Avgåtte statsråder ut mot SMK:

– Opplæringen var for dårlig

De tre eks-statsrådene Anette Trettebergstuen, Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe kritiserer alle Statsministerens kontor for å ha gitt dem for svak veiledning i habilitet.

KONTROLLHØRING: Ola Borten Moe (Sp), Anniken Huitfeldt (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) måtte alle møte i Stortingets åpne høring om habilitetsskandalene. Foto: Erik Edland og Ditlev Eidsmo / TV 2
KONTROLLHØRING: Ola Borten Moe (Sp), Anniken Huitfeldt (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) måtte alle møte i Stortingets åpne høring om habilitetsskandalene. Foto: Erik Edland og Ditlev Eidsmo / TV 2

Tirsdag var det duket for en nærmere tolv timer lang maratonhøring om habilitet i Stortinget.

Der ble det rettet til dels hard kritikk mot Statsministerens kontor (SMK) for å ha sviktet i opplæringen av statsrådene.

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) påpekte i høringen at statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse 31. august sa at han forsto at statsråder i juni ikke tenkte over ektefellers aksjehandler. Det var aksjehandlene til hennes mann Ola Flem som til slutt førte til at hun måtte gå av.

Huitfeldt sa at hun burde sagt til mannen sin at han burde ha avstått fra å kjøpe aksjer, at det var et minefelt.

Det samme vil hun anbefale alle som er sammen med en statsråd.

– Selv om statsministeren har oppdatert politisk håndbok etter dette har skjedd, så mener jeg at boka i dag fortsatt underdriver konsekvensene.

Ifølge Huitfeldt burde statsrådene ha fått «mye grundigere» opplæring enn det de faktisk fikk.

I ILDEN: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), her sammen med Jarle Roheim Håkonsen, Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
I ILDEN: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), her sammen med Jarle Roheim Håkonsen, Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef på Stortinget. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ifølge henne var fokus under opplæringen på saker som metoo, pendlerleiligheter og gaver. Ektefellers aksjer har derimot vært en «blindsone».

– Uhyre problematisk

Ola Borten Moe tok selvkritikk da han stilte i tirsdagens kontrollhøring.

Men også han pekte på Statsministerens kontor:

– Jeg må ta kritikk for å selv ikke ha satt meg godt nok inn i regelverket, og heller sannsynligvis ikke har satt forstått det godt nok, sa Moe.

– Jeg mener likevel at opplæringen kan og bør bli bedre. Regelverket har potensiale i å bli tydeligere, og bevisstheten til systemet har definitivt potensiale til å bli bedre. Det er mange etter mitt skjønn i offentligheten som trekker i den retningen.

Moe gikk i juli av som Sp-nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at han hadde investert i aksjer i Kongsberg Gruppen kort tid før regjeringen ga en milliardkontrakt til datterselskapet Nammo.

Den avgåtte statsråden sier han i etterpåklokskapens lys mener regelverket burde vært strengere.

– Det å sitte som statsråd og eie eller kjøpe enkeltaksjer, kan være uhyre problematisk, sa han.

Ifølge Moe var det aldri snakk om noen ukultur i Kunnskapsdepartementet.

– Jeg mener det overordnede ansvaret for samordning og oppmerksomhetet knyttet til regelverket i dette tilfellet ikke ligger på fagdepartementet, men på Statsministerens kontor, sa han.

PROBLEMATISK: Ifølge Ola Borten Moe burde reglene for aksjeeierskap i etterpåklokskapens lys ha vært strengere. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
PROBLEMATISK: Ifølge Ola Borten Moe burde reglene for aksjeeierskap i etterpåklokskapens lys ha vært strengere. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Min påpekning er at hadde ikke vært noe i veien for at man kunne hatt rapporteringsplikt til SMK om eventuelle verdipapirer som man har. Det er kanskje rart at man frem til nå ikke har rutiner for å fange opp det.

Etterlyste enhetlig praksis

I høringen rettet også tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kritikk mot SMK.

– Jeg tror at man med fordel burde strammet opp og hatt en mer enhetlig praksis fra SMK sitt ståsted, sa hun.

KRITISK: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) rettet søkelyset mot opplæringen ved Statsministerens kontor da hun møtte i kontrollhøringen. Foto: Erik Edland / TV 2
KRITISK: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) rettet søkelyset mot opplæringen ved Statsministerens kontor da hun møtte i kontrollhøringen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg mener også at den opplæringen vi statsrådene fikk da vi tiltrådte, knyttet til habilitet, i etterpåklokskapens ånd burde vært grundigere. Den gikk overhodet ikke inn på håndteringen av habilitet i prosess, den gikk kun på hva habilitet kunne være og hva inhabilitet kunne være. Den gikk ikke inn i prosessen knyttet til habilitet knyttet til et department.

Trettebergstuen gikk i sommer av som kultur- og likestillingsminister da det kom fram at hun flere ganger hadde brutt habilitetsreglene i forbindelse med styreutnevnelser.

Nektet for at hun ble advart

Etter avgangen ga statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykk for at regelbruddene hadde skjedd til tross for at departementet hadde advart Trettebergstuen mot å utnevne gode venner til slike verv.

Det er ikke riktig, ifølge Trettebergstuen.

– For meg har det vært viktig å ikke svare ut disse tingene i mediene, men svare det ut i kontrollkomiteen først. Derfor har jeg ikke tatt til motmæle mot det. Men det er viktig for meg å si at jeg overhodet ikke med viten og vilje har trosset noe regelverk. Jeg er heller ikke blitt advart mot noen praksis, sa hun i kontrollhøringen.

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler.

– Mener du sa at det statsministeren har gjentatt i medier i ettertid, er feil? spurte saksordfører Grunde Almeland (V).

– Jeg har ikke blitt advart, svarte Trettebergstuen.

– Jeg kan ikke si hva statsministeren legger i de ordene, men jeg er opptatt av at det etterlatte inntrykket som er der ute etter de ordene, framstiller det som noe annet enn det egentlig var. Og det har vært med på å gjøre saken min mer belastende.

Støre ønsket ikke å kommentere saken da TV 2 møtte ham tirsdag formiddag. Han møter selv i kontrollhøringen tirsdag kveld.

Strid om praksis

Trettebergstuen gikk av 28. juni i år. Bakteppet var styreutnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen. I tillegg ble Tina Stiegler foreslått som styremedlem, men ikke utnevnt.

I dag sier Trettebergstuen at Nylund aldri skulle ha vært utnevnt, og at hun skulle ha meldt seg inhabil med én gang Stieglers navn kom opp.

Hun mener derimot at hun ikke var inhabil overfor Larsen.

– Mitt forhold til Renate Larsen mener jeg ikke er av en slik karakter at det utløser inhabilitet. Min utnevnelse av Renate Larsen til styreverv i Operaen mente jeg derfor var innenfor habilitetsregelverket, sa Trettebergstuen i sin innledning til kontrollkomiteen.

I høringen fikk hun en rekke kritiske spørsmål om praksisen i departementet. Trettebergstuen forsto det som at hun kunne foreslå og vurdere personer hun var inhabil overfor, men at hun ikke skulle gjøre selve utnevnelsen av slike personer.

– Jeg reflekterte ikke noe over måten vi gjorde det på, innrømmet hun.