i Oslo treffer TV 2 kompisene Kevin Giske og Robin Liavåg.

Kvelden før var de på Roger Waters-konsert, og da ble det en god del «sigg».

GODT HUMØR: Kompisene Robin Liavåg og Kevin Giske fyrte likegodt opp et par sigaretter da TV 2 traff dem. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2
GODT HUMØR: Kompisene Robin Liavåg og Kevin Giske fyrte likegodt opp et par sigaretter da TV 2 traff dem. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hvor populært er det å røyke blant unge i dag?

– Jeg vil ikke si det er populært, men.... sier Liavåg før Giske skyter inn:

– Det er veldig vanlig å ta seg en blås på fest. Det er ikke kult, men det er digg, da!

Giske holder opp en Pall Mall-pakke han kjøpte i Polen. Norske sigarett-priser er så høye at han ikke gidder å røyke fast slik at han må kjøpe regelmessig.

Se røykedebatt i videovinduet:

– Det var kanskje litt kult å røyke da vi var små, og så har det ballet på seg. Plutselig var det ikke så lett å slutte likevel, sier han.

– Trodde det var ukult

En som aldri har tenkt å begynne å røyke, er generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Han er sjokkert over FHI-tallene, som viser økning i unge av og til-røykere.

– Det er skremmende og alvorlig. All røyking øker risikoen for alvorlig helseskade, selv når det er sjeldent, sier Jahren.

Han klarer ikke forstå at en trend som i flere tiår har gått stødig nedover, plutselig skyter fart igjen.

– Det er rart, særlig i lys av kunnskapsnivået som fins blant dagens unge om hvor farlig dette er. Vi trodde egentlig det var ukult å røyke nå, så det er både skuffende og overraskende å se disse tallene.

SKUFFET: Generalsekretær Frode Jahren i LHL - tidligere Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Foto: LHL
SKUFFET: Generalsekretær Frode Jahren i LHL - tidligere Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Foto: LHL

Varsler kamp

Organisasjonen, som inntil i fjor het Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommer nå til å kaste seg inn igjen i en kamp de trodde var vunnet.

– Vi har kanskje tenkt at utviklingen var god, men nå må vi holde fanen høyt og trykke på. Disse tallene er et godt argument for å intensivere arbeidet mot myndighetene og få på plass enda kraftigere tiltak, sier Jahren.

– Utvikling i feil retning

Også Kreftforeningen er skuffet over at stadig flere unge tidvis tyr til røyketobakk.

De er likevel ikke like overrasket som LHL.

– I Kreftforeningens egen ungdomsundersøkelse sier 1 av 5 ungdommer at røyking har blitt kulere de siste årene. I fjor så vi dessuten en dobling blant unge menn som røyket daglig, og ikke bare av og til.

USUNT: Kreftforeningen vil jobbe for å opplyse folk om hvor farlig tobakk faktisk er. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
USUNT: Kreftforeningen vil jobbe for å opplyse folk om hvor farlig tobakk faktisk er. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er en utvikling som går i feil retning på veien mot en tobakksfri framtid, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hun opplyser at det årlig dør 5000 nordmenn på grunn av tobakk, og at undersøkelser viser at unge ikke vet hvor farlig dette faktisk er.

Også farlig?

Men sett fra den andre siden - hvor skadelig er det egentlig hvis man bare røyker sjeldent?

Det kommer selvfølgelig an på hvor ofte du røyker. Hvis det bare er en gang i året, er det selvfølgelig ikke like helseskadelig som hvis du røyker annenhver dag.

– Men, det finnes ingen trygg, nedre grense. Internasjonale studier har vist at ved å røyke så lite som 1-4 røyk om dagen øker du risikoen for å dø av både hjerte- og karsykdom og lungekreft enn om du aldri røyker, sier Ross.

TEORI: FHI tror av og til-røykingen er mer akseptert i samfunnet enn den faste vanen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
TEORI: FHI tror av og til-røykingen er mer akseptert i samfunnet enn den faste vanen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

De største bekymringene

FHI er selv overrasket over tallene som viser en oppsving i unge av og til-røykere.

– Vi har fulgt nordmenn sine røykevaner i 50 år, og denne av og til-trenden har alltid minket eller vært på vei til å dø ut, slik som daglig røyking. Nå ser vi derimot det motsatte, sier seniorforsker Tord Finne Vedøy.

Han klarer ikke å se noen tydelig årsak til trenden, ettersom de ikke ser noen sterke drivere bak den.

FORSKER: Tord Finne Vedøy er seniorforsker ved FHI sin avdeling for rusmidler og tobakk Foto: Sveinung Kyte / TV 2
FORSKER: Tord Finne Vedøy er seniorforsker ved FHI sin avdeling for rusmidler og tobakk Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det kan være personer som kanskje beveger seg inn eller ut av et daglig røykevanemønster. Ellers kan det være folk som lefler med festrøyking, eller har en stabil lav-intens røykeadferd.

FHI sin største bekymring er at den tidvise røykingen skal utvikle seg til daglig røyking hos mange.

– Vaner er noe man trekker med seg gjennom livet, så bekymringen er at dette er noe som skal sette seg fast i ung alder og gi et vedvarende høyt røykenivå gjennom livet, sier Vedøy.