RETUR: Omar Sayedahmad måtte reise tilbake til Jordan etter 14 år i Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
RETUR: Omar Sayedahmad måtte reise tilbake til Jordan etter 14 år i Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Omar ble kastet ut – SV og Rødt vil legge tusen saker om statsborgerskap på is

SV og Rødt på Stortinget foreslår at utlendingsmyndighetene bruker ressursene på nyankomne flyktninger fra Ukraina, og legger gamle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap på is.

Torsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra Rødt og SV om å innføre foreldelsesfrist for vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Aps Lene Vågslid, som leder Stortingets kommunalkomite, har tidligere åpnet for å utrede en foreldelsesfrist, men Ap stemmer likevel imot hele forslaget torsdag.

– Jeg er svært skuffet over at regjeringspartiene ikke kommer oss i møte på noe, sier Tobias Lund Drevland i Rødt.

– Det er skuffende men ikke overraskende. Regjeringspartiene vil ikke være med på noen endringer i kursen i asyl- og innvandringssaker, sier Grete Wold i SV.

De to opposisjonspartiene mener den nye statsborgerloven som trådte i kraft 15. januar 2020 blir praktisert for strengt.

– Vi ser at en familie blir kastet ut etter 31 år i Norge, og det mener vi er helt urimelig, sa Drevland til TV 2 da partiene fremmet forslaget tidligere i år.

Vågslid opplyser at Ap i stedet vil ha en gjennomgang av hvordan loven slår ut.

– Dagens lov sier at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles hvis sakens alvorsgrad og tilknytning til Norge tilsier at det er uforholdsmessig. Vi mener regjeringen bør vurdere en gjennomgang av praksis så vi er sikre på at det legges nok vekt på dette, sier Vågslid til TV 2.

Også Senterpartiet vil ha en gjennomgang av praksis for å sikre at lovgivers intensjon med lovendringen fra 2019 blir ivaretatt.

Vi legge over tusen saker på is

Drevland mener utvisningen av tobarns-pappa Omar Sayedahmad (38) bekrefter at dagens lov praktiseres for strengt.

Omar fikk et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) i januar i år om at han måtte reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland Jordan, 14 år etter at han kom til Norge.

Det var opp til ektefellen Hanne Tønnessen-Skeie (35) om hun tok med seg deres felles norske barn Karim (5) og Seifedin (4) til Jordan, eller om familien ble splittet, mente UNE.

– Det er en veldig, veldig brutal ting vi går igjennom akkurat nå, kommenterte Omars norske ektefelle.

ETTERLYSER ALTERNATIV: Omar og Hanne mener det må finnes alternativ til utvisning som straff for å ha gitt uriktige opplysninger. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
ETTERLYSER ALTERNATIV: Omar og Hanne mener det må finnes alternativ til utvisning som straff for å ha gitt uriktige opplysninger. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Utlendingsdirektoratet (UDI) har over tusen saker om tilbakekalling av norsk statsborgerskap liggende til behandling.

Det dreier seg om personer som har bodd i Norge i årevis, og som kan miste statsborgerskapet fordi skal ha oppgitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake opplysninger da de kom.

SV og Rødt krever at UDI og UNE bruker tid og ressurser på å håndtere flyktningstrømmen fra Ukraina i stedet for å behandle gamle saker.

– Nå som UDI har sprengt sin kapasitet med å ta imot alle ukrainerne som kommer, er det helt unødvendig å dvele med disse tilbakekallssakene, sier Drevland.

– I den situasjonen vi har nå, med en voldsom arbeidsbelastning på utlendingsmyndighetene vil det være en klok beslutning på flere måter å stille disse sakene i bero, sier Wold.

Stortingsrepresentantene varsler at de vil legge fram et såkalt «løst forslag» om dette i Stortinget.

Mener Mahad-saken er skrekkeksempel

Drevland mener utvisningen av bioingeniøren Mahad Mahamud, som mistet statsborgerskap, hjem og jobb 17 år etter at han kom til Norge er et eksempel på hvor galt det kan gå når man behandler saker som skjedde mange år tilbake i tid.

Mahad oppga at han var somalisk flyktning da han kom til Norge i 2000, men politiet, UDI og UNE fikk i 2018 medhold i Borgartings lagmannsrett i at han er en djiboutisk statsborger. Mannen de mener er identisk med Mahad, er imidlertid død, ifølge dødsattester Mahads advokat har framskaffet.

Men politiet har stilt saken i bero, men advokat Arild Humlen opplyser at han i en ny henvendelse til statsadvokaten krever at politiet gjenoppta etterforskingen.

– Mahad-saken er nærmest et justismord, mannen de påstår han er, er jo død, det fant jo advokaten hans ut i fjor, sier Drevland.

Både Mahad-saken, behandlingen av Omar, og familien som har bodd i Norge i over 30 år, viser at dette handler om ekte mennesker og ikke byråkratiske vedtak, framholder Rødt-politikeren.

– Dagens lovgivning er altfor lite fleksibel. Det handler om rettsikkerhet, det er det det koker ned til, sier han.

Drevland sier han ikke har gitt opp å få til en foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker selv om Rødt og SV ikke vinner fram i Stortinget med sitt forslag nå.

– Kampen for å få til en foreldelsesfrist fortsetter, sier han.