STORE ENDRINGER I VENTE: Fossilt drivstoff kan bli mye dyrere om vi skal nå klimamålene.
STORE ENDRINGER I VENTE: Fossilt drivstoff kan bli mye dyrere om vi skal nå klimamålene.

Ønsker dobbel drivstoffavgift

Høyere avgifter på fossilt drivstoff, utbygging av kollektivtrafikken og en omfattende overgang til biodrivstoff kan bli sentrale deler av framtidas klimapolitikk.

Over 25 prosent av de totale utslippskuttene Norge må gjøre nasjonalt, kan tas gjennom vidtrekkende tiltak innen transportsektoren, ifølge rapporten Klimakur 2020. For folk flest innebærer det en sterk økning i bensin- og dieselprisene, billigere og bedre utbygd kollektivtrafikk og en omfattende overgang til bruk av biodrivstoff.

Skal koste å kjøre

Transportsektoren er den delen av samfunnet som i størst grad kan bidra til at Norge når målet om kutt i klimautslippene på 12-14 millioner tonn CO2 innen 2020, ifølge rapporten.

  • Dobbelt så høye drivstoffavgifter.
  • Dobbelt så store bompengeavgifter.
  • Halvering av kollektivprisene.

– En slik kombinasjon vil alene vil bidra med utslippsreduksjoner tilsvarende 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Legger vi til en dobling av flyprisene er potensialet på 1,4 millioner tonn innen 2020, sa Gustavsen.

Også petroleumssektoren, industrien, landbruket og byggsektoren må belage seg på store omlegginger for å bidra til de nasjonale målene.

Omfattende arbeid

Rapporten er utarbeidet av Klif, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oljedirektoratet. De fem etatene har jobbet med rapporten siden 2008. Den skulle egentlig vært klar allerede i november i fjor, men fordi arbeidet har vært mer krevende enn først antatt ble fristen utsatt til februar.

– Klimakur kommer til å bli et kvantesprang for norsk klimapolitikk. Rapporten vil bringe oss ut av den helt frie synsingen som vi har tillatt oss til nå, og erstatte forslag om «liksomtiltak» som har liten effekt med en stor meny av virkningsfulle tiltak og hvor mye de koster, uttalte miljøminister Erik Solheim nylig.

20 prosent kutt

Han understreket at alle sektorer må bidra, slik at summen av kuttene tilsvarer stortingsvedtaket om samlede utslippskutt her hjemme på 20 prosent innen 2020. Hvordan kuttene blir sammensatt vil i stor grad bygge på tilrådinger i Klimakur-rapporten.

– Hvis vi kutter mye i oljesektoren, trenger vi å kutte mindre innen samferdsel og motsatt. Men det som er helt sikkert er at summen av tiltak må gå opp, slik at vi når målene Stortinget har vedtatt, sa Solheim. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2